Nieuws over het Heilig Land

Midden de duisternis keek Bethlehem uit naar het feest van vrede en vreugde

Vanwege de moeilijke omstandigheden als gevolg van de aanhoudende oorlog in Gaza en de afwezigheid van pelgrims die de levensader van de economie in het Heilig Land zijn, zouden de kerstvieringen dit jaar tot de religieuze rituelen beperkt blijven. Fr. GEORGE HADDAD, ofm Directeur van het Terra Sancta College in Bethlehem “ Dit jaar is Kerstmis helemaal anders, net zoals dit ook in de tijd van de geboorte van Jezus Christus het geval zal zijn geweest. Het feest speelde zich inderdaad ook deze keer onder zeer uitzonderlijke omstandigheden af. Maar ondanks dit alles werd de Vredevorst weer opnieuw geboren. Dit jaar zou Kerstmis zonder versieringen plaats vinden, zonder bomen, zonder kerststallen of lichtjes, en zelfs de pelgrims die in deze tijd van het jaar Bethlehem laten vollopen, zouden afwezig blijven. ” P. ISSA THALJIEH Pastoor van de Grieks-Orthodoxe kerk van Bethlehem “ Normaal gesproken zou Bethlehem vol lopen met bezoekers van over de hele wereld, die graag Kerstmis in de Basiliek van de Geboorte willen vieren... Maar dit jaar kon zelfs de meerderheid van de plaatselijke christenen de kerk niet bereiken om samen met ons te bidden. ” MIKE SAFAR Bethlehem “ We kwamen uit de pandemie met de hoop op betere tijden, maar helaas brak er ondertussen een oorlog uit waar we vandaag zwaar onder lijden. Bethlehem is een stad die sterk afhankelijk is van het toerisme en werd zodoende zwaar getroffen. Ikzelf werk in de toeristische sector en mijn bedrijf is zwaar getroffen. De straten zouden met pelgrims moeten gevuld zijn maar vandaag zijn ze leeg en zijn de meeste winkels gesloten. Het was dus onze hoop dat met de komst van Kerstmis de vrede in de harten van de mensen zou terugkeren en dat de zon weer over de stad Bethlehem zou schijnen. ” ATALLAH HANDAL Straatventer “ Normaal gesproken hebben de hotels in Bethlehem in deze tijd van het jaar een maximale bezetting. Geen enkele kamer blijft dan onbezet. We waren volkomen verrast toen van de ene dag op de andere alles stil viel. Ik werk hier al veertig jaar en heb in heel mijn leven nog nooit zulke verschrikkelijke omstandigheden en zo’n catastrofale toestand meegemaakt. ” Ondanks de pijn en het klimaat van verdriet dat in de straten van de stad van Kerstmis heerst, blijft de hoop op een rechtvaardige en universele vrede bestaan. P. ISSA THALJIEH Pastoor van de Grieks-Orthodoxe kerk van Bethlehem “ De periode rond Kerstmis is voor ons zeer belangrijk. Deze tijd stelt ons in staat om dichter tot God te komen, om ons in gebed te verenigen en de Heer te aanbidden. We kunnen onze gebeden tot God – de Allerhoogste en Almachtige – richten, zodat Hij de duisternis als gevolg van de oorlog en de vernietigingen in Gaza van ons wegneemt. ” Bron: Website Christian Media Center Foto : © Fotoarchief lds Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Het licht schijnt in de duisternis – Kerstmis 2023

Kerstboodschap van Fr. Francesco Patton, Custode van het Heilig Land Dierbare broeders en zusters, Dit jaar is de Grot van de Geboorte net als de straten van Bethlehem leeg gebleven. Toen Maria en Jozef zich destijds voor de volkstelling wilden laten inschrijven, waren er voor hen geen kamers meer vrij. Vandaag bleven alle kamers in Bethlehem onbezet. De stad blijft wachten tot de oorlog voorbij is en de pelgrims terugkeren, de stad blijft wachten tot de verlichting en de stemmen van zingende kinderen de straten opnieuw zullen opfleuren. De laatste tijd vroegen velen zich af of we Kerstmis hadden afgelast. Maar neen, we hebben Kerstmis geenszins geannuleerd. Want Kerstmis is iets dat ooit is gebeurd en dat – godzijdank – niemand kan annuleren. Met Kerstmis vieren wij het feit dat de Zoon van God voor altijd onze geschiedenis is binnengetreden, dat Hij één van ons is geworden, dat Hij door Zijn Vader aan ons is gegeven, dat Hij aan ons leven betekenis heeft gegeven en dat “ Hij ons zo heeft gered .” Zelfs midden de ernstigste en moeilijkste situaties, zelfs midden in een periode van volslagen duisternis in de geschiedenis, zelfs midden het oorlogsgeweld en de haat blijft het licht schijnen. Want ook al neemt de duisternis het licht niet aan, het blijft schitteren en kan niet worden gedoofd. Hoe meer we in deze duisternis worden ondergedompeld, en dit zowel persoonlijk als gezamenlijk, hoe meer we het schijnsel van dit licht nodig hebben. We hebben het licht nodig, het licht dat vanuit de Grot van de Geboortekerk zich over heel de wereld verspreidt, het licht dat de hoop op een nieuwe wereld levend houdt, een nieuwe wereld die wordt gered dankzij de geboorte van het kind Jezus, Emmanuel, God met ons. In deze Kerstmis, die door de duisternis van haat en oorlog wordt verstikt, knielen we neer voor de lege kribbe waarin Maria het kind Jezus na de geboorte heeft neergelegd en Hem in doeken heeft gewikkeld. En we maken van het gebed van de Heilige Johannes Paulus II ons persoonlijk gebed: “ Gezegend Kind Jezus, droog de tranen van de kinderen! Troost teder alle zieken en ouderen! Moedigt mannen aan hun wapens neer te leggen en laat hen elkaar omhelzen in een universele kus van vrede! Barmhartige Jezus, roept mensen op om de gevestigde muren af te breken, muren als gevolg van armoede en werkloosheid, muren als gevolg van onwetendheid en onverschilligheid, muren als gevolg van discriminatie en onverdraagzaamheid! Goddelijk Kind uit Bethlehem, U bent onze reddingdoor ons van de zonde te bevrijden. U bent de echte en enige Verlosser, waar de mensheid zo naar snakt. God van de vrede,verleen de vrede aan de hele mensheid, kom en leef in het hart van elke mens en in elk gezin! Wees onze vrede en onze vreugde! Amen! ” Zalig Kerstfeest vanuit Bethlehem Bron: Website Christian Media Center Foto: © Custodia Terrae Sanctae Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Een gemeenschap die het Koninkrijk van Christus verkondigt

Op het einde van het liturgisch jaar viert de Kerk plechtig het koningschap van Christus, de Koning van het Heelal. Hij is de Meester van heel de geschiedenis en van de hele mensheid en ondanks de tegenstrijdigheden die de wereld vandaag de dag ervaart, blijven we geloven in en blijven we vol ongeduld wachten op Zijn uiteindelijke manifestatie. De gemeenschap Regnum Christi bevindt zich in Jeruzalem. Deze beweging is in 1941 in Mexico ontstaan en heeft als zending om het Koninkrijk van Christus aan de wereld te verkondigen. P. FERNANDO MORALES Priester van de congregatie van de Legioensoldaten van Christus “ Regnum Christi vervult zijn zending op een zeer gevarieerde wijze. We doen dit binnen de gezinnen, onder leken, maar vooral door zich voor de vorming van opvoeders binnen de Kerk in te zetten. We werken in scholen, universiteiten, evangelisatiecentra, apostolische werken en andere zeer gevarieerde sociale werken, maar ook via de media. Hoewel de situaties die we tegenkomen zeer divers zijn, zijn we vooral in onderwijscentra aanwezig. ” Pater Fernando vertelt hoe de communauteit in 2004 werd belast met het bestuur en de dienstverlening van het Centrum Notre Dame in Jeruzalem. Dit gebeurde in opdracht van Paus Paulus VI en van een van de instellingen van de Heilige Stoel in het Heilige Land. Deze plaats doet dienst als een groot pension en verwelkomt pelgrims van over de hele wereld. Binnenin is er een kapel waar elke dag liturgische vieringen plaats hebben en waar men kan participeren aan de Eucharistische aanbidding, het Sacrament van de verzoening kan ontvangen of zelfs van enige persoonlijke geestelijke begeleiding kan genieten. Sedert 2006 loopt er in het Centrum Notre Dame een permanente tentoonstelling van een reproductie van de Heilige Lijkwade. Bianca Mattos, een Braziliaanse die al 27 jaar lid is van de beweging, is er de verantwoordelijke. Voor haar is dit een kans om de ontmoeting met het lijden, de dood en de Verrijzenis van Christus van nabij te beleven. BIANCA DE MATTOS Godgewijde vrouw van het Regnum Christi “ Het is zeer aangenaam vast te stellen dat verschillende gidsen vragen om naar hier te komen om de Heilige Lijkwade te aanschouwen alvorens ze het Heilig Graf bezoeken. Het is voor de mensen een gelegenheid om via deze tentoonstelling over de lijkwade-meer te weten te komen over de geschiedenis van het christendom en over de evangeliepassages die over de passie van Christus vertellen. ” “ Het Mysterie van Christus midden in de wereld,” zegt Bianca, “is niet etherisch, maar heel reëel, en dit geeft betekenis aan Zijn roeping. ” BIANCA DE MATTOS Godgewijde vrouw van het Regnum Christi “ De persoonlijke ontmoeting met Christus was voor mijn roeping heel belangrijk. Ik vond een plek, een gezin, waarin ik de levende Christus kon ervaren. De gemeenschap van Regnum Christi is zeer actief in het apostolaat en stelt ons in staat om, via haar eigen gezicht, het gezicht van Christus de Apostel te aanschouwen. ” P. FERNANDO MORALES Priester van de congregatie van de Legioensoldaten van Christus “ Het feest van Christus Koning betekent het vieren en herinneren dat de Heer Jezus de Koning van het universum is. Hij is de Koning van de wereld, ook al hebben we vaak het gevoel dat Zijn koninkrijk heel ver van onze realiteit verwijderd is. We zien de voortdurende afwijzing van Christus door de geschiedenis heen. Maar toch herbevestigen en herdenken we elk jaar dat Christus de Koning van de wereld is. Christus is de Heer, vooral op deze aarde, waar Hij zelf Zijn koninkrijk is komen zaaien. ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Franciscaanse “zondagsscholen”, de sleutel tot een betere toekomst

De minderbroeders van Jeruzalem nemen de kinderen die deel uitmaken van de kleine christelijke kudde van de stad mee naar hun "zondagsschool" om in hun geestelijke behoeften te voorzien. Fr. AYMAN BATHISH, ofm Directeur van de Franciscaanse zondagsschool “ De focus van deze school ligt op de christelijke opvoeding van kinderen. Het doel is dat ze de liefde van Jezus niet enkel via verschillende activiteiten zoals dans en muziek leren kennen en beoefenen, maar ook door hun relatie met Jezus zelf. We gebruiken ook Power Points, video's, toneelstukken en andere kunstvormen om de fundamentele ideeën van het christelijk geloof over te brengen. ” Het is in het  Collège des Frères , gelegen binnen de muren van de oude stad, dat dit initiatief plaatsvindt. Fr. AYMAN BATHISH, ofm Directeur van de Franciscaanse zondagsschool “ Om ervoor te zorgen dat de kinderen niet het gevoel hebben dat ze in een klas terecht komen, beginnen we met een gymnastieksessie. ” Daarna komen de kinderen en catechisten in een kring bijeen en zingen samen enkele kerstliederen. Vervolgens worden ze op basis van hun leeftijd in groepen verdeeld. Fr. AYMAN BATHISH, ofm Directeur van de Franciscaanse zondagsschool “ Om over Kerstmis te praten, gebruiken we de persoon van de Maagd Maria. Afgelopen zondag was het thema de aankondiging van de engel aan de Maagd in Nazareth. Vandaag is dat het bezoek van de Heilige Maagd aan haar nicht Elizabeth. ” Terwijl sommige leerlingen het bezoek van de Maagd Maria aan haar nicht uitbeelden, vermaken anderen zich in kleine groepjes met ballonnen om elkaar aan te moedigen om met elkaar samen te werken. In een andere les wordt het bezoek van de Maagd Maria aan haar nicht Elizabeth uitvoerig besproken. Er worden prijzen uitgereikt aan degenen die de vragen correct beantwoorden. Elders voeren kinderen knutselwerkjes uit om de Bijbelse episode uit te beelden. HILDA Leerlinge aan de Franciscaanse zondagsschool “ Hier vermaak ik mij met mijn vrienden maar ik vind de georganiseerde activiteiten ook bijzonder interessant. ” GIOVANNI METTRI Leerling aan de Franciscaanse zondagsschool “ In plaats van thuis te blijven en me daar te vervelen, kom ik liever naar hier omdat ik hier kan spelen en nieuwe mensen ontmoeten. ” De kinderen krijgen er ook een tussendoortje aangeboden. Fr. AYMAN BATHISH, ofm Directeur van de Franciscaanse zondagsschool “ De deelname aan deze “zondagsschool” is gratis. Het is een uiting van de liefde van Jezus en van Zijn verlangen om kinderen zomaar te verwelkomen. ” In de Sint-Salvatorkerk in Jeruzalem ging Fr. Amjad Sabbara voor in de zondagsmis, die door een grote groep kinderen werd bijgewoond. Eenmaal volwassen worden degenen die deze school vaak hebben bezocht, nog steeds door de educatieve, spirituele, culturele en recreatieve activiteiten die ze tijdens de zondagse bijeenkomsten ontvingen, beïnvloed. Randia Rashid, een gewezen leerling aan de zondagsschool en nu een student medisch laboratorium aan de Hebreeuwse Universiteit, wil hiervan getuigen. RANDIA RASHID Catechist aan de zondagsschool “ Als kind ging ik naar de zondagsschool en kreeg ik een opleiding in de principes en de waarden van het christelijk geloof. Toen het onderwijssysteem vanwege de oorlog stil viel, begreep ik dat het mijn plicht was om vanaf jonge leeftijd een helpende hand te bieden bij het verzorgen van christelijk onderwijs aan jonge mensen. ” Deze Franciscaanse “ zondagsscholen ” zijn de sleutel tot een betere toekomst! Bron: Website Christian Media Center Foto: © Custodia Terrae Sanctae Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
In Beit Jamal helpt de Latijnse parochie van Ramallah bij de olijfoogst

Met de hulp van vrijwilligers kon de Latijnse parochie van Ramallah een bijdrage leveren aan de olijfoogst op de gronden van het klooster van de Salesianen in Beit Jamal. Vanwege de oorlog was de Salesiaanse kloostergemeenschap niet in de mogelijkheid om Palestijnse arbeiders in te schakelen, die Israël niet konden binnenkomen. P. GIANMARIA GIANNAZZA, SDB Rector van het klooster van Beit Jamal “ Normaal gesproken komen onze medewerkers uit Yatta en Hebron, maar door omstandigheden konden ze dit jaar bij de inzameling van de oogst niet komen helpen. We moesten dus op zoek naar vrijwilligers! ” Het is precies om de Salesianen bij hun olijvenoogst te helpen dat de parochie van de Heiligen Nicodemus en Jozef van Arimathea in Ramallah deze vrijwilligersactiviteit heeft georganiseerd. Dit gebeurde niet alleen ten voordele van de gelovigen maar tevens ten voordele van de Franciscaanse Jeugd van Ramallah. EMILE MARCO Lid van de Franciscaanse Jeugd van Ramallah “ Ondanks de omstandigheden zijn wij – leden van de Franciscaanse Jeugd – met groot enthousiasme hierheen gekomen om hier vrijwilligerswerk te doen en de Salesianen bij hun oogst te helpen. Als kinderen van de Franciscaanse Jeugd proberen we steeds in de geest van de Heilige Franciscus te werken. Hij hielp immers de anderen altijd met waardigheid en liefde. ” MARIA TARZZI Lid van de Franciscaanse Jeugd van Ramallah “ Vandaag ben ik dubbel blij. Ten eerste omdat ik graag met mijn dierbaren in de natuur vertoef. Ten tweede omdat ik – voor zover ik kan – mijn best wil doen om anderen te helpen. ” Fr. ABDEL MASIH FAHIM, ofm Pastoor van Ramallah “ Ik bedank iedereen die aan welke vorm van vrijwilligerswerk dan ook heeft bijgedragen. Zij getuigen van de geest van het christendom, de geest van Christus, de geest van de delende Kerk. Want wie geeft, is geliefd bij God. ” Het klooster van Beit Jamal bezit ongeveer 3.000 olijfbomen. P. GIANMARIA GIANNAZZA, SDB Rector van het klooster van Beit Jamal “ De oogst van vorig jaar leverde 2.500 liter olie op. De olie van Beit Jamal is afkomstig van een zeer hoogwaardige variëteit van olijven, afkomstig uit de regio Toscane in Italië. ” Beit Jamal heeft een Bijbelse oorsprong. P. GIANMARIA GIANNAZZA, SDB Rector van het klooster van Beit Jamal “ De naam Beit Jamal is afkomstig van de termen Kafr Jamal en verwijst naar de naam van de president van het Sanhedrin, Gamaliël, die in de Handelingen van de Apostelen wordt vermeld. ” Volgens P. Gianmaria Giannazza werd de Heilige Stefanus, de eerste christen martelaar, door Gamaliël in Kafr Jamal – het huidige Beit Jamal – begraven. Binnen het kloostercomplex bevindt zich een kleine kerk die aan de heilige martelaar is gewijd en die op de ruïnes van een eerdere kerk uit de Byzantijnse tijd is gebouwd. Tussen verleden en heden bieden deze christenen, die olijven oogsten, een prachtig voorbeeld van vrijgevigheid en solidariteit. Vooral in deze moeilijke tijden die het Heilig Land meemaakt, verlangen zij diep In hun hart naar vrede. Fr. ABDEL MASIH FAHIM, ofm Pastoor van Ramallah “ De olijfboom staat symbool voor de vrede, een vrede die doorheen de tijd verloren is gegaan en die vandaag vanwege de huidige oorlogen meer dan ooit gewenst wordt. Laten we dan ook elke dag bidden dat de vrede terugkeert. ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © shutterstock.com photo Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Onbevlekte Ontvangenis doorheen een icoon uit het Heilig Land

MARIA RUIZ Godgewijde Maagd van de Ordo Virginum – Bisdom Jeruzalem “ Vijf jaar geleden kwam ik naar Jeruzalem, in een poging om beter te begrijpen wat God van mij verwachtte. ” MARIA RUIZ Godgewijde Maagd van de Ordo Virginum – Bisdom Jeruzalem “ Ik begon eerst als vrijwilliger en in deze hoedanigheid bezocht ik verschillende locaties in het Heilig Land. Eerst deze van gehandicapte kinderen, daarna die van jongeren en van de kinderen van immigranten. Na een zekere tijd, net toen ik zowat mijn draai begon te vinden, werd ik op een volkomen onverwachte manier aangesproken. Vanuit het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem kwam de vraag om mee te werken aan de illustraties van het ‘nieuw Evangelie van Jeruzalem’. ” Maria Ruiz, van Spaanse afkomst, is lid van de Ordo Virginum van het Bisdom Jeruzalem. Zij werd afgelopen november tijdens een plechtigheid in de kerk van het Latijnse Patriarchaat gewijd. Haar voorliefde voor de iconografie komt voort uit haar zoektocht inzake gebed. Het is namelijk via een icoon dat ze haar relatie met Christus beleeft. MARIA RUIZ Godgewijde Maagd van de Ordo Virginum – Bisdom Jeruzalem “ Ik vind het heel mooi om dit werk voor de Kerk van Jeruzalem te doen. Het is een kleine Kerk, een kleine Kerk die tevens de moederkerk van de universele Kerk is. Deze Kerk is als een verborgen werk, maar die toch het licht van het Evangelie naar de hele wereld brengt. ” Maria’s toewijding aan de kunst is familiaal erfgoed. Maar aanvankelijk oefende de iconografie niet meteen een bijzonder aantrekkingskracht op haar uit. De weergave van de gezichten was voor haar als een visioen dat ver van de werkelijkheid verwijderd stond. Maar uiteindelijk wist ze dan toch zichzelf te bewegen om iconen te bekijken en sindsdien zijn de gezichten uit de iconografie haar bijzondere kenmerk geworden. In haar iconen kiest ze ervoor om de details, de plaatsen en symbolen van het Heilig Land weer te geven. En ze laat ons haar favoriete icoon zien. MARIA RUIZ Godgewijde Maagd van de Ordo Virginum – Bisdom Jeruzalem “ in de Oosterse traditie bestaat er geen voorstelling van de Onbevlekte Ontvangenis. Het betreft hier immers een modern dogma van de katholieke Kerk. Ik moest dus naar een manier zoeken om dit in een iconografische stijl weer te geven. Ik wist niet zo goed hoe ik dit moest aanpakken... Ik heb veel ontwerpen gemaakt, maar geen enkele was meteen geschikt. Toen dacht de Patriarch aan een Franciscaanse voorstelling van de Onbevlekte Ontvangenis. Het is een zeer typisch Franciscaanse voorstelling waarbij Maria met het kind in haar armen staat, met de slang onder haar voeten. Het bijzondere van deze afbeelding is dat het kind wordt voorgesteld terwijl het jacht maakt op de slang en deze doodt met het kruis. ” “ Deze voorstelling is mij zeer dierbaar. Het is dankzij het kruis van Christus dat Maria onbevlekt werd. Er is ook de hele relatie van Maria met haar Zoon en het theologisch gewicht van dit dogma dat zo belangrijk voor ons is. ” Laten we in deze maand, waarin we de Onbevlekte Ontvangenis vieren, onze smeekbeden voor vrede tot de Maagd Maria, Moeder van Christus, richten. De Heilige Maagd heeft de opkomende Kerk altijd gesteund en daarom willen wij haar vragen om haar blik op haar kinderen te richten. Bron: Website Christian Media Center Foto: © shutterstock.com photo Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
“Wanneer ik voor jou verschijn”: feest van Christus voor de jongeren van Galilea

“ Wanneer ik voor jou verschijn ”. Dit was het thema van de dag van de jongerenpastoraal in het Heilig Land. Jaarlijks wordt deze dag naar aanleiding van het Hoogfeest van Christus Koning georganiseerd. Dit jaar konden de jongeren vanwege de oorlog evenwel niet op één plek samenkomen. Elke regio heeft daarom deze dag volgens de eigen mogelijkheden georganiseerd. In Galilea organiseerde het Algemeen Secretariaat voor de Jeugd in de Basiliek van de Aankondiging te Nazareth een dag van de spiritualiteit, een dag vol liederen, gebeden en activiteiten voor zo'n 300 jongeren uit Galilea. Ook de Focolare, de UCO, de Mariabewegingen en de Shalom-Gemeenschap namen aan het initiatief deel. Een moment om ook om vrede in het Heilig Land te vragen. P. RAMEZ TWAL Aalmoezenier-Generaal voor de jeugd in Israël “ Vandaag vieren we in de stad van de Aankondiging, in de Basiliek van de Aankondiging te Nazareth, de jongeren van Galilea. Hier heeft de hemel tot de aarde gesproken en de aanzet van de Blijde Boodschap verkondigd. Wij zijn samengekomen om te verkondigen dat Jezus de Koning van ons leven is. ” “ Het thema van deze bijeenkomst kan als volgt worden verwoord: ‘Ik neem persoonlijk de beslissing om zelf opnieuw voor Jezus te verschijnen en Hem werkelijk de Koning en de Meester van mijn leven te laten zijn. ” Mgr. Rafiq Nahra, Patriarchaal Vicaris voor Israël, ging voor in de H. Mis, in concelebratie met P. Ramez Twal, Aalmoezenier-Generaal voor het jeugdwerk in Galilea, en Fr. Wojciech Boloz, voogd en rector van de Basiliek van de Aankondiging en van het Heiligdom van de Heilige Familie in Nazareth. Tijdens de H. Mis werden twaalf jongeren aangesteld om op het Bureau van de Jeugdpastoraal in Galilea te werken. Ze kregen tot opdracht om zich bezig te houden met de organisatie van de verschillende jeugdactiviteiten die in de toekomst zullen plaatsvinden. MALAK BAHUS Algemeen Secretariaat van de christen jeugd van Galilea “ Ik ben erg trots om een burger van de stad Nazareth te zijn en in de voetsporen van Christus te mogen treden, om te lopen waar Hij ook liep. Ik dank God voor het creëren van het Algemeen Secretariaat voor de Jeugd. Dankzij deze instelling kunnen we meer evenementen en activiteiten ten behoeve van de jongeren organiseren. ” ESSA NASSAR Algemeen Secretariaat van de christen jeugd van Galilea “ We hebben ons geëngageerd om ons ten dienste te stellen van de jongeren in Galilea, en dit was zowel spannend als mooi. We zijn al twee jaar aan de voorbereiding van dit project bezig. Het is dan ook absoluut uniek. In Galilea heeft er nog nooit zoiets plaats gevonden, en we zijn heel blij dat we het eindelijk ten uitvoer kunnen brengen. ” De aanbidding in de Grot, gevolgd door het reciteren van het Angelus, vormde een van de belangrijkste momenten van dit evenement. NATHALI MATTAR Algemeen Secretariaat van de christen jeugd van Galilea “ Vandaag hoop ik niet alleen dat Christus erin zal slagen het hart van elke jongere te raken, maar vooral dat ons geloof in Jezus, de enige Koning en de Heer van ons leven, sterker uit deze ontmoeting zal naar voor komen. ” Deze plechtigheid herinnert ons eraan dat Jezus Christus de Koning van het universum is! Zijn reddende en bevrijdende missie stelt ons in staat om met het oog op een toekomstige erfenis in de hemel in vrede en geluk op aarde te leven. Bron: Website Christian Media Center Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Gebed om het wonder van de vrede vanuit Kafarnaüm

Aan het Meer van Tiberias zorgt een gemeenschap van vier broeders en drie zusters van de congregatie van de “Missionarissen van de Evangelisatie” voor het historische Kafarnaüm, het dorp van Jezus. Als gevolg van het aanhoudende conflict komen er geen pelgrims of bezoekers naar deze heilige plaats. Vroeger werd dit evenwel dagelijks door zowat 4.000 mensen bezocht. Fr. FABIO INACIO BORGES, ofm Verantwoordelijke voor Kafarnaüm “ Elke dag openen we het heiligdom, ook als er geen pelgrims zijn. Dan zorgen wij met de hulp van onze medewerkers voor het onderhoud en de schoonmaak van het heiligdom en snoeien wij de bomen. Met andere woorden, wij zorgen voor het heiligdom zoals we dit in normale omstandigheden het hele jaar door doen. ” Fr. Fabio vertelt ons dat momenteel de stilte zijn dagen domineert. Hij ziet het als een uitnodiging om voor de vrede te bidden en voor allen die nu moeilijke dagen doormaken. Fr. FABIO INACIO BORGES, ofm Verantwoordelijke voor Kafarnaüm “ In deze enigszins andere omstandigheden besteden we meer tijd aan het gemeenschapsgebed en aan ons persoonlijk gebedsleven. Naast de dagelijkse misviering en het getijdengebed hebben we nu dagelijks een periode van gedurige aanbidding, met de zegen met het Allerheiligste Sacrament. Wij vertrouwen onze gebed voor de vrede toe aan de Heer. ” Naarmate de dagen verstrijken, helpen de kleine gebaren in ons dagelijks leven ons om deze moeilijke periode te overwinnen. Fr. FABIO INACIO BORGES, ofm Verantwoordelijke voor Kafarnaüm “ We zijn hier in Kafarnaüm. We wonen hier, op deze prachtige en gezegende plek, in het dorp van Jezus. Zelfs in deze oorlogssituatie blijven wij hier. Wij smeken de Heer voortdurend om ons het wonder van de vrede te schenken, de vrede die de Verrezen Christus ons heeft nagelaten. Het gaat hier niet om een theoretische vredesgedachte, maar om een heel concrete vrede. Een deze is in staat de harten van onze buren te bevrijden. Het is een vrede die staat voor universeel broederschap en voor een leven dat alle mensen van goede wil waardig is. ” Vanuit de plaats waar Jezus zoveel mensen heeft genezen en waar Hij predikte, vragen wij samen met deze kleine gemeenschap, dat de wereld zou genezen, een wereld die de verlossing zo broodnodig heeft. Bron: Website Christian Media Center Foto : © Fotoarchief lds Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.