Nieuws over het Heilig Land

Emmaüs Al Qubeibeh: een van de plaatsen die aan de verschijning van de Verrezen Heer herinnert

Een van de verschijningen van Christus na Zijn Verrijzenis had plaats in Emmaüs. Hij verscheen er aan twee van zijn leerlingen, namelijk aan Simeon en aan Cleophas. Deze herkenden hun Meester pas nadat Hij met hen het brood had gebroken. In het Heilig Land wordt deze Bijbelse episode door de Franciscanen van Emmaüs Al Qubeibeh nog ieder jaar op Paasmaandag gevierd. Daar bevindt zich het heiligdom dat aan deze memorabele ontmoeting van Jezus met twee van zijn volgelingen herinnert. Fr. FRANCESCO PATTON ofm Custode van het Heilig Land “ Wij zijn hier in Emmaüs Qubeibeh, een van de mogelijke locaties van de plaats die door de Heilige Lucas in hoofdstuk 24 wordt beschreven. Emmaüs Qubeibeh bevindt zich op 11km van Jeruzalem. Toen onze archeologen van het Studium Biblicum Franciscanum hier tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten, brachten zij de opgravingen en ruïnes die zij hadden bloot gelegd in relatie met een stadje uit de tijd van Jezus." Fr. Francesco Patton, Custode van het Heilig Land, ging vaak in het heiligdom voor in de Emmaüsviering waar tal van franciscanen, religieuzen en enkele lokale christenen van het dorp aan deelnamen. De meerderheid van de bevolking van Emmaüs Al Qubeibeh is evenwel moslim. Fr. ARTURO VASATURO, ofm Administrator van het heiligdom van Emmaüs “ Onze relatie met de moslims is altijd heel goed geweest omdat de broeders naar hier gekomen zijn om te dienen. De moslimgemeenschap die hier leeft, is sterk aan ons klooster gehecht, want in het concept van ons klooster zit de term ‘der’ vervat, hetgeen ‘daar waar jij leeft’ betekent. De plaatselijke bevolking stond dus positief tegenover hen die zich aan de Heer hadden toegewijd en de mensen apprecieerden het dat al onze medewerkers uit de lokale bevolking kwamen. In de loop van de voorbije 100 jaar hebben de lokale bewoners hier altijd gewerkt en wel zodanig dat onze onderlinge relaties steeds goed zijn gebleven. ” In zijn homilie stelde Fr. Francesco Patton vorig jaar hoe “Jezus doorheen zijn evangelie aan Zijn leerlingen het Paasmysterie onderwees.” En tijdens de viering zegende hij twee nieuwe beelden in het interieur van het Heiligdom. Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ Tijdens de viering hebben wij deze twee bas-reliëfs gezegend. Ze komen uit Ortisei, een gemeente in de Val Gardena in Noord-Italië. Ze zijn van de hand van beeldhouwer Willy Messner en werden door een weldoenster geschonken die hiermee aan twee belangrijke passages van het Emmaüs-evangelie wou herinneren. Enerzijds de tocht van Jezus met zijn leerlingen, tijdens dewelke Hij hen de Schrift heeft uitgelegd. In het betreffende bas-reliëf geeft Jezus uitleg bij een passage uit Jesaja. En vervolgens aan de episode waarin Jezus, die mee aan de maaltijd was genodigd, het brood zegende en het brak. Dit was het moment waarop de leerlingen Jezus herkenden. Deze twee bas-reliëfs zullen de pelgrims helpen om, zohaast ze naar het Heilig Land kunnen terugkeren, zich over het Emmaüsevangelie te bezinnen, alsook over het mysterie dat door deze prachtige en bijzondere plek in herinnering wordt gebracht. ” Volgens het verhaal in het Lucasevangelie zat Jezus aan tafel, Hij nam het brood, zegende het, brak het en gaf het aan de twee leerlingen, die Hem precies door dit gebaar wisten te herkennen. Deze handeling van Jezus werd ook door Fr. Francesco Patton herhaald die in de nagedachtenis van de Openbaring van Jezus aan Zijn leerlingen Simeon en Cleophas het brood heeft uitgedeeld.   Bron: © Terra Santa News - https://www.cmc-terrasanta.com/fr Foto : © Custodia Terrae Sanctae Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Kapel van de Veroordeling: in de voetsporen van het geslachte Lam

Het Evangelie vertelt ons dat Pilatus Jezus op deze plaats heeft gevangen genomen en Hem hier liet geselen. Ze hulden Hem in een purperen mantel en kwamen naar Hem toe met de woorden: “ Gegroet koning der Joden ”. Toen sloegen ze Hem, tot bloedens toe. Binnenin het Klooster van de Geseling bevinden zich twee kapellen. De eerste herdenkt de Geseling van Jezus en de tweede gedenkt Zijn veroordeling tot de dood. Het heiligdom wordt ook " Litostroto " genoemd. Dit woord is aan het Grieks ontleend en betekent " stenen vloer ", dit vanwege het duizend jaar oude plaveisel dat er bewaard is gebleven. Fr GIUSEPPE GAFFURINI, ofm Bewaarder van het Klooster van de Geseling in Jeruzalem “ Deze kapel werd in 1902 gebouwd en is door de Duitse franciscanes Wendelin Hinterkeuser ontworpen. Ze is op de vorm van een eerdere kapel gebaseerd. De decoratie is van de hand van de School van de “ Nazareners ” en bevat de afbeelding van Pontius Pilatus terwijl deze zijn handen wast. Er is ook een bijzondere voorstelling van de Apostel Johannes die met zijn mantel de ogen van de Maagd bedekt, opdat zij het verminkte en gegeselde lichaam van haar Zoon niet zou moeten aanschouwen. Men vindt er tevens twee laat-19de-eeuwse beelden van de Spaanse School. Het ene beeld is een voorstelling van een Ecce Homo, het andere van Jezus die zijn kruis draagt. Het beeld van de Ecce Homo werd helaas op 2 februari 2023 vernield. ” In de aanloop naar de Goede Week hielden de vastenbedevaarten van de Custode bij de Kapel van de Veroordeling halt. De Heilige Mis werd er opgedragen door Fr. Gregor Geiger, Professor van het Studium Biblicum-Franciscanum, in concelebratie met de vele aanwezige fraters. In zijn homilie ging Fr Alessandro Coniglio nog wat verder door op de passages uit de Profeet Jesaja, waarin Jezus, de lijdende Dienaar, " zichzelf als offer tot eerherstel aanbiedt  ". Fr ALESSANDRO CONIGLIO, ofm Professor aan het Studium Biblicum Franciscanum te Jeruzalem “ Het is evident dat wie hier de gekruisigde Jezus aanschouwt, dit niet zomaar passief als ‘het mysterie van de Christus’ kan beschouwen. Van de ware christen wordt verwacht dat hij mee de last van de zonde van de wereld zal dragen, dit wil zeggen dat hij mee in de voetstappen van het offerlam moet treden. Het betekent dat de christen de zelfgave van Jezus zal nabootsen en dat hij bereid is het offer van Zijn leven na te volgen, een offer dat Christus aan de Vader bracht, juist omdat Hij onze zonde, onze schuld, onze ongerechtigheid door zijn pijnen wou overwinnen. Ook wij zijn geroepen het offerlam na te volgen, onszelf voor het heil van de mensheid, voor het heil van onze broeders en zusters, op te offeren door ons ook op onze beurt aan God aan te bieden. ” Bron: Website Christian Media Center Foto : © Fotoarchief lds Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Terra Sancta Scholen: tussen onderwijsinnovaties en financiële uitdagingen

De Terra Sancta-scholen, die diepe historische wortels hebben, zijn een van de belangrijkste pijlers van de Arabische culturele heropleving in het Heilig Land. Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm Vicaris van de Custode en directeur van de Terra Sancta Scholen “ De oudste school in het Midden-Oosten is de Terra Sancta School in Bethlehem. Deze werd in 1598 opgericht. ” De Custode van het Heilig Land is voor deze school verantwoordelijk. Ze streeft ernaar om ze goed te besturen en houdt hierbij rekening met de evolutie van de pedagogische inzichten, het handhaven van zeer hoge kwaliteitsnormen, het beantwoorden van de onderwijsbehoeften van haar leerlingen en het voorop blijven lopen op het vlak van de pedagogiek, ondanks de groeiende uitdagingen waar het onderwijs zich voor geplaatst weet. Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm Vicaris van de Custode en directeur van de Terra Sancta Scholen “ We hebben 18 scholen in het Heilig Land, in Jordanië, Cyprus en Argentinië. Godzijdank worden deze tot de beste scholen in de regio gerekend. ” Momenteel zijn er tal van schoolrenovaties aan de gang. Deze omvatten de volledige restauratie van de scholen en hun infrastructuur in Nazareth en Akko, de opening van een uniek cultureel en sportcentrum en een theater aan de school in Jeruzalem… Kortom, de lijst is lang. Fr. ABDEL MASIH FAHIM, ofm Secretaris-Generaal van de christen scholen in Israël “ Op onze school hebben we geprobeerd de basisschool uit te breiden en binnenkort zullen we er een nieuwe openen. ” De renovaties hebben eveneens betrekking op de Franciscaanse school die zich tot gehandicapte jongeren richt. Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm Vicaris van de Custode en directeur van de Terra Sancta Scholen “ We hebben twee scholen in de omgeving van Beit Hanina, waarvan er één voor blinden en slechtzienden is. En onlangs hebben we er ook een nieuwe vestiging voor slechthorende leerlingen geopend. ” De Terra Sancta scholen engageren zich om inclusief te zijn, dit wil zeggen dat ze zowel moslims als christen leerlingen in hun klaslokalen verwelkomen. De Magnificat Music School richt zich bovendien ook tot Joodse studenten en docenten. Zo willen we het principe van wederzijds respect verspreiden en de wortels van racisme binnen onze gediversifieerde samenleving uitroeien. Deze scholen staan bekend om hun hoge ethische en educatieve normen. Fr. ABDEL MASIH FAHIM, ofm Secretaris-Generaal van de christen scholen in Israël “ Zelfs het Ministerie van Onderwijs erkent het hoge niveau van onze scholen en de uitmuntendheid van onze leerlingen en onze centra. ” Dit enorme project van de Custode van het Heilig Land, dat 18 scholen beheert, onderhoudt, renoveert en uitrust, telt meer dan 1.300 werknemers en biedt op die manier ook enorme voordelen voor de lokale gemeenschap. Maar dit vereist wel een zeer aanzienlijke investering. Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm Vicaris van de Custode en directeur van de Terra Sancta Scholen “ Alleen al in Bethlehem bedragen de kosten van onze twee scholen ongeveer $ 150.000 per maand. ” Fr. ABDEL MASIH FAHIM, ofm Secretaris-Generaal van de christen scholen in Israël “ De uitbreiding van een school kost miljoenen dollars en hoe groter een school wordt, hoe meer faciliteiten we nodig hebben en hoe duurder het onderhoud ervan wordt. ” P. Abdel Masih Fahim, Secretaris-Generaal van de christen scholen in Israël en directeur van de school in Ramallah, gaat ervan uit dat het Ministerie van Onderwijs 75% van de onderwijskosten zou moeten dekken, terwijl de ouders voor de resterende 25% zouden moeten instaan. Maar de realiteit is anders. Fr. ABDEL MASIH FAHIM, ofm Secretaris-Generaal van de christen scholen in Israël “ In werkelijkheid stellen we vast dat het ministerie haar bijdrage geleidelijk heeft verlaagd tot ze volgens officiële statistieken nu nog amper 34% van de kosten dekt. Wie moet er dan voor de rest opdraaien? En wie betaalt de kosten voor de bouw van de infrastructuur? En wie betaalt de kosten van de schoolfaciliteiten en de diensten die in de scholen worden verstrekt? Het ministerie dekt deze kosten niet en daarom hebben wij steun nodig. ” Dit alles is slechts een klein deel van de enorme kosten waar de Custode van het Heilig Land mee geconfronteerd wordt om haar scholen te kunnen exploiteren, zeker nu de huidige oorlogsomstandigheden de middelen versneld uitputten. Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm Vicaris van de Custode en directeur van de Terra Sancta Scholen “ De Custode van het Heilig Land bevindt zich in een penibele situatie, omdat de opschorting van het toerisme en de afwezigheid van pelgrims een enorme impact hebben op het Terra Sancta-scholennetwerk. De Custode is immers sterk afhankelijk van de aanwezigheid van pelgrims hier in de kloosters en heiligdommen. En de Custode moet er uiteindelijk voor zorgen dat de scholen kunnen blijven functioneren. Werken in de omstandigheden waarin we momenteel leven, is helemaal niet eenvoudig. Dit is de boodschap die wij naar alle autoriteiten willen sturen. ” Om volle steun van de regering te krijgen zou in feite de volledige controle over de Terra Sancta-scholen aan de regering moeten worden overgedragen. Zo stelt P. Abdel Masih Fahim. Daarbij zou het beheer van schooleigendommen en het recht om directies en personeel te benoemen aan de plaatselijke autoriteiten moeten worden gedelegeerd. En dat is natuurlijk compleet onmogelijk vermits deze scholen ook instaan voor het aanbod van de religieuze diensten. Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm Vicaris van de Custode en directeur van de Terra Sancta Scholen “ Wij zullen onze scholen nooit in de steek laten, ook niet in de ergste crisissituatie. Onderwijs is immers ons hoofddoel en de basis van onze dienstverlening. Om onze dienstverlening in stand te houden en verder te groeien, hebben wij dus hulp van buitenaf nodig. We maken dan ook van deze gelegenheid gebruik om iedereen van harte te danken die ons in ons werk ondersteunt! ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © Christian Media Center Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Zoals de eerste pelgrims naar het Heilig Graf!

P. CARLO GIUSEPPE ADESSO Bisdom San Marino - Montefeltro “ Deze hymne is erg mooi en bestaat uit drie delen. In het eerste deel vinden we de begroeting aan het kruis en in de laatste de doxologie. Het centrale deel telt vier strofen en daarin vertelt Venantius hoe het offer van Christus door zijn incarnatie en door zijn dood aan het kruis wordt gerealiseerd. ” Agnus in crucis levátur P. CARLO GIUSEPPE ADESSO Bisdom San Marino - Montefeltro “ Venantius Fortunatus definieerde Jezus als het ‘ Agnus in crucis levatur ’ of het ‘ Lam hangende aan het Kruis dat onze zonden heeft weggewassen ’. Dit beeld is heel sterk en verwijst naar het Paaslam, wiens bloed ooit het volk van de vervolging door de Farao heeft gered. Maar het betekent eveneens dat Christus dit lam is geworden, het offerlam waarover Johannes de Doper zei: ‘ Dit is het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt ’. ” “ Deze verwijzing naar het Lam dat hoog aan het kruis hangt, is ook een verwijzing naar de Openbaring waarin wordt beschreven dat het lam wordt geslacht en toch overeind blijft. Met dit beeld bedoelt Venantius Fortunatus dat het offer van Christus aan het kruis de Verlossing heeft gebracht, dat het een offer van de overwinning is voor de hele mensheid. ” P. CARLO GIUSEPPE ADESSO Bisdom San Marino- Montefeltro “ Volgens een Spaanse geleerde bestaan er maar liefst 120 hymnen die met de eerste zinssnede van de hymne van Venantius Fortunatus beginnen: ‘ ange lingua gloriosa ’. Maar de bekendste van allemaal is de hymne van de Heilige Thomas van Aquino, die het Lam hulde brengt: ‘ Pange Lingua Gloriosi corporis mysterium ’. ” P. CARLO GIUSEPPE ADESSO Bisdom San Marino - Montefeltro “ Het is dan ook een prachtige hymne, vol ideeën en reflecties, maar ze is tegelijk ook gemakkelijk te begrijpen. Dat is de kracht van de hymnen van Venantius: ze zijn verfijnd en in heel mooi Latijn gesteld, ze hebben een heel zorgvuldig metrum, maar ze zijn ook gemakkelijk te begrijpen, eenvoudig te onthouden en te memoriseren. ” P. Carlo Giuseppe is van mening dat de processie zo mooi is omdat ze echt is, en vooral omdat we erin de wijsheid, liefde en toewijding kunnen ervaren waarmee de broeders haar door de eeuwen heen hebben bewaard. Ook hij kon als pelgrim volop van zijn tocht genieten door meermaals met de Franciscanen te bidden. Hij deelt met ons een van de passages die hem het meest ontroerden. P. CARLO GIUSEPPE ADESSO Bisdom San Marino - Montefeltro “ Wanneer we op Golgotha aankomen, knielen we neer en zingen de hymne van Venantius Fortunatus met de woorden: ‘ Terra Pontus Astra Mundus ’, dit wil zeggen: de aarde, de lucht, de zee en de hele wereld worden door het kruis gered. Wanneer men op dat moment knielt en de stem dempt, knielt het hele universum met u mee om Christus te danken die, door zijn Kruis, de wereld heeft verlost. ” P. CARLO GIUSEPPE ADESSO Bisdom San Marino - Montefeltro “ Het andere betekenisvol detail is zeker dat waar de priester het gebouw van de Verrijzenis binnengaat en jubelend en schreeuwend naar buiten komt. ‘ Hij is niet hier, Hij is verrrezen’ .  " Degene voor wie we knielden, degene die we op Golgotha aanbeden hebben, die vinden wij in de aankondiging van de priester die de engel symboliseert wanneer hij zegt: ‘ de Heer is niet hier, Hij is verrezen, Hij leeft en is de overwinnaar ’.” Het Heilig Graf is een van de meest bezochte Heilige Plaatsen ter wereld. Momenteel is het aantal pelgrims als gevolg van de oorlog aanzienlijk verminderd. Maar desondanks bereiden wij ons voor om deze unieke momenten in de basiliek te beleven. Fr. STÉPHANE MILOVITCH, ofm Verantwoordelijk voor het Heilig Graf “ Op dit moment zijn er vanwege de politieke problemen weinig pelgrims, maar dit is niet de eerste keer dat dit in de geschiedenis gebeurt. De broeders hadden reeds eerder de ervaring om hier alleen te zijn. Soms waren de groepen die in Jeruzalem aankwamen heel klein in aantal. Wij zijn er dan ook aan gewend om ook zonder gelovigen de liturgie te vieren. Wij zijn hier om de gelovigen en de pelgrims te verwelkomen, maar als ze er niet zijn, bidden we evengoed en dragen we de hele katholieke Kerk en al het lijden van de mensheid met ons mee. Wanneer de pelgrims aanwezig zijn, nodigen wij hen uit om deze processie te volgen en in de voetsporen te treden van al degenen die hen ooit voorgingen. ” P. CARLO GIUSEPPE ADESSO Bisdom San Marino - Montefeltro “ Wat ik niet al zag bij de vroegere pelgrims toen ze aan de processie deelnamen…Sommigen huilden, knielden en wilden aanraken. Tranen zijn welgekomen omdat ze ons helpen de pijn van Christus te begrijpen. Ze maken ons deelgenoot aan de vreugde van de opstanding! ” “ Knielen is ook een lichaamshouding waardoor we onze toewijding en onze liefde voor de gekruisigde en verrezen Christus tonen. Wat het aanraken betreft… hier kan men aanraken. De stenen hier ademen spiritualiteit uit. Ze ademen waarheid en schoonheid. Aanraken is dus ervaren dat ons authentieke en concrete geloof niet abstract is. ‘ Raak Mij aan ,’ zo zei Jezus aan zijn leerlingen op de dag van zijn verrijzenis. Hij herhaalt dit telkens opnieuw aan de pelgrims: ‘ Raak Mij aan, ik leef, ik ben verrezen ’. ” Bron: Website Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De economie van Bethlehem wordt door de oorlog in Gaza geblokkeerd

Ondanks verwoestingen, ruïnes, bommen en angst blijft de christen gemeenschap van het Heilig Land standvastig en volhardend. Ze streeft ernaar de hoop nieuw leven in te blazen, de mensheid en de eenheid te voeden en in het aangezicht van de duisternis de fakkel van het gebed brandend te houden. MARCEL JALDA Bewoner van Bethlehem afkomstig uit Gaza “ Ik ben in deze oorlog mijn huis kwijt geraakt en twaalf leden van mijn familie verloren. Er rest mij geen leven meer, geen waardigheid noch menselijkheid. Niemand kan verdragen wat daar gebeurt. Voor de mensen daar was de kerk een veilige plek, maar deze werd net als de rest van de gebouwen gebombardeerd. ” De Kerk, die de waarden van het samenleven en de vrede verdedigt, blijft zich inzetten om deze waarden te bevorderen. Zij doet dit door communicatie- en dialoogkanalen als alternatieve middelen voor geweld en vijandigheid aan te bieden. In sommige asielcentra kon zij hulp, medische diensten en medicijnen ter beschikking stellen en voedsel en water uitdelen. Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm Vicaris van de Custode “ Paus Johannes-Paulus II zei ooit: ‘Er zal nooit vrede in de wereld zijn zonder dat er vrede in Jeruzalem heerst.’ De levensomstandigheden zijn moeilijk en het leven is er ingewikkeld geworden. We hebben de steun van de wereld, van de internationale gemeenschap nodig om een oplossing voor dit probleem te vinden en al het mogelijke te doen zodat de mensen hier in waardigheid en liefde kunnen leven. ” Bethlehem, de geboortestad, wordt ook door de oorlog in Gaza getroffen. De economische situatie van veel gezinnen en van veel jongeren is door het wegblijven van de pelgrims ernstig verslecht. De pelgrims en de toeristen vormen immers de levensader van de stad. Daarom streeft de Custode van het Heilig Land ernaar om zich actief in te zetten om te behouden wat er aan christen aanwezigheid in Bethlehem overblijft. Fr. GEORGE HADDAD, ofm Directeur van de Terra Santa School in Bethlehem “ Verheug u in de hoop en wees geduldig in de moeilijkheden. Volhard in het gebed. Zorg voor de noden van de heiligen en beoefen de gastvrijheid met gulle hand Het is met de woorden van de Apostel Paulus dat de Custode van het Heilig Land haar missie uitvoert en de leer van de Heilige Franciscus over vrede, vriendelijkheid, liefde en broederschap verspreidt. Hierbij omarmen zij zeer hartelijk iedereen die zich in nood bevindt of zwaar te lijden heeft. Ons land wordt voortdurend dag na dag met politieke, sociale en economische uitdagingen geconfronteerd. Maar ondanks al de moeilijkheden die we meemaken en ervaren, blijven onze jongeren het allerbelangrijkste om onze christelijke identiteit te behouden. Zij zijn immers de kinderen van het Heilig Land, het land waar Jezus Christus werd geboren, opgroeide en heeft geleefd. Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm Vicaris van de Custode “ Voor ons bestaat ons doel erin om de mensen van dit land te steunen, om de christen aanwezigheid in het Heilig Land te behouden, om hen te dienen, om bij hen te zijn en hun ter zijde te staan, om hen in hun verzet te steunen. ” De Custode van het Heilig Land had al deze inspanningen niet kunnen opbrengen zonder de genereuze steun van de hele wereld. Word daarom ook een wezenlijk element van het Heilig Land door te helpen de zaden van liefde en hoop te planten. Gezegend zijn zij die de barmhartigheid beoefenen. Bron: Website Christian Media Center Foto : © Fotoarchief lds Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Een kruisweg voor de vrede met de jongeren van Jeruzalem

De toewijding aan de kruisweg vindt zijn oorsprong in de verhalen uit het Evangelie over het lijden en de dood van Jezus. Sinds 1233, toen de Franciscanen zich in Jeruzalem vestigden, hebben miljoenen pelgrims van over de hele wereld de Via Dolorosa afgelegd. Op de vrijdag van de tweede week van de Vasten kreeg de kruisweg een bijzondere kleur. Men zag er inderdaad de aanwezigheid van meer dan duizend kinderen, adolescenten, ouders en leraren van alle christelijke scholen in Jeruzalem, inclusief de scholen van de Custode, de Armeense scholen, de Anglicaanse scholen, de scholen van het Latijns Patriarchaat alsook de scholen van de Broeders van de la Salle. De kruisweg begon bij het Heiligdom van de Geseling, waar aan de deelnemers een witte sjaal met een gebed voor de vrede werd uitgedeeld. Dit was een teken van verzet tegen het geweld en de huidige oorlog. De processie trok vervolgens door de oude stad van Jeruzalem, ging langs de staties van het lijden van Jezus en eindigde bij de Parochiekerk van de Heilige Verlosser. “ Beste kinderen en jongeren, deze morgen hebben we iets heel belangrijks en betekenisvol gedaan. We trokken door de Via Dolorosa langs de verschillende de kruiswegstaties,” zo verklaarde de Custode van het Heilig Land. “Wij willen volgelingen van Jezus zijn en in Zijn voetsporen treden. Het is precies daarom dat wij Hem om de genade vragen om ons hart altijd te vrijwaren van alle haat en van elk verlangen naar wraak tegen degenen die ons kwaad doen. Wij vragen om genade om alle muren van vijandigheid en haat te slopen en deze door bruggen van verzoening tussen mensen, volkeren en gelovigen van alle religies te vervangen. ” Aan het einde van de kruisweg zegende de apostolisch afgevaardigde uit Jeruzalem de menigte met de relikwie van het Heilig Kruis van Christus. Fr. FRANCESCO PATTON, ofm Custode van het Heilig Land “ We wilden deze kruisweg met alle leerlingen van de christen scholen volbrengen precies om het geschenk van de vrede af te smeken. Het was een oecumenische kruisweg, aangezien vrijwel alle kerken aanwezig waren. Christenen van alle gelovige strekkingen hadden zich in gebed verenigd. Ze waren één in het verlangen om hetzelfde pad te bewandelen dat Jezus destijds is gegaan om ons te redden. Het is onze vurige wens om, als volgelingen van Jezus, samen met Hem op stap te gaan en Hem te aanroepen. We weten dat Jezus voor de verzoening van de mensheid gestorven is. Er is daarom geen beter gebed om de gave van vrede af te smeken dan het gebed dat Zijn lijden en dood herdenkt. ” P. ARDEN Armeense school “ Een dergelijk initiatief is belangrijk voor onze jongeren. Ze zien zo dat we vrede in de wereld nodig hebben. Het is dus om vrede dat we bidden. Maar dan om vrede over heel de wereld.  En onze leerlingen en studenten zijn bij dit proces heel nauw betrokken. Ze bidden voor Gaza, voor Palestina, voor Israël… ” P. DAOUD KASABRI School van de Broeders van de la Salle “ Wat we vandaag hebben bereikt, is heel belangrijk. Onze kinderen, onze jongeren en onze studenten van alle katholieke en alle christelijke scholen in Jeruzalem hebben vandaag samen met Jezus gebeden. Wij zijn hier met de jeugd van Jeruzalem, wij verheffen samen onze stem tot God en bidden om vrede. Wij bidden voor vrede in Gaza, in Israël, in Palestina en over heel de wereld omdat er overal mensen zijn die lijden onder de oorlog. ” Fr. IBRAHIM FALTAS , ofm Vicaris van de Custode van het Heilig Land “ Al deze kinderen zijn leerlingen van christelijke scholen in Jeruzalem die vandaag deze kruisweg hebben gedaan. Zij volgden de weg van de vrede om tot de Heer God te bidden. Ze hebben samen gebeden opdat deze oorlog zou eindigen. Ze baden voor hun broeders en zusters in Gaza, die sterven van honger, dorst en kou. Er zijn zoveel gewonden die geen behandeling meer kunnen krijgen. Al onze jonge mensen hier kwamen naar buiten om tot de Heer te bidden. ” Waarom zijn we hier vandaag samen gekomen? Voor de vrede, maar heel speciaal voor Gaza! Wij hopen en geloven dat de Heer ons zal horen. Amen Wij bidden met heel ons hart en zeggen:   “ Geef ons uw Vrede, Heer. Geef Uw vrede aan ons land! ” Bron: Website Christian Media Center Foto : © Fotoarchief lds Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Vastenbedevaart naar Dominus Flevit: de stilte van hen die lijden

In de tweede week van de vasten zijn de pelgrimstochten naar de plaatsen van Jezus’ Passie in Jeruzalem opnieuw van start gegaan. Dit is een traditie die tot de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling teruggaat en in stand wordt gehouden door de broeders van de Custode van het Heilig Land. In voorbereiding op Pasen gaan zij voor in de verschillende liturgische vieringen. Het eerste heiligdom dat deze bedevaarten aandoen, is de kleine kerk van Dominus Flevit, gebouwd op de hellingen van de Olijfberg. Deze kapel heeft de vorm van een waterdruppel, de vorm van een traan die doet denken aan het verhaal uit het Evangelie waarin Jezus over de toekomst van Jeruzalem weent. Om degenen die lijden in gebed te begeleiden, namen de in Jeruzalem aanwezige religieuze gemeenschappen actief deel aan de viering zodat het heiligdom compleet vol liep. Fr. Sebastiano Eclimes, verantwoordelijke voor deze plaats, geeft toe dat hij de pelgrims erg mist, maar dat hij vandaag bijzonder verheugd is de lokale gemeenschap hier voor deze viering te mogen verwelkomen. SEBASTIANO ECLIMES, ofm Verantwoordelijke voor het heiligdom Dominus Flevit “ Ook al zijn er geen pelgrims, toch hebben we een andere opdracht te vervullen. We zijn bezig met de restauratie van de gehele kloostertuin en voeren tegelijk ook een aantal verbouwingswerken uit. Zo zullen de pelgrims bij hun terugkeer al de schoonheid van deze plaats en de prachtige kerk kunnen bewonderen. Dit alles heeft tot doel God en al onze broeders te dienen! ” De H. Mis werd voorgegaan door Fr. Piermarco Luciano, vice-verantwoordelijke voor de vorming. De homilie werd door de kapucijner monnik Paolo Messina gehouden, omdat aan hem alle meditaties van de pelgrimstochten van de Vastentijd werden toevertrouwd. Tijdens deze eerste pelgrimstocht leidde hij de bijeenkomst om na te denken over de “stilte van hen die lijden”. Hierbij bracht hij enkele momenten in herinnering waarop Jezus ontroerd was en hoe Hij op een bijzondere manier zijn medeleven toonde. Zo was er de ontmoeting met de weduwe van Naïn, met de zondaar in het huis van Simon en met degenen die om het dochtertje van Jaïrus rouwden. Fr. PAOLO MESSINA, ofm Cap Bewaarder van de communauteit van Jeruzalem “ Het zijn episoden waarin Jezus zich niet van deze noodkreten afwendt. Hij keert zich niet af van het lijden maar gaat er integendeel op af. Hij benadert het met geheel Zijn wezen, met Zijn persoon en met Zijn lichaam. En ik denk dat het precies dát is wat wij vandaag ook moeten doen, vooral dan hier in Jeruzalem, in deze tijd waarin we juist op deze plek door zoveel lijden omringd worden. Misschien zien we het niet meteen, misschien bereikt het niet dadelijk onze harten, misschien treft het nooit onze oren of kunnen we het gewoonweg niet waarnemen. Rond al dit lijden heerst er vaak een stilte maar we mogen ons niet laten overweldigen door de angst om erbij betrokken te raken. In feite moeten we dit lijden juist op ons nemen om het te begeleiden. Vanuit het heiligdom van Dominus Flevit stijgt er dus een uitnodiging op zodat ieder met ons zou mee bidden om zo dit pad van Jezus te volgen. We vragen om een hart dat kan luisteren en medelijden kan hebben met de vele mensen die onder hun pijn of onder hun verlies in stilte lijden. Bron: Website Christian Media Center Foto : © Fotoarchief lds Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Het feest van Petri Sede aan het Meer van Tiberias

Op zaterdag 24 februari was de kleine kerk van het primaatschap van de Apostel Petrus helemaal met gelovigen gevuld. Hebreeuwssprekende christenen, Arabischsprekende christenen en katholieken van over het hele land kwamen samen aan de oever van het Meer van Tiberias. Ze kwamen allen aan boord van de boot van deze visser die op een dag zodanig op Christus vertrouwde dat hij op Zijn woord tegen beter weten in zijn netten nogmaals uitwierp. Fr. Francesco Patton, ofm Custode van het Heilig Land “ Al die vele mensen die zoveel verschillende talen spreken, vinden elkaar niet in een eenheidstaal maar wel in een eenheid van spreken. De eenheid ligt juist in het feit dat wij hetzelfde geloof belijden. Of we ons geloof nu in het Arabisch, het Hebreeuws of in het Latijn belijden, we moeten het altijd samen belijden. Ons geloof is een geloof van de universele Kerk en nooit van een etnische Kerk. Indien etniciteit te ver wordt doorgevoerd dan leidt dit tot verdeeldheid in de plaats van een hechte christen gemeenschap. ” Max Hebreeuws sprekende christen “ Ik zie daar een heel fundamentele eenheid. Uiteindelijk is het Oude Testament het fundament van het Nieuwe. Zonder het Oude Testament is er ook geen Nieuw Testament. Zonder het Jodendom is er geen christenheid, is er geen katholieke Kerk. Ik zie vandaag een grote eenheid in deze viering, een grote continuïteit tussen de boom en de wortels. ” Fr. Francesco Patton, ofm Custode van het Heilig Land “ Wat ik wil benadrukken is precies de rol die Petrus voor de wereld en voor de Kerk speelt. Voor de wereld is hij de eerste die het grote nieuws bekendmaakt: Jezus is opgestaan. Momenteel zitten we midden in een oorlog die een vreselijke haat heeft ontketend. Deze heeft al tienduizenden doden tot gevolg gehad en de uitkomst is nog niet te zien. We kijken naar een toekomst waarover we niets weten. In een dergelijke context is onze christen aanwezigheid dus bijzonder belangrijk. Het is een aanwezigheid die, juist omdat ze op de ervaring van Pasen en op de leer van Petrus is gebaseerd, een ervaring en een getuigenis van verzoening en vrede is. ” Het Franciscaner heiligdom aan het Meer van Tiberias werd aan de leden van de gemeenschap Koinonia Saint-Jean-Baptiste toevertrouwd. Dit zijn leken en godgewijden die hun missie in een geest van vriendschap en nabijheid uitvoeren. P. Andrej Keller Pastoor van de Tiberiade “ Onze gemeenschap is in 1979 in Noord-Italië ontstaan op initiatief van Pater Riccardo een priester van Argentijnse afkomst. In 2009 heeft P. Pizzaballa, destijds Custode van het Heilig Land en vandaag Patriarch van Jeruzalem, ons het beheer van deze parochie van de Heilige Petrus toevertrouwd. Deze kerk is immers een Franciscaans heiligdom, dit wil zeggen een heiligdom van de Custode van het Heilig Land. ” P. Giuseppe De Nardi Verantwoordelijke van de Koinonia gemeenschap van Johannes de Doper “ De kerk ligt aan de oevers van het meer van Tiberias, daar waar Jezus zijn gemeenschap vorm begon te geven. Het is de plaats waar Hij voor het eerst zijn leerlingen onderrichtte. Zij werden later zijn apostelen die Hij zou uitzenden. Voor ons is het belangrijk om ook de mensen van over heel het land naar hier te brengen en hen bewust te maken van het belang om, ondanks alles, in het land van Jezus te vertoeven. Het is de plaats waar Jezus sprak, waar hij zijn leerlingen riep en hen vormde. ” P. Andrej Keller Pastoor van de Tiberiade “ Onze parochie is klein. Er leeft hier een kleine gemeenschap van gelovigen die Hebreeuws spreken. ” P. Giuseppe De Nardi Verantwoordelijke van de Koinonia gemeenschap van Johannes de Doper “ Sinds haar oprichting is de onderliggende idee van onze gemeenschap om door middel van de Bijbel, retraites, evangelisatie, enz., de gedoopte christenen die het geloof niet beleven, Jezus als levende mens te laten ervaren. Wij proberen gelijke tred te houden met het werk van de Heer. ” De viering werd afgesloten met een broederlijke bijeenkomst, waarbij de gemeenschappen in alle eenvoud samenkwamen om een middag met mekaar aan het meer te delen. Dit was net zoals Jezus ooit met Zijn discipelen en met Petrus deed. Bron: Website Christian Media Center Foto: © Custodia Terrae Sanctae Video:  Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.