De Orde in België

Hieronder vindt u enige informatie betreffende de geschiedenis en de huidige organisatie van de Belgische Landscommanderij. De Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk fungeert voor de landscommanderij als kapittelkerk.


Geschiedenis

Belgische Landscommanderij van de Ridderode van het Heilig Graf van Jeruzalem werd in 1926 opgericht. Zij droeg destijds de titel van Provincie België.

Op 11 april 1930 wees Kardinaal Van Roey, Aartsbisschop van Mechelen en Primaat van België de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk van Brussel toe als kapittelkerk van de Belgische Landscommanderij.

Om haar acties en objectieven in het Heilig Land te beheren en te coördineren heeft de Landscommanderij in 1934 een Vereniging zonder Winstoogmerk opgericht. Deze draagt de naam “Belgische Vereniging van de leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem (VZW)". In 1990 werd een stichting in het leven geroepen onder de naam “Belgische Stichting voor het Heilig Land”.

De Landscommandeur en zijn Raad

De verantwoordelijkheid over de Belgische Landscommanderij, die een 360-tal leden telt, is door de Kardinaal Grootmeester aan een landscommandeur toevertrouwd. Heden is dit Ridder Damien de Laminne de Bex. De landscommandeur is in zijn rechtsgebied belast met de realisatie van de grote objectieven van de Orde. Hij wordt in deze opdracht bijgestaan door een Raad die momenteel als volgt is samengesteld:

 • Landscommandeur: Ridder Damien de Laminne de Bex
 • Grootprior: Mgr. Guy Harpigny, Bisschop van Doornik
 • Kanselier: De Heer. Benoît Sibille
 • Secretaris: De Heer Daniel Meert
 • Penningmeester: Baron Daniel de Moffarts
 • Geestelijke Ceremoniemeester: : Pastoor Edouard van Maele
 • Wereldlijke Ceremoniemeester: Rayes Lemmens
 • Raadsleden:
  • Baron Derrick-Philippe Gosselin
  • De Heer Peter Nédée
  • De Heer Philippe Tombeur de Havay
  • De Heer Thierry de Codt
De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.