Nieuws over het Heilig Land

Het Kruis als teken van Gods totale liefde voor de mensheid

Op 14 september namen geestelijken en pelgrims in de Basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem deel aan de viering van het Feest van de Verheffing van het Allerheiligste Kruis. De oorsprong van dit feest ligt in Jeruzalem. Dit houdt niet enkel verband met de ontdekking van het Heilig Kruis door de Heilige Helena, de moeder van Keizer Constantijn, maar ook en vooral met de bouw en de inwijding van gebouwen die de keizer zelf liet optrekken om de plaatsen te beschermen en te eren waar Jezus Christus Zijn werk, het Paasmysterie van dood en verrijzenis, tot voltooiing heeft gebracht. De viering werd dit jaar voorgegaan door Fr. Ibrahim Faltas, Vicaris van de Custode van het Heilig Land. Naast de Franciscaanse gemeenschap waren eveneens heel wat religieuzen van andere christelijke communauteiten in Jeruzalem aanwezig. De processie met de relikwie van het Heilig Kruis trok van Golgotha naar de kapel van Maria Magdalena en was een plechtig en ontroerend moment. Zo konden de gelovigen hulde brengen aan het Kruis van Christus, symbool van de hoop voor degenen die in Hem geloven. JOÃO DIMAS PUQUEVICZ San Pio Tur “ Het is een prachtig en tegelijk niet te verklaren moment. Het is de vierde keer dat we met een groep naar deze viering komen en ieder jaar is het alsof het de eerste keer is dat we dit beleven. Wij zijn getuige van de hernieuwing van Jezus’ Liefde voor ons. ” Fr. IBRAHIM FALTAS, ofm Vicaris van de Custode van het Heilig Land “ De viering van de Verheffing van het Allerheiligste Kruis is voor iedereen een groot feest. Het wordt op Golgotha gevierd, vlakbij het Lege Graf. Hier herdenken we niet alleen de pijn van de dood, maar tegelijk ook de glorie van de opstanding. We herinneren ons de vele kruisen in ons eigen bestaan, het immense lijden in de oorlogen. Er is zoveel oorlog in de wereld. Ook hier vallen onze heiligdommen ten prooi aan stille vervolging: bij de Kapel van de Geseling, bij het Graf van Maria, bij het heiligdom van Stella Maris… We bidden eveneens voor onze broeders en zusters die in zeer moeilijke situaties verkeren, zoals in Syrië en in Libanon, en vandaag hebben we ook gebeden voor de mensen in Marokko en in Libië. Omdat de boodschap die van deze plek uitgaat, is dat de Liefde altijd zal winnen. " Bron : Website Custodia Terrae Sanctae Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Vertaling: Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Viering van Onze-Lieve-Vrouw van Hortus Conclusus

Het klooster van Hortus Conclusus te Bethlehem werd in 1901 op de heuvel tegenover het dorp Artàs gebouwd. Dit gebeurde op de uitdrukkelijke wens van Mgr. Mariano Soler, de toenmalige aartsbisschop van Montevideo in Uruguay. Het heiligdom werd toevertrouwd aan de Dochters van de Notre-Dame du Jardin. Het oord is een toonbeeld van schoonheid en rust en combineert de kracht van het geloof met de diepgang van haar boodschap. Mgr WILLIAM SHOMALI Latijns Patriarchaal Vicaris voor Jeruzalem “ Het woord ‘Hortus’ betekent tuin maar wordt tevens als synoniem en titel van de Maagd gebruikt. De uitdrukking ‘Hortus Conclusus’ komt voor in het Hooglied, dat Koning Salomon op een plaats schreef die niet heel ver van hier vandaan ligt. Het dorp zelf heet Urtus, hetgeen dan weer ‘Paradijs’ betekent. In dit klooster draagt de Heilige Maagd Maria de titel Onze Lieve Vrouw van Hortus Conclusus. ” Op 10 september werd het feest van Onze Lieve Vrouw van Hortus Conclusus gevierd. Het beeld en de icoon van Onze-Lieve-Vrouw werden dan in een processie vol geloof, hoop en vrede door het klooster gedragen. De eucharistieviering werd voorgegaan door Mgr. William Shomali, Latijns Patriarchaal Vicaris voor Jeruzalem. Hij vroeg uitdrukkelijk om vooral voor de gewonden en slachtoffers van de aardbeving in Marokko te bidden. AMANDA RIYADI Ramallah “ Ik ben speciaal uit Ramallah gekomen om het feest van Onze Lieve Vrouw van Hortus Conclusus bij te wonen. Ik had over het klooster horen spreken en er enkele foto’s van gezien. Ik wou dan ook het klooster bezoeken en ik was meteen erg onder de indruk van de schoonheid van deze plek. Ook de spiritualiteit en het groot aantal mensen dat vandaag naar hier is gekomen om Onze Lieve Vrouw te eren, heeft mij sterk aangegrepen. ” AMAL ENNABI Los Angelos “ Het is een onbeschrijfelijk gevoel om hier tussen mijn familie, mijn dierbaren en mijn medeburgers te kunnen vertoeven. Dit is de eerste keer dat ik deze plek bezoek en mijn deelname aan de viering heb ik als een zegen ervaren. Ik hoorde mijn priester veel over de processie en over de deelname van de scouts praten en vandaag hebben we daadwerkelijk deze fantastische sfeer mogen ervaren. ” Ook voor de lokale gemeenschap is het Hortus Conclusus-klooster van groot maatschappelijk belang. Het huisvest een kliniek en een kinderdagverblijf die zorg- en onderwijsmogelijkheden voor jonge kinderen aanbieden. In het verleden was er in het klooster tevens een weeshuis gevestigd. Mgr WILLIAM SHOMALI Latijns Patriarchaal Vicaris voor Jeruzalem “ Ik plaats allen die aan deze viering hebben deelgenomen onder de bijzondere bescherming van de Heilige Maagd, patrones van het Hortus Conclusus-klooster. Iedereen die zijn toevlucht bij de Heilige Maagd zoekt, zal haar moederlijke bescherming ontvangen. Ik wens u allen een fijne verjaardag toe! ” AMAL ENNABI Los Angelos “ Ik vraag onze Moeder, de Maagd Maria, om vrede... vrede in de wereld, vrede in onze harten en vrede tussen ons allen. ” Bron: © Website Christian Media Center Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Berg Nebo, in gebed met Mozes!

Mgr JAMAL KHADER Latijns Patriarchaal Vicaris voor Jordanië “ Het is ons een grote vreugde om het feest van de Profeet Mozes hier op de berg Nebo te kunnen vieren. Een viering op de plaats die door Mozes zelf werd betreden, is een geweldige kans. Zijn aanwezigheid hier was een zegen voor deze plaats, omdat Mozes dit land heeft geheiligd. Het is een bijzondere vreugde om deze feestdag te vieren. Dit feest is immers een wezenlijk deel van onze geschiedenis, de geschiedenis van de Verlossing maar tevens de geschiedenis van ons land, Jordanië. ” De profeet Mozes en de Berg Nebo zijn zowel in hun geschiedenis als in de religie verenigd, omdat Mozes van hieruit het Beloofde Land mocht bewonderen. Nadat hij het volk Israël door de woestijn had geleid, reflecteerde Mozes volgens de traditie, over het Beloofde Land. Hij bewonderde dat land, ook al zou hij dit zelf nooit betreden. Dit was hem immers door God ontzegd. Dat is dan ook de reden waarom hij op deze berg zou sterven. Mount Nebo is een Heilige Plaats, het is een symbool van de Bijbel en is heden een pelgrimsoord geworden. Veel pelgrims, religieuzen, leken en lokale gelovigen kwamen vrijdag 1 september bijeen om samen met de Franciscanen de plechtigheid rond de profeet te vieren. Het was een dag van feestelijk herdenken maar tegelijk ook een dag van dankzegging voor de Franciscaanse gemeenschap, de behoeders van dit heiligdom. Mgr JAMAL KHADER Latijns Patriarchaal Vicaris voor Jordanië “ Mozes was een profeet, hij zag verder dan de gewone mens. Toen hij het Beloofde Land aan zijn voeten zag liggen, zag hij niet alleen het land, maar ook alle beloften die God aan Zijn volk had gedaan. Maar hijzelf kon het land niet betreden. De vervulling van de belofte zou pas in de persoon van Jezus Christus gebeuren. Hij is het die ons altijd naar het ware Beloofde Land leidt, naar het Koninkrijk Gods. Hij is onze leidsman. ” Bron: © Website Christian Media Center Foto: © Custodia Terrae Sanctae Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Nazareth: het eeuwfeest van de Basiliek van Jezus-Adolescent

Op de heuvel die Nazareth beheerst, kan men een indrukwekkend bouwwerk bewonderen. Deze witstenen basiliek is aan Jezus-Adolescent toegewijd. Nazareth is inderdaad de stad waar Gods Zoon is opgegroeid. Op zondag 3 september vierde deze imposante basiliek haar eeuwfeest. P. MUNIR EL-RAI, sdb Directeur van het Werk van de Salesianen “ Allereerst willen wij God van harte dank zeggen omdat Hij hier in ons midden aanwezig is om de 100ste verjaardag te vieren van de Basiliek die aan de Adolescent Jezus is toegewijd. In het Arabisch heet deze kerk “yeshua al shab”, hetgeen “Jonge Jezus” betekent. Deze verjaardag is, niet alleen voor de Kerk maar voor de hele wereld een heel belangrijk moment. Het is ook een mooi toeval dat de salesianen hier zijn om Jezus als model voor te stellen, want het is hun roeping om vooral de jongeren te dienen. ” Om deze verjaardag te vieren, ging de hoofdrector van de Salesianen, Fr. Ángel Artime, voor in de dankmis als waardering voor iedereen die aan de bouw van de basiliek heeft meegewerkt. De lokale Kerk van Galilea, in het bijzonder de religieuze autoriteiten en heel wat leden van de Salesiaanse Familie, was in de plechtige viering heel nadrukkelijk aanwezig. Maar ook een grote schare van lokale gelovigen nam met enthousiasme aan het gebeuren deel. P. MUNIR EL-RAI, sdb Directeur van het Werk van de Salesianen “ Hier hebben heel wat salesianen hun leven beschikbaar gesteld om een prachtige educatieve en pastorale gemeenschap uit te bouwen. Vandaag brengen ook wij hun animo en de familierelatie binnen hun religieuze gemeenschap in herinnering. Zoals Don Bosco zei: ‘hier ben je thuis, hier maakt je deel uit van de familie’. ” Tijdens zijn homilie verklaarde Pater Ángel enigszins speels dat “ mocht Jezus vandaag een tiener zijn, dan was hij zeker een leerling aan een Salesiaanse school. ” “ Het belang om dit eeuwfeest te vieren,” zo ging de rector verder, “ligt hem in de afgelegde weg, een weg van zoeken naar Gods wil in de trouw van elke dag. Elke dag met zijn eigen uitdagingen en elke dag in dienst van de gemeenschap, de gerechtigheid en de vrede. ” P. ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME, sdb Hoofdrector “ De uitdaging van elke dag bestaat erin om altijd en overal een manier te vinden om de jongeren te bereiken, waar ze ook zijn en hoe ze ook zijn. En zeker in ons geval willen we met hen de zin van het leven delen en hen ook een kans geven om God te vinden, om als christenen de Heer Jezus te vinden. ” Aan het einde van de mis feliciteerde Mgr. Rafic Nahra, Patriarchaal Vicaris van Israël, pater Ángel met zijn benoeming tot kardinaal. Pater Alejandro, Salesiaanse Inspecteur voor het Midden-Oosten, dankte op zijn beurt de aanwezigen en allen die door de jaren heen aan de missie van de salesianen in het Heilig Land hebben meegewerkt. P. ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME, sdb Hoofdrector “ De wereld is voortdurend in verandering! Maar er is een realiteit die altijd blijft bestaan. Wij, salesianen van Don Bosco, zijn er voor de kinderen, voor adolescenten en voor jongeren. ” Bron: © Website Christian Media Center Foto : © Fotoarchief lds Video: © Christian Media Center Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De geboorte van de Maagd Maria: het begin van een nieuwe schepping!

Op 8 september had in de Sint-Annabasiliek in Jeruzalem de plechtige viering van de geboorte van de Maagd Maria plaats. De Heilige Mis werd voorgegaan door Fr. Michael Muhindo, franciscaan van de Custode van het Heilig Land, en werd geconcelebreerd door priesters van de Witte Paterscommunauteit. Zij zijn immers de behoeders van deze Heilige Plaats. Maar ook de lokale geestelijkheid en talrijke gelovigen en pelgrims woonden de viering bij.   Fr. MICHAEL MUHINDO, ofm Custode van het Heilig Land “ De geboorte van de Heilige Maagd markeert het begin van een nieuwe schepping. De Verlossing van de mensheid komt immers door Maria, die door God werd uitgekozen en zo werd voorbestemd om de Moeder van God te zijn. De geboorte van de Maagd Maria stelt ons in staat haar moederschap te eren. ” De verering van deze plaats dateert reeds uit de 5de eeuw, toen christenen deze grot voor het eerst bezochten. Hier woonden Joachim en Anna, de ouders van Maria. De Heilige Anna kreeg de genade om Maria te baren toen beiden al oud en onvruchtbaar waren.   Fr. MICHAEL MUHINDO, ofm Custode van het Heilig Land “ Het was in de 15de eeuw dat de Franciscanen met de traditie zijn begonnen om hier elk jaar de geboorte van Maria te komen vieren. Ze hadden nochtans een zeer moeilijke tijd achter de rug vanwege de Islamitische bezetting, maar uiteindelijk kregen ze toch de toestemming om hier op 8 september de geboorte van Maria te herdenken en om op 8 december de Onbevlekte Ontvangenis te vieren. ” In 1856, na de Krimoorlog, werd het gebouw door Sultan Abdul Majid aan Frankrijk geschonken. De kerk werd zorgvuldig gerestaureerd en in 1878 aan de Witte Paters toevertrouwd. Deze congregatie van apostolisch leven werd destijds door Kardinaal Charles Lavigerie opgericht. Tegenwoordig telt de Sint-Annagemeenschap in Jeruzalem tien priesters en negen seminaristen, allen theologiestudenten. P. DAVID SULLIVAN, M.Afr. Rector van de Basiliek van de Heilige Anna “ Wij zijn Witte Paters, missionarissen van Afrika. We zijn alleen op het Afrikaanse continent werkzaam. Jeruzalem vormt hierop een uitzondering omdat we hier voor de missie en voor de Kerk in Afrika bidden. Wij zijn erg blij dat wij deze ochtend, ter gelegenheid van de viering van de geboorte van de Maagd Maria, hier zoveel mensen mogen ontvangen. ” Elke dag komen pelgrims van over de hele wereld naar deze dubbele heilige plaats. Het is enerzijds de geboorteplaats van Maria en het is tevens de locatie van het grote wonder bij het bad van Bethesda, waar Jezus op de sabbat een lamme genas. Een delegatie van Caritas Frankrijk, “Secours Catholique”, die een pelgrimstocht in het Heilig Land ondernam, nam eveneens aan de mis deel. MICHELLE VITAL Verantwoordelijke van de bedevaarders van Secours Catholique “ Het is voor mij heel symbolisch om hier in St Anna te zijn. Ik kom immers zelf uit een stad die St-Anna heet. Het is voor mij dan ook een grote vreugde om deze groep naar Jeruzalem te brengen! ” HENRI DE MÉGILLE Frankrijk “ Ik had de genade om voor een project in het Museum van het Heilig Land hier een jaar bij de Franciscanen te wonen. Het was voor mij een oude droom om in Jeruzalem midden de christenen van het Heilig Land te verblijven. Ik ben blij dat ik deze ervaring heb kunnen beleven en ik dank de Franciscanen voor hun gasvrijheid. ” In Jeruzalem, bij de Grot van de Geboorte van de Maagd Maria, herinneren we ons het Mysterie van onze Verlossing, en met een hart vol erkentelijkheid danken we de Heer voor het geschenk van Jezus’ geboorte! Bron: © Website Christian Media Center Foto : © Fotoarchief lds Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Een nieuw schooljaar in het Heilig Land is van start gegaan

Ook in de christen scholen van het Heilig Land is een nieuw schooljaar begonnen. Na de zomervakantie gingen de leerlingen met vernieuwd enthousiasme opnieuw naar school.   DIMA MUJAHID Terra Sancta College in Jerusalem “ Ik ben erg blij om weer naar school te gaan, er mijn vrienden weer te ontmoeten en opnieuw in het schoolritme te komen. Ik wil immers aan mijn toekomst bouwen. ” NICOLA AL HADWE Terra Sancta College in Jerusalem “ Tijdens de zomervakantie hebben wij onze batterijen opnieuw kunnen opladen, en vandaag keren we naar onze school terug om er onze studies verder te zetten. ” Zoals de traditie van het Terra Sancta College in Jeruzalem het wil, stonden de leerlingen eerst in de rij om de hymne van de Heilige Franciscus te zingen: “ Heer, maak van mij een instrument van uw vrede .” In zijn openingstoespraak moedigde Fr. Ibrahim Faltas, Directeur van de Terra Sancta scholen, de studenten aan om de academische reputatie van de school hoog te houden. Ook riep hij hen op tot wederzijds respect en wenste hij iedereen een goed schooljaar toe. Leerlingen van de scholen in het Heilig Land, die het Palestijnse onderwijsregime volgen, keerden al op 29 augustus naar de lessen terug. Fr IBRAHIM FALTAS, ofm Directeur van de Terra Santa scholen “ Vooral voor de scholen in Jeruzalem zijn er grote uitdagingen met betrekking tot het lesgeven in het Palestijnse schoolsysteem .” Een moderne school dient goed uitgerust te zijn en heeft tot doel alle leerlingen compleet en kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden. NICOLA AL HADWE Terra Sancta College in Jerusalem “ Onze school heeft heel wat stappen vooruit gezet en is een van de beste in Jeruzalem geworden. Het is echt een ongelooflijke onderwijsinstelling. ” Fr IBRAHIM FALTAS, ofm Directeur van de Terra Santa scholen “ Alle renovaties die we hebben doorgevoerd, hebben een positieve impact op onze leerlingen, vooral op degenen die dit jaar het baccalaureaat gaan halen. ” Het belang dat de Custode van het Heilig Land aan het onderwijs hecht, maar ook de inspanningen die zij onderneemt in het ondersteunen van de lokale gemeenschap vertaalt zich duidelijk in de cijfers. Het betreft 15 scholen waar ruim twaalfduizend leerlingen de studies volgen, en dit zowel christenen als moslims. Christen scholen die het Israëlische onderwijsregime volgen, heropenden op 1 september hun deuren. Fr ABDEL MASIH FAHIM, ofm Secretaris Generaal van de christen scholen in Israël “ Ongeveer 30.000 leerlingen zijn hun nieuwe schooljaar hier in onze scholen begonnen. ” Volgens Fr. Abdel Masih zijn christen scholen een voorbeeld van degelijk onderwijs, kennis, waarden, deugden, moraal en regels voor een goed gedrag. Fr ABDEL MASIH FAHIM, ofm Secretaris Generaal van de christen scholen in Israël “ We proberen onze leerlingen op onderwijskundig vlak zodanig te begeleiden, zodat er op een dag het geweld dat in de samenleving bestaat, zal verdwijnen en door gevoelens van liefde en vrede wordt vervangen. ” De broeder sprak ook de hoop uit dat de gesprekken met het Israëlische Ministerie van Onderwijs vooruitgang zouden boeken, zodat “ leerlingen aan de christen scholen dezelfde rechten krijgen als de leerlingen in de andere scholen .” Fr ABDEL MASIH FAHIM, ofm Secretaris Generaal van de christen scholen in Israël “ Ik wens bij deze iedereen een fijn schooljaar toe. ” Bron: © Website Christian Media Center Foto : © Fotoarchief lds Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
“Wij gedenken de kleintjes”: Feest van de Heilige Maria van de Gekruisigde Jezus

Mariam werd op 5 januari 1846 in een dorp in Ibillin in de buurt van Nazareth geboren. Zij was het antwoord op het gebed van haar ouders die naar Bethlehem op pelgrimstocht waren getrokken om bij de Heilige Maagd Maria de voorspraak te vragen om in hun gezin een klein meisje te laten geboren worden. Hun gebed werd verhoord, maar ongelukkig genoeg stierven beide ouders aan een infectieziekte nog vóór Mariam drie jaar was geworden. Hierop trok de kleine Mariam in bij een rijke oom van vaders kant. Ze werd daar goed behandeld, maar haar intense toewijding aan de Heilige Maagd en haar weigering om te trouwen brachten haar ertoe het huis van haar oom te verlaten om elders als bediende te gaan werken. Op een dag probeerde een man haar omwille van haar geloof en devotie te vermoorden en bracht haar zeer zware letsels toe. Mariam werd hiervan op een wonderbaarlijke wijze door Onze-Lieve-Vrouw genezen. In juni 1867 sloot zij zich uiteindelijk aan bij de karmelitessen in Pau (Frankrijk) en zij koos als religieuze naam Zuster Maria van de Gekruisigde Jezus. Later werden de mystieke ervaringen van Mariam als maar duidelijker tot wanneer zich bij haar de stigmata manifesteerden. Vaak zag men haar boven de grond uit zweven en raakte zij in extase. In 1875 keerde de later heilig verklaarde Mariam Baouardy samen met tien medezusters naar Palestina terug om er in Bethlehem een Karmel te stichten. De Heer leidde haar exact naar de plaats waar zij een klooster zou vestigen. Dit was op de top van de Heuvel van David, recht tegenover de Heuvel van de Geboorte. Mariam was de enige zuster die het Arabisch machtig was en zodoende kreeg zij de leiding over de arbeiders die aan de bouw van de Karmel van Bethlehem werkten. Zij raakte opnieuw ernstig gewond en overleed op 26 augustus 1878, nadat ze de woorden " Mijn Jezus, wees mij genadig " had uitgesproken. Zij werd in de Karmel van Bethlehem begraven, het klooster dat zij zelf mee had helpen oprichten. Op 13 november 1983 verklaarde Paus Johannes Paulus II haar zalig en op 15 mei 2015 werd ze heilig verklaard. “ Het is vaak het leven van de kleintjes, zoals dat van de Heilige Mariam Bouardy – ‘ de kleine lelie van Palestina ’ die we ons herinneren, en niet het leven van de groten der aarde, " verklaarde Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem, toen hij op 26 augustus 2023 in het Karmelklooster in Bethlehem voorging in de mis. Met deze eucharistie werd het feest van de Heilige Maria van de Gekruisigde Jezus gevierd. De mis werd mede geconcelebreerd door Mgr. Giacinto-Boulos Marcuzzo, Bisschop Emeritus, door Mgr. Ilario Antoniazzi, Aartsbisschop van Tunis, alsook door verschillende priesters. Veel lokale christenen, monniken en nonnen uit alle omliggende steden waren eveneens aanwezig. In zijn homilie drong Patriarch Pizzaballa er bij de gelovigen op aan om de levenswandel van de Heilige Mariam als voorbeeld te nemen. “ De Gekruisigde Jezus stond centraal in alle beslissingen die deze heilige nam. Ik kan u verzekeren, indien u Jezus de plaats in uw leven toekent die Hem toekomt, indien u Hem tot middelpunt van uw leven maakt, zullen veel van uw problemen vrij vlug verdwijnen. Want dat is de belofte die Christus aan de mensheid heeft gedaan. Hij is het rustpunt voor elke vermoeide ziel .” De Patriarch beëindigde zijn homilie met een woord van dank aan de Zusters Karmelietessen voor hun voortdurend gebed, dat ons eraan herinnert dat Jezus de ware bron van het leven is. “ De Heilige Mariam hielp mij de pracht van de Karmel zelf te ontdekken, hetgeen “tuin van God” betekent ”. Dit waren de woorden van Audrey Cuellar, een 24-jarige vrouw uit de Verenigde Staten. Zij is momenteel bezig met zich in de pracht van het religieuze leven van de Karmel zelf te verdiepen en is hiervoor speciaal naar het Heilig Land gekomen om er gedurende twee maanden te verblijven. Bij de viering waren ook de leden van de groep Dochters van de Heilige Maria van de Gekruisigde Jezus aanwezig. Deze groep werd precies in het jaar van Mariams heiligverklaring opgericht. Ze leven volgens de onderrichtingen van deze heilige en stellen zich dienstbaar aan de zusters karmelietessen. Groepslid Angela Abu Zuluf verwoordde het als volgt: “ Veel gelovigen van verschillende geloofsovertuigingen kwamen vandaag bijeen om deze heilige te vieren. Zij was het die ons leerde onze nietigheid te omarmen en een leven van gebed te bevorderen. ” Miral Atik Bron : © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / Nicolawos Hazboun Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Feest van de Heilige Clara van Assisi in Jeruzalem

Op vrijdag 11 augustus 2023 ging Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem, in het klooster van de Clarissen van Jeruzalem voor in de Heilige Mis. Deze viering had plaats naar aanleiding van het feest van de Heilige Clara van Assisi, in concelebratie met Mgr. William Shomali, Vicaris-Generaal, en tal van andere geestelijken van het patriarchaat. De franciscanen vervulden de dienst aan het altaar en velen van hen waren bij de dienst aanwezig om de heilige te huldigen. De Heilige Clara was immers tot het besluit gekomen om kloosterzuster te worden nadat zij de prediking van de Heilige Franciscus had gehoord. Zij besloot toen om zich door zijn manier van leven te laten inspireren. Onder de aanwezigen bevonden zich dhr. René Troccaz, Consul van Frankrijk, dhr Giuseppe Fedele, Consul-Generaal van Italië, alsook vele kloosterzusters en een grote schare aan gelovigen. “ De contemplatieve zusters herinneren ons eraan om in contemplatie, gebed en reflectie op het Woord van God te volharden, ” zo stelde Mgr. Pizzaballa in zijn homilie. Hij gaf aan hoe de Heilige Clara volhardde in haar beslissing om een nieuwe religieuze orde te stichten. Zij was de eerste vrouw die dat deed en de eerste Franciscaanse gemeenschap in het leven riep. “ In haar tijd stond haar beslissing compleet haaks op elke traditie. Maar ondanks alle hindernissen die ze ontmoette, bleef zij standvastig in het gebed en bleef zij geduldig op God wachten om haar te leiden. Ze koos ervoor om zekerheid bij God te vinden, wat destijds bijzonder moedig was, ” voegde de patriarch hieraan toe. Twee jaar na haar dood werd zij reeds heilig verklaard. “ Ga uw weg zonder enige vrees, christelijke ziel, want je hebt een goede gids voor je reis. Trek verder zonder de minste angst, want degene die jou heeft geschapen, heeft je geheiligd. Hij heeft je altijd beschermd en houdt van je als een moeder, ” zo sprak de Heilige Clara op haar sterfbed in 1253. Korte biografie van Heilige Clara De heilige Clara is in 1194 in een familie van christelijke adel geboren. Zij was een van de belangrijkste volgelingen van de Heilige Franciscus en de eerste vrouw die de regels van een religieuze orde, haar eigen orde, neerschreef. Ze was als kind reeds erg aan het gebed gehecht en nadat zij als tiener in de vastentijd een preek van de Heilige Franciscus had beluisterd, besloot zij haar leven aan God toe te wijden. Mede omwille van de felle afkeuring van haar vader verliet ze haar familie en trad met de hulp van de Heilige Franciscus in een benedictijner klooster binnen. Nadat haar zus Catharina zich bij haar had gevoegd, vestigden zij zich in een klein huis naast de kerk van de Heilige Damiaan, die door Sint Franciscus zelf was gerestaureerd. Vrij snel zouden zich ook nog andere vrouwen bij hen aansluiten en zij raakten vanwege hun armoede en eenvoud stilaan bekend als de “ Arme Dames van de Heilige Damiaan ”. Hun leven was gebaseerd op de theologie en regel van Sint Franciscus maar dit werd binnen de toenmalige Kerk niet makkelijk aanvaard. Maar Clara wist de kerkleiding te overtuigen. Ze werd tot abdis van de orde aangesteld en schreef eigenhandig hun kloosterregel. Na haar dood kreeg de orde de naam “Orde van de Heilige Clara” of “de Clarissen”. Tegenwoordig zijn de Clarissen een orde van contemplatieve zusters die zowat over de hele wereld is verspreid. Bron : © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Basiliekvoorplein 1
1083 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.