Overige Nieuws

In gesprek met Fr. Francesco Patton, Custode van het Heilig Land: “de 800ste verjaardag van Kerstmis in Greccio”

Dit jaar viert de hele wereld het 800-jarig bestaan van de kerststal. Een kerststal die zijn oorsprong vindt in het hart van de mensen en vanuit de grote liefde van de Heilige Franciscus. Hij wou immers met eigen ogen de moeilijkheden zien die Maria en Jozef bij de geboorte van het kind Jezus destijds hebben ervaren. Daarom wilde hij in 1223 de scène uit de Bijbeltekst in een grot in de stad Greccio, in Italië, reconstrueren. Dit “ prachtig symbool van de kribbe in de kerststal, zo dierbaar voor de christenen, wekt altijd verbazing en verwondering. ” Dit zijn de woorden die Paus Franciscus in zijn apostolische brief Admirabile signum van 2019 schreef over de betekenis en de waarde van de kerststal. Dit deed hij naar aanleiding van zijn bezoek aan Greccio, in de vallei van Rieti. Tijdens deze kerstperiode hadden het Christian Media Center en de website van de Custode van het Heilig Land met Fr. Francesco Patton over dit onderwerp een gesprek. Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ Kerstmis in Greccio is een heel bijzondere ervaring. Het is de viering waarin de Heilige Franciscus twee mysteries met elkaar heeft verenigd en ons zo helpt om enerzijds de waarde van de Eucharistie te begrijpen, en anderzijds de waarde van de Incarnatie met mekaar te delen. Want wat Sint-Franciscus in Greccio vierde, was precies de Eucharistie voorgesteld in de context van een kerststal. Dit was het Bijbels tafereel van de Geboorte. Hij nam contact op met Giovanni, een van zijn vrienden in Greccio, en zei tegen hem: ‘Als je wilt dat we Kerstmis komen vieren, tref dan alle voorbereidingen.’ Vervolgens vroeg hij aan de paus een speciale toestemming om het feest niet in een kerk maar in een stal te mogen vieren, in een grot in een niet-liturgische setting. Zo bracht hij het tafereel uit Bethlehem opnieuw tot leven. ” “ In Bethlehem hebben we de Grot van de Geboorte, hebben we de Kerststal en vóór de Kerststal hebben we het altaar waarop de Eucharistie wordt gevierd. ” Waarom is Kerstmis in Greccio zo belangrijk? Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ Tussen 1219 en 1220 verbleef de Heilige Franciscus als pelgrim in het Heilig Land. Waarschijnlijk zag hij toen de kans om de Grot van de Geboorte te bezoeken en misschien heeft hij er toen zelfs een kerstviering meegemaakt. Hij had destijds alvast deze ingeving: de Zoon van God, die in Bethlehem door Zijn geboorte uit de Maagd Maria mens is geworden, is ook diegene die zichzelf klein heeft gemaakt en zich elke dag in de Eucharistie aan ons presenteert en zo ons leven voedt. ” “ Op die manier is dit tafereel, is deze wijze om de Eucharistie in navolging van Sint Franciscus te vieren, in het collectieve geheugen de viering van de kerststal, van de kribbe van Greccio geworden. Maar het woord ‘kribbe’ verwijst in de regel naar de ‘voederbak’. Maar wat Franciscus viert, gaat in wezen niet zozeer om de kerststal of de voederbak an sich. Wat Franciscus viert, betreft in essentie het vieren van de Eucharistie in de kerststal, om ons op die wijze het verband tussen de menswording en de Eucharistie te helpen begrijpen. Uiteraard was de kerststal toen reeds eeuwenlang in afbeeldingen, in bas-reliëfs en in sculpturen aanwezig. Dit was zeker al sinds de 4de eeuw het geval. In Greccio, zou je kunnen zeggen, wordt echter een bepaald element geïntroduceerd, namelijk dat hier deze scène tot leven wordt gebracht. ” Waarom viel de keuze op Greccio? Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ Omdat Greccio een dorp van herders is die aan deze viering kwamen deelnemen. In zekere zin werden zij de moderne versie van de herders die ooit van de herdersvelden naar de Grot van de Geboorte liepen. Het element van de os en de ezel die we ook reeds in de voorstellingen uit de 4de eeuw terugvinden, wordt precies daar geïntroduceerd. Deze elementen worden reeds door de profeet Jesaja vermeld. De os vertegenwoordigt het volk Israël dat een juk draagt en dit juk is het symbool van de wet. De ezel vertegenwoordigt dan weer allen die tot het volk van de heidenen, tot de vreemde naties behoren. ” Ieder huis heeft een eigen kerststal en een eigen kribbe: wat betekent dat vooral dan dit jaar? Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ Het gaat niet zozeer om de creatie van een kerststal zoals wij ons die normaal voor ogen houden, maar om de gelovigen het verband te laten begrijpen tussen het mysterie van de incarnatie van de Zoon van God en het mysterie van de Eucharistie. Laat ons beseffen dat, net zoals God zichzelf klein heeft gemaakt en in Bethlehem dichtbij de mensen is gekomen, Hij zichzelf ook vandaag nog blijft klein maken en ook vandaag nog de mensen nabij blijft en ons via de Eucharistie tot voedsel dient. ” Bron: Website Christian Media Center Foto © https://www.shutterstock.com/ Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
“Ik zal blijven de stem van de christenen in het Heilig Land over heel de wereld vertolken”

Op donderdag 21 september – enkele dagen alvorens Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Latijnse Patriarch van Jeruzalem, de kardinaalshoed zou ontvangen – ontving de patriarch in het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem de journalisten voor een persconferentie. Het Latijns Patriarchaat dat in Jeruzalem is gevestigd, heeft parochies in Israël, Palestina, Jordanië en Cyprus. Op zondag 9 juli 2023, kondigde Paus Franciscus tijdens het Angelusgebed op het Sint-Pietersplein in Rome, tot ieders verbazing, de creatie aan van 21 nieuwe kardinalen. Deze beslissing was genomen tijdens een Consistorie dat op 30 september was bijeen geroepen. Onder deze 21 kardinalen bevond zich Mgr Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem. De herkomst van deze nieuwe kardinalen is het levend bewijs van de universaliteit van de Kerk. “ Deze blijft de barmhartige Liefde van God voor alle volkeren van de aarde verkondigen ”, verklaarde Paus Franciscus. “ Ik denk dat Paus Franciscus, door mij tot kardinaal te benoemen, niet zomaar voor een persoon heeft gekozen, maar tevens voor een locatie, met name voor Jeruzalem ,” zo verklaarde Mgr. Pizzaballa. “ Deze keuze is een manier om de nadruk te leggen op de mate waarin Jeruzalem de kern vormt van het leven van de Kerk. Hier bevindt zich immers de moederkerk, hier ligt het centrum van de Kerk maar de stad vormt ook de kern van veel conflicten, ” zo benadrukt de patriarch. S.B. PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ De Kerk van Jeruzalem is het hart van de christen wereld. Maar laten we eerlijk zijn, het ligt ook een beetje aan de rand. En de paus heeft altijd aandacht voor de periferie, periferieën in de zin van plaatsen van conflicten, van pijn, verdeeldheid en moeilijkheden. Jeruzalem is een beetje van dat alles. De keuze van de paus is dan ook een teken van aandacht voor deze kleine gemeenschap die lijdt, maar zich tevens verzet. ” Zoals Patriarch Pizzaballa ook duidelijk stelt, verandert zijn nieuwe kardinaalstitel niets aan de inhoud van zijn primaire verantwoordelijkheid. Hij is en blijft de pastoor van de Kerk van Jeruzalem, in het Heilig Land en in het hele bisdom. “ Ik zal doorgaan, ” zo verklaarde hij, “ met in de wereld de stem van de christenen van het Heilig Land te zijn. ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Telefonisch onderhoud van Paus Franciscus met de pastoor van Gaza

P. GABRIEL ROMANELLI Pastoor van de Latijnse parochie van Gaza “ Midden alle dramatische gebeurtenissen die we tegenwoordig meemaken, kregen we gisteren een bijzondere troost door een telefonische oproep van de Heilige Vader. Hij heeft gisteren en eergisteren telefonisch contact met mij opgenomen, zodat ik hem over de situatie kon informeren en hem enig nieuws uit de parochiegemeenschap in Gaza kon vertellen. Hij uitte zijn bezorgdheid tegenover mij en hield eraan om zijn nabijheid tonen. Ik bedankte hem voor zijn appel om alle oorlogen te beëindigen en voor zijn oproep tot vrede... in afwachting dat er effectief vrede zou komen. Nadat hij mij gisteren zijn groeten had overgemaakt en ons zijn gebed had beloofd, belde hij ook nog Fr. Youssef, alsook de zusters en de gemeenschap van Gaza op om hen zijn zegen te geven. Dit was echt een grote troost! Zij hebben momenteel hun toevlucht in de parochie gezocht. We weten dat het gebed van de Heilige Vader het gebed van de hele Kerk vertegenwoordigt. Moge zijn zegen alle wonden van de wereld genezen. ” P. Gabriel Romanelli is lid van het Instituut van de Incarnatie en is al ongeveer vier jaar pastoor van de Latijnse Kerk van Gaza. De christen gemeenschap in de Gazastrook is zeer klein. In deze uitgesproken Islamitische regio vertegenwoordigen de christenen slechts 0,05% van de bevolking. P. GABRIEL ROMANELLI Pastoor van de Latijnse parochie van Gaza “ De christen gemeenschap in Gaza stelt het goed. Ze heeft net als de rest van de bevolking heel veel te lijden, maar ze stelt het desondanks goed. Godzijdank moeten we geen melding van slachtoffers maken maar anderzijds werden de huizen van sommigen gezinnen verwoest of beschadigd. Momenteel bevinden er zich ruim 135 mensen van de christen gemeenschap binnen de parochie. Wetende dat we in totaal met ongeveer 1.000 mensen zijn, is 135 desondanks een heel behoorlijk aantal! In de kerk bieden we hen alles wat ze nodig hebben: een slaapplaats, iets te eten en te drinken... We zetten tevens onze spirituele en ondersteuningsprogramma’s voor kinderen en volwassenen verder. In het licht van de veelheid aan behoeften zijn we, zoals Moeder Teresa zou zeggen, slechts een kleine druppel water in een reusachtige oceaan, maar zonder ons zou zelfs deze druppel water ontbreken. Dit is wat er ons toe heeft aangezet om al die jaren al weldoend op te treden. ” Bij het uitbreken van de oorlog, was Père Gabriël op reis en kon hij niet naar Gaza terugkeren. Momenteel bevindt hij zich in de stad Bethlehem, in Palestina. P. GABRIEL ROMANELLI Pastoor van de Latijnse parochie van Gaza “ Ik zou graag naar mijn parochie terugkeren! Ik vroeg om Gaza weer binnen te komen, maar ik weet dat als ik hier ben, dit door de wil van God is... Maar mijn kudde bevindt zich daar! Daar zijn mijn mensen! Gelukkig is er geen tekort aan goede zielen die willen helpen. En dit is de reden waarom er grensopeningen voor humanitaire hulp nodig zijn. Ze zijn nodig om armoede, gezondheidsproblemen en gebrek aan water en elektriciteit te bestrijden. ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Pierbattista Pizzaballa, Kardinaal van Jeruzalem: "Samen met Christus zijn wij er voor iedereen"

Vaticaanstad – Op 30 september 2023 benoemde Zijne Heiligheid Paus Franciscus op het Sint-Pietersplein de Latijnse Patriarch van Jeruzalem, Mgr. Pierbattista Pizzaballa, samen met nog twintig andere eminenties, tot kardinaal van de Rooms Katholieke Kerk. Dit gebeurde tijdens een gewoon openbaar Consistorie dat door duizenden gelovigen uit verschillende naties werd bijgewoond. Mensen van alle nationaliteiten die zich in hetzelfde geloof verenigd weten, waren verheugd toen Zijne Heiligheid de benoemingen voorzat, de scharlakenrode kardinaalshoed overhandigde en aan de hand van elke nieuwe kardinaal met de volgende woorden: “ ontvang deze ring uit de handen van de Apostel Petrus en weet dat met de liefde van de Prins van de Apostelen uw liefde voor de Kerk sterker zal worden ” een kardinaalsring schoof. In zijn homilie reflecteerde Paus Franciscus over de eenheid en de diversiteit in de Kerk, waarbij hij het belang van de synodaliteit benadrukte. Deze staat onder de bijzondere bescherming van de Heilige Geest, de “ Meester van het samen op weg gaan ”. Dit was de reden waarom hij het Pinksterverhaal als Bijbeltekst koos en onze aandacht vestigde op de gelijkenis tussen de nieuwe kardinalen en alle toenmalige Joden van verschillende nationaliteiten en talen die bijeen waren gekomen terwijl de apostelen in al die verschillende talen gingen prediken (Handelingen 2, 1-11). Ook de nieuwe kardinalen komen “ uit alle regio’s van de wereld, uit de grootste diversiteit aan naties ”. De Heilige Vader benadrukte daarom dat, voordat ze “ apostelen ” worden, voordat zij priesters, bisschoppen, kardinalen en pastors werden, ze in de eerste plaats moeten onthouden dat ze “ Parthen, Meden, Elamieten, … ” zijn. Hij richtte zich tot het nieuwe College van Kardinalen en riep hen op om aan “ een steeds meer symfonische en synodale Kerk ” te werken. Hiervoor kunnen zij op de Heilige Geest vertrouwen die “ diversiteit en eenheid creëert ” en “ de harmonie zelf is ”. De paus gebruikte het beeld van een orkest om deze nieuwe zending te verduidelijken. Deze die tegelijkertijd de diversiteit en de eenheid belichaamt. “ Diversiteit is noodzakelijk, ze is onmisbaar. ” Het hele bisdom was verheugd toen de Heilige Vader Mgr. Pierbattista Pizzaballa de pauselijke bul overhandigde. Deze bevat het formele decreet waarin zijn creatie tot kardinaal wordt aangekondigd, in de hoop dat deze aanstelling de stem van Jeruzalem binnen de Kerk en in de wereld luider zal laten weerklinken. Velen hebben hun dankbaarheid geuit voor de belangstelling die de Heilige Stoel voor het Midden-Oosten en voor het Heilig Land heeft getoond en voor de stad Jeruzalem in het bijzonder. Daar ligt het hart van de Kerk. Dhr. Bader Rabie, een inwoner van Jeruzalem die naar Rome kwam om de ceremonie bij te wonen, zei: “ het is vanuit het Heilig Land dat de Blijde Boodschap zich over de hele wereld heeft verspreid. Daar ontspringt de bron van het christelijk geloof en daarom zijn de christenen van dat land de afstammelingen van de eerste christenen die over de generaties heen de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen om het geloof in alle landen te verspreiden totdat het christelijk geloof eens universeel wordt. ” “ Tegenwoordig worden de christenen in het Heilig Land met heel veel uitdagingen geconfronteerd en vanwege hun minderheidspositie komt de continuïteit van hun aanwezigheid in de regio steeds meer in het gedrang. Maar de creatie van de Patriarch van Jeruzalem tot kardinaal toont de liefdevolle steun van de Katholieke Kerk voor ons en brengt een nieuw sprankeltje hoop op vernieuwde samenwerkingen tussen de wereld en tussen ons. ” “ In de persoon van de nieuwe Kardinaal Pierbattista ontmoet de Eeuwige Stad hier de Heilige Stad, ” zegt Demetrio Maltese, een Italiaans vrijwilliger van Casa Kerigma, die door de Italiaanse NGO Attendiamoci en de priester Fidei donum P. Valerio Chiovaro wordt geleid. Hij mocht de viering, samen met een groep van 15 jongeren uit Attendiamoci onder begeleiding van P. Chiovaro bijwonen. “ We zijn uit heel Italië naar hier gekomen om aan de patriarch onze steun te betuigen nu hij aan zijn nieuwe zending als kardinaal begint. Het is een missie die hem oproept om het geïncarneerde geloof in de Kerk van Jeruzalem te blijven beschermen, usque ad sanguis effusionem (tot bloedvergietens toe), zoals uit de scharlakenrode kleur van zijn gewaad mag blijken. ” Dhr. Anton Asfar, Secretaris-Generaal van Caritas Jeruzalem, uitte zijn trots om de creatie van Zijne Zaligheid als kardinaal met de woorden: “ deze benoeming kwam als antwoord op het verlangen van de christenen in het Heilig Land om door de universele Kerk omarmd te worden. ” Hij voegde daar nog aan toe dat Caritas de woorden van de patriarch had gebruikt om haar werk in Gaza-stad te beschrijven: “ Wij brengen de liefde op gang. ” Het Consistorie werd door een beleefdheidsbezoek gevolgd, waarbij Kardinaal Pierbattista Pizzaballa iedereen verwelkomde die hem in het Apostolisch Paleis kwam feliciteren. Daar waren bisschoppen en tal van priesters van het Patriarchaat, verschillende bisschoppen en kerkelijke leiders, evenals delegaties uit Jordanië, Palestina, Israël, Cyprus en de Verenigde Staten van Amerika. Daar waren tevens de parochianen uit Bergamo, de staf van het Latijns Patriarchaat alsook Ridders en dames van de Ridderorde van het Heilig Graf. Het weze vermeld dat Kardinaal Pizzaballa een eretitel verleende aan de kerk van de Ridders van het Heilig Graf in Rome, met name de kerk van Sint Onofrius, de kluizenaar. Na zijn creatie tot kardinaal drukte de patriarch zich als volgt uit: “ De zending van het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem en mijn zending als patriarch blijven dezelfde. Het toekennen van deze nieuwe rang verandert daar niets aan maar vergroot wel het belang en de betekenis ervan. Ik ben blij dat ik in de wereld een stem voor de christenen van dit land kan zijn en dat ik tegelijkertijd het werk van onze Heilige Vader in het bevorderen van de oecumenische dialoog in het Heilig Land kan verankeren. Ik blijf een herder van de christen gemeenschap om deze doorheen de verschillende omwentelingen waarmee ze sociaal en politiek te maken kunnen krijgen, te leiden, en hen aan te sporen het Evangelie na te leven, wat de enige waarheid is die vrede zal brengen. " Zijne Zaligheid Kardinaal Pierbattista Pizzaballa ging op zondag 1 oktober 2023 in de Basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome voor in zijn eerste pontificale mis. Dit gebeurde in concelebratie met verschillende bisschoppen en priesters en in aanwezigheid van een grote menigte gelovigen. Hij sprak bij deze zijn erkentelijkheid uit voor de steun, de liefde en het vertrouwen die hij in de voorbije weken mocht ontvangen, en bedankte iedereen die met hem de vreugde van zijn promotie deelde, een geschenk dat het bisdom Jeruzalem te beurt mocht vallen. In zijn homilie reflecteerde Zijne Zaligheid op het nederige karakter van zijn ambt en op de ” blik ” van de Apostel Petrus, een deskundige blik “ die hij verwierf door na zijn verloochening van zijn Meester naar de vergevingsgezinde blik van Christus te kijken. ” Hij riep het diocees Jeruzalem op om zijn moeilijkheden te overwinnen door zich de volwassen blik van Petrus eigen te maken en zo de liefde te beleven die Christus van ons verlangt. Men dient te beseffen dat “ de christelijke identiteit geen verdedigingswal is, maar een gastvrij huis en een open deur naar het mysterie van God met de mens, een huis waarin iedereen welkom is. Met Christus zijn wij er voor iedereen. Dit, broeders en zusters, is hoe ik als kardinaal zou willen leven en werken. Dit is de manier waarop ik zou willen dat het Latijnse Patriarchaat, dat verrassend genoeg een kardinale instelling is geworden, zijn roeping en missie waarmaakt. Dit is de manier waarop ik graag zou willen dat jullie er elke dag voor kiezen om christen te zijn, volgelingen van onze Heer Jezus, dat u zich hierbij gesteund weet door mijn gebed, net zoals ik weet dat ik gesteund word door het jouwe. ” Het patriarchaat bereidt zich nu voor op het organiseren van de vieringen ter gelegenheid van de terugkeer van Kardinaal Pizzaballa uit Rome, te beginnen met de plechtige intocht bij de Jaffapoort, en het voorgaan in een pauselijke mis in de Basiliek van het Heilig Graf. Daarna volgen de vieringen in Bethlehem, Nazareth, Jordanië en Cyprus. Chloe Courtois/lpj.org Bron :  Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Van Jeruzalem naar Rome, met de blik van Petrus: Het Consistorie van 2023

Op zaterdag 30 september 2023 hield Paus Franciscus om 10.00 uur op het Sint-Pietersplein te Rome een gewoon openbaar Consistorie voor de creatie van 21 nieuwe kardinalen. “ Toen ik over deze viering even reflecteerde, ” zo verklaarde de Heilige Vader, “ moest ik aan de tekst uit de Handelingen van de Apostelen denken (vgl. 2, 1-11). Het betreft een essentiële tekst, met name die van het Pinksterverhaal. Dit is het verhaal van het doopsel van de Kerk. Maar in feite werd mijn aandacht vooral door een heel bijzonder detail getrokken. Het ging om de uitspraak die uit de mond van de Joden kwam die toen in Jeruzalem woonden (vs 5). Ze zeiden: ‘Wij zijn Parthen, Meden, Elamieten...’ (vs9). ” “ Het gaat er hier om dat we dit even op onszelf zouden toepassen, en ik ben de eerste die dat doet. Het gaat om de ervaring van deze Joden die zo, door een geschenk van God, protagonisten van het Pinkstergebeuren zijn geworden. Het gaat om het doopsel door de Heilige Geest. Het is precies dit gegeven dat aan de basis van het ontstaan van de ene, heilige katholieke en apostolische Kerk ligt, de moederkerk die alle talen spreekt. ” Na de overhandiging van de bul van de creatie van de kardinaalstitel en de toewijzing van de diaconie omarmde de paus elk van de nieuwe kardinalen. Tot deze laatsten behoorde Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Latijnse Patriarch van Jeruzalem, alsook Zijne Eminentie Claudio Gugerotti, Prefect van de Dicasterie voor de Oosterse Kerken. Het College van Kardinalen telt nu 243 leden, waarvan er 137 kiesgerechtigd zijn. Sinds het herstel van het Latijnse Patriarchaat is dit pas de tweede keer dat een patriarch van Jeruzalem tot kardinaal wordt benoemd, en is het de eerste keer dat het om een residerende kardinaal gaat. Onmiddellijk na het Consistorie konden de nieuwe kardinalen in de Sala delle Benedizioni hun vrienden en de vele pelgrims begroeten die van over de hele wereld naar Rome waren gekomen om hun herder te vergezellen. De daarop volgende dag, op zondag, ontmoetten de nieuwe kardinalen hun gelovige gemeenschap. In de pauselijke Basiliek van Santa Maria Maggiore, waar de relikwie van de kribbe van het Kindje Jezus wordt bewaard, droeg Kardinaal Pizzaballa de Eucharistie op voor allen die vanuit het Heilig Land, vanuit Amerika en vanuit Europa speciaal voor hem naar Rome waren gekomen. “ Wat maakt een kardinaal zo speciaal? ” vroeg de patriarch zich in zijn homilie af. “ Hij is een Vader van de Kerk van Rome geworden en dus van de universele Kerk. Dit betekent dat hij met de blik Petrus naar Christus en de wereld dient te kijken. Maar er is een eerste Petrus, de Petrus van vóór de verloochening. En er is een tweede Petrus die uit de vergevingsgezinde blik van Jezus herboren wordt. Een leider die zelf geen vergeving heeft ervaren, wordt snel onhandelbaar. ” “ Jeruzalem, ” zo ging de patriarch verder, “ is een stad met een ongekende rijkdom. Maar het is tevens een stad van heel veel verdriet, van spanningen en diepe wonden. Als Kerk van Jeruzalem en als Kerk van Rome hebben we nog steeds een bijzonder mandaat. Wij zijn degenen die de wereld eraan herinneren om samen met Petrus – de tweede Petrus – naar Christus te kijken. ” Aan het einde van de mis mocht de kardinaal vanwege zijn confraters, vrienden en de vele aanwezige gelovigen een warm applaus in ontvangst nemen. KARDINAAL PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ We beleven een heel mooi moment in de Kerk, een bijzonder moment in de universele Kerk. Rome en Jeruzalem zijn hier verenigd en de hele werkelijke wereld van Jeruzalem is hier samen met de Kerk van Rome aanwezig. We moeten hiervan profiteren om dieper over de bediening van Petrus en over dit ambt na te denken, terwijl we onze ogen toch op Christus gericht houden. ” Mgr WILLIAM SHOMALI Latijns Patriarchaal Vicaris voor Jeruzalem en Palestina “De Heilige Vader had de idee om niet alleen zijn oog op de geliefde persoon van Mgr. Pizzaballa te laten vallen, maar om nog maar eens de aandacht op de realiteit te vestigen waarin de patriarch moet leven. Op de minderheidskerk die zich in het Heilig Land bevindt, midden in een lang conflict dat nog geen oplossing heeft gekregen. De nieuwe kardinaal zal de stem van die Kerk zijn, de stem van allen die vrede en gerechtigheid eisen." MAY BATHISH Uit de parochie van Jeruzalem “ Het is een grote eer om hier te kunnen zijn, en dit niet alleen voor mijzelf maar voor de hele gemeenschap van Jeruzalem. Kardinaal Pizzaballa ligt ons nauw aan het hart, we voelen hem heel dicht bij ons. " Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ Deze benoeming is ook heel relevant in het licht van de situatie waarmee de christenen daar worden geconfronteerd, en dit niet enkel in het Heilig Land in de strikte zin van het woord, maar bij uitbreiding in het hele Midden-Oosten. Het is een wereld van lijden en van martelaarschap, hetgeen ook een geleidelijke vermindering van de christelijke aanwezigheid in de hele regio tot gevolg heeft. Voor ons, broeders van de Custode van het Heilig Land, heeft deze creatie tot het kardinaalschap nog een extra vreugdevolle dimensie vermits Kardinaal Pizzaballa een van onze medebroeders is. Gedurende twaalf jaar was hij de Custode van het Heilig Land en mede daardoor zal hij onze aanwezigheid als bewaarders van de Heilige Plaatsen kunnen ondersteunen en aanmoedigen. Dit betreft immers een taak die wij onder mandaat van de Heilige Stoel uitvoeren. Wij wensen hem uiteraard uit de grond van ons hart dat de paarsrode kleur van zijn ambtsgewaad belichaamd wordt in zijn passie en zijn vurige liefde voor de christenen van het Heilig Land en in zijn verlangen om zijn leven in dienst van de Kerk van het Heilig Land te stellen. ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © Christian Media Center Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
“Een allesomvattende vrede”: conferentie van de Patriarch van Jeruzalem in Bergamo, Italië

Enkele dagen vóór zijn creatie als kardinaal keerde Z.E. Pierbattista Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem, naar zijn geboorteplaats Bergamo in Italië terug. Hij nam er deel aan een vredesconferentie. “Vrede: tussen profetie en diplomatie”. Dit was de titel van de conferentie die door de Johannes XXIII Stichting van Bergamo, het Paulus VI-Instituut en het Werk voor Christelijke Opvoeding van Brescia ( Opera per l'Educazione Cristiana de Brescia ) werd georganiseerd. Aan dit evenement namen twee autoriteiten deel die elk vanuit verschillende ervaringen getuigden. Het was enerzijds de Latijnse Patriarch en anderzijds Staffan de Mistura, Ambassadeur van de Verenigde Naties en VN-gezant voor oorlogsgebieden. Beide mannen zouden samen een allesomvattende visie op de vrede, op de interreligieuze dialoog en op de toekomst van de Verenigde Naties bespreken. S.B. PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ Paus Johannes XXIII herinnerde er ons in zijn ‘Pacem in Terris’ aan dat vrede een integrale ontwikkeling nodig heeft en een integrale visie op het leven vereist. Diplomatie is daarom noodzakelijk, politiek is ook noodzakelijk, maar religie evenzeer, en dat hebben we de afgelopen jaren kunnen ervaren. We kunnen niet over vrede spreken als er geen egalitaire economische ontwikkeling is, als er geen respect is voor de mensenrechten en als de rol van vrouwen niet wordt gewaardeerd. De vrede heeft vandaag behoefte aan een mondiale en allesomvattende aanpak. ” ARMANDO SANTUS Voorzitter van de Stichting Paus Johannes XXIII van Bergamo “ In zijn inleiding stelde Mgr. Francesco Beschi, Bisschop van Bergamo, dat we de onverschilligheid ten aanzien van de vrede moeten overstijgen. Om dit te doen, moeten wij naar de grote Lombardische pausen van de 20ste eeuw luisteren, met name Roncalli en Montini, die ons leerden dat het mogelijk is om met de deugd van dialoog en geduld buitengewone resultaten te behalen. " Tijdens deze uitgebreide reflectie over de vrede kon de Patriarch slechts naar Jeruzalem als voorbeeld wijzen. “ Vrede vraagt een permanente inspanning ”, benadrukte hij. “ Het werkt al door het bestaan van de ander te erkennen. We proberen daarom op het grondgebied te focussen, om waar het ook maar mogelijk is ontmoetingsmogelijkheden te creëren. In onze scholen proberen we, met de weinige aanwezige actoren, kansen voor leven en ontwikkeling te bieden. We praten wel over vrede, maar dat is niet genoeg. Het is zo belangrijk dat alle gezinnen waardig kunnen leven, en we moeten ervoor zorgen dat het om échte en concrete waardigheid gaat. De meest effectieve interreligieuze dialoog is deze waarbij mensen en lokale religieuze autoriteiten rechtstreeks betrokken zijn, die directe relaties hebben met het gebied. De dialoog moet een plaats van ontmoeting zijn. ” S.B. PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ Jeruzalem herinnert ons aan veel dingen. In de eerste plaats dat we geen meesters van de tijd zijn. We willen altijd voor alles onmiddellijk een oplossing vinden, terwijl oplossingen vaak tijd nodig hebben, ze moeten kunnen rijpen. Jeruzalem leert ons ook dat het belangrijk is om naar de motivatie en de argumenten van de ander te luisteren, en bovenal leert het ons dat vrede niet alleen uit schriftelijke overeenkomsten of afspraken bestaat. Vrede komt van onderaf, vanuit de basis en heeft de steun en het gebed van de bevolking nodig. ” Bron:  Website Christian Media Center Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Video:  © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Gods Zoon heeft het hart van een mens

De viering van het Heilig Hart van Jezus en van het Onbevlekt Hart van Maria zijn twee relatief recente liturgische plechtigheden, maar ze vinden niettemin hun grondslag in de Schrift en in de Kerkelijke Traditie. Samen met Fr. Claudio Bottini nodigen wij u uit om uw blik naar Golgotha te richten om, via de H. Schrift en de leer van het leergezag, wat dieper op de genade in te gaan die uit deze twee harten vloeien. Fr. CLAUDIO BOTTINI, ofm Studium Biblicum Franciscanum " In de Bijbel duidt het hart de persoon zelf aan alsook de zetel van zijn innerlijke wezen, van zijn gevoelens, zijn verlangens, zijn wil en zijn beslissingen. Op Golgotha heeft Christus zijn Hart aan ons gegeven en dit werd zichtbaar voorgesteld toen de soldaat Hem met zijn lans doorboorde. Uit dit hart, waaruit bloed en water vloeiden, werd de Kerk geboren. Bloed en water zijn tevens de symbolen voor de sacramenten van de Kerk. ” ‘ Kom tot mij, jullie allen die vermoeid en met lasten beladen zijn, en ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op uw schouders en ontvang mijn onderrichtingen, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zo zal je rust vinden voor uw ziel. ’ (Mat. 11, 28-30) Fr. CLAUDIO BOTTINI, ofm Studium Biblicum Franciscanum “ Het hart van Jezus wordt al in het Evangelie vermeld (Mat. 11, 28-30). Christus sprak er zelf over toen Hij in een moment van grote vermoeidheid tegen zijn leerlingen zei: ‘kom en rust even uit. Ontvang mijn onderrichtingen, want ik ben zachtaardig en nederig van hart.’ Jezus schenkt ons Zijn hart. Zachtmoedigheid en nederigheid zijn hier geen synoniemen voor zwakte of onderwerping. Nederig worden, zachtaardig zijn, betekent kracht en moed verwerven om egoïsme te overwinnen, om de kilheid te overstijgen en om bereidwillig diegenen te benaderen die lijden. ” Nederigheid en zachtmoedigheid zijn twee eigenschappen die we tijdens onze lange reis van leerling-zijn in de school van het Evangelie moeten leren. Fr. CLAUDIO BOTTINI, ofm Studium Biblicum Franciscanum “ Zich bezinnen over het Hart van Christus betekent dat we Zijn hart in harmonie brengen met het onze. Het maakt ons hart zachtaardig en nederig en stelt ons in staat om met een vruchtbare, trouwe, onverdeelde liefde lief te hebben. Het stelt ons in staat om door middel van de Heilige Geest te beminnen. Het is leren onze broeders lief te hebben zoals Christus hen liefheeft. Hij is de Zoon van God met het hart van een mens. Hij heeft alle mensen oneindig lief. ” Dagelijks bestijgen duizenden pelgrims en toeristen van over de hele wereld Golgotha. Hier herdenken de christen broeders het lijden van de Heer door de kruisweg te gaan en bij de staties halt te houden. Elke dag wordt hier in verschillende talen de Eucharistie gevierd. Hier, precies op de plaats waar de Heer zijn Leven gaf voor de redding van de mensheid, wordt Zijn nagedachtenis herdacht. Bron: Website Christian Media Center Foto: © shutterstock.com photo Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Israëlische President engageert zich om de godsdienstvrijheid te verdedigen

De Israëlische President Isaac Herzog had op woensdag 9 augustus in Haïfa een ontmoeting met de vertegenwoordigers van de christen Kerken. Hij herhaalde namens de Staat Israël, zijn engagement om " de vrijheid van godsdienst en religieuze beleving in Israël volledig te verdedigen ", zeker nu het geweld tegen christenen steeds maar toeneemt. Talloze leden van de christen gemeenschap in Haïfa zijn de afgelopen weken de straat opgegaan om tegen de recente invallen van radicale Joodse groeperingen op de christelijke Heilige Plaatsen te protesteren. Na deze periode van geweld bracht de president van Israël, Isaac Herzog, vanuit een grote persoonlijke bezorgdheid om deze spanningen, een belangrijk bezoek aan het karmelietessenklooster van Stella Maris in Haifa. Het bezoek dat op woensdag 9 augustus plaatsvond, had eerder een privékarakter. Zo werd, President Herzog vergezeld door zijn echtgenote en een kleine delegatie ambtenaren. “ We moeten de leden van alle religies respecteren. Hier zijn we vanaf het begin van ons bestaan aan gehecht, ” verklaarde de Israëlische President. Isaac Herzog wees erop dat “ we de afgelopen maanden getuige zijn geweest van ernstige gebeurtenissen tegen de christelijke religies in het Heilig Land. Onze broeders en zusters, christelijke burgers, voelden zich aangevallen op hun gebedsplaatsen, op hun begraafplaatsen en gewoon zelfs op straat. Ik beschouw dit extremistisch verschijnsel in alle opzichten volkomen onaanvaardbaar. Dit fenomeen moet dan ook uitgeroeid worden en ik ben de politie en andere handhavers van de wet dankbaar dat ze deze zaak heel ernstig nemen. Niemand mag zich ook maar op enerlei wijze bedreigd weten ,” zo zei hij. “ Mijn boodschap aan de christenen die in Israël wonen en aan alle gelovigen van over de hele wereld is dat christen gemeenschappen in het Heilig Land veilig en geborgen zijn ,” besloot de president. De vergadering werd tevens bijgewoond door politiechef Yaakov Shabtai. Een hoopvol bezoek De Patriarch van Jeruzalem, toekomstig Kardinaal Pierbattista Pizzaballa, nam het woord namens alle christelijke gemeenschappen in het Heilig Land. Hij dankte de Israëlische President en de leden van zijn delegatie voor hun steun. “ We moeten de krachten bundelen om de dialoog van solidariteit en de liefde tussen ons te versterken, ” verklaarde hij. “ We wonen op dezelfde plaatsen, leven zij aan zij, en wij moeten in vrede leven, we moeten samen aan onze toekomst bouwen en elkaar steunen ,” voegde hij daaraan toe, “ want in wezen zijn we allen kinderen van dezelfde God .” Don Piotr Żelazko, Patriarchaal Vicaris van de Hebreeuws sprekende katholieken in Israël, becommentarieerde de ontmoeting op de Vaticaanse Radio, Vatican News. “ Het bezoek van de president bevat het engagement om de uitdagingen en de zorgen met betrekking tot het geweld tegen christenen aan te pakken. Door zich samen met de spirituele leiders en vertegenwoordigers van verschillende religies te engageren, onderstreept dit moment de gemeenschappelijke inzet om samen een sfeer van verdraagzaamheid, dialoog en eenheid te cultiveren. ” In zijn ogen “ is de aanwezigheid van Commissaris Yaakov Shabtai, Hoofd van de Israëlische politie, een signaal van hoop en wijst dit op een positieve stap in de richting van een hechter kader van vrede, van wederzijds begrip en van harmonieuze coëxistentie. ” Het presidentieel bezoek aan het klooster Stella Maris is “ een duidelijk symbool van de collectieve vastberadenheid om alle tegenspoed te overwinnen en de weg voor een toekomst met meer medeleven en begrip vrij te maken, ” zo benadrukt Don Żelazko nog. Ontmoeting tussen de Palestijnse President en de Patriarch van Jeruzalem Bovendien, zo meldt het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem, verwelkomde President Mahmoud Abbas, President van de Staat Palestina, eveneens op woensdag 9 augustus de kandidaat Kardinaal Pierbattista Pizzaballa en zijn delegatie in het district Ramallah. In aanwezigheid van Dr. Ramzi Khoury, Voorzitter van het Hoog Presidentieel Comité voor Kerkelijke Zaken in Palestina, samen met enkele leden van dit comité, feliciteerde Mahmoud Abbas Mgr. Pizzaballa met zijn benoeming tot kardinaal in de Heilige Stad. Hij verklaarde dat deze aanstelling voor iedereen, “ zowel voor moslims als voor christenen ”, een bron van trots moet zijn. " Het is onze verantwoordelijkheid om aan gerechtigheid en vrede in de regio te werken ", voegde hij daaraan toe. Mahmoud Abbas zei dat hij zijn inspanningen om vrede voor het Palestijnse volk te bereiken, zal blijven verder zetten. Hij eindigde met het formuleren van een vredesboodschap aan Paus Franciscus, waarin hij de Heilige Vader een goede gezondheid en veel zegen toewenste. Père Paweł Rytel-Andrianik – Cité du Vatican Bron : Website Vatican News Foto : © Fotoarchief lds Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.