Gegevensbeschermingsverklaring

 1. Doelstelling

  Deze Website wordt gepubliceerd door De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem (Belgische Landscommanderij) met maatschappelijke zetel Basiliekvoorplein 1 - 1083 Ganshoren (België).

  Het doel van deze rubriek is u te informeren over de manier waarop wij als verwerkingsverantwoordelijke beantwoorden aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend onder de afkorting “AVG” in het Nederlands en “GDPR” in het Engels.

  Deze rubriek beschrijft meer bepaald de manier waarop wij uw persoonsgegevens beheren en toezien op hun bescherming in het kader van de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, alsook relevante nationale wet- en regelgevingen.

 2. Welke gegevens verzamelen we?

  Het gaat om de volgende gegevens:

  • uw IP-adres
  • de datum en het uur van uw toegang tot onze Website
  • de taal die u hebt gekozen om op de Website te navigeren

 3. Met welk doel verzamelen wij uw gegevens?

  Wij verzamelen uw gegevens hoofdzakelijk om:

  • u toegang te geven tot de Website en u te laten profiteren van onze diensten
  • de diensten te verbeteren die op de Website worden verstrekt
  • de communicatie tussen u en ons te vergemakkelijken
  • u op de hoogte te houden door e-mails en nieuwsbrieven te versturen
  • uw bestellingen te verwerken en uw betalingen te ontvangen

 4. Op welke manieren verzamelen wij uw gegevens?

  Het merendeel van uw gegevens wordt ofwel door u aan ons meegedeeld in het kader van een vroegere, huidige of toekomstige contractuele relatie met ons, uw opdrachtgever of uw werkgever.

  Andere gegevens, zoals de datum en het uur van uw toegang tot onze Website worden automatisch verzameld via geraadpleegde servers en “cookies” op onze Website. Voor meer informatie over wat “cookies” zijn, hoe nuttig ze zijn en welke gegevens ze verzamelen, gaat u naar onze pagina over ons cookiebeleid.

 5. Worden uw gegevens beschermd?

  Wij handhaven een strikt privacybeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang tot of wijziging van uw gegevens voorkomen.

 6. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

  We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het behalen van de nagestreefde doelen en/of in functie van de wettelijke beperkingen. Eenmaal deze doelstellingen zijn behaald en/of de wettelijke beperkingen zijn verdwenen, verwijderen we uw gegevens door ze anoniem te maken.

 7. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

  U kunt op elk ogenblik verzoeken om het gebruik van uw gegevens te controleren, toegang te krijgen tot uw gegevens, ze te corrigeren, te verwijderen, over te dragen en u verzetten tegen het gebruik ervan, alsook vragen om ze te beperken. Hiervoor volstaat het om ons een e-mail te sturen op het volgende adres: secretariat@holysepulchre.be. Wij zullen dan zo snel mogelijk al het nodige doen.

 8. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze meegedeeld?

  Onze werknemers en onderaannemers. Zij hebben alleen toegang voor zover noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de beoogde doelstellingen die hierboven werden vermeld. Ieder van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht.

 9. Dragen wij uw gegevens over buiten de Europese Unie?

  Uw persoonsgegevens worden gehost in een land van de Europese Unie en worden niet buiten de Europese Unie overgedragen.

 10. Wat is ons beleid inzake gegevens van minderjarigen?

  Onze Website is niet gericht op kinderen jonger dan 18 jaar. Als u te weten komt dat uw minderjarig kind aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan met ons contact op via het volgende adres: secretariat@holysepulchre.be.

 11. Wat gebeurt er als het beleid wordt aangepast?

  Als we dit beleid wijzigen zullen we u op de meest gepaste manier op de hoogte brengen, met name via e-mail, onze Website of andere communicatiemiddelen.

 12. Wat doen in geval van een geschil?

  In het geval van een geschil tussen ons, verbinden wij ons ertoe om de voorrang te geven aan dialoog en openheid om tot een minnelijke schikking te komen. Als er niet tot een minnelijke schikking wordt gekomen is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.
De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.