Het Heiligdom van Gethsemane: de stilte van de eenzamen!

6 Maart 2024Deze prachtige nachtelijke basiliek laat ons de ervaring van Jezus op Zijn voorbestemde nacht vol bewuste keuzes herbeleven. Het was de nacht waarin Hij voor volstrekte gehoorzaamheid koos. Het was de nacht waarin Hij ervoor koos om van Zijn eigen wil afstand te doen en zich volkomen in de handen van de Vader over te geven.

Met deze woorden opende Fr. Paolo Messina zijn tweede vastenmeditatie in de Basiliek van Gethsemane. Hij verkoos hierbij om zijn referaat aan de eenzaamheid van Jezus in zijn gebed tot de Vader te wijden.

Fr. PAOLO MESSINA, ofm Cap
Bewaarder van de broedergemeenschap van Jeruzalem

Jezus vraagt om Hem op dat bewuste moment niet alleen achter te laten. Dit is bijzonder omdat het juist op het moment van de doodsangst is dat Hij Zich volledig openbaart. Het is het moment waarop Hij zijn hart volledig opent, zelfs in al zijn kwetsbaarheid, het moment waarop Hij niet aarzelt zichzelf aan de mensen te laten zien. Het is het moment waarop Hij niet alleen en eenzaam wil blijven en Hij om de nabijheid van Zijn leerlingen vraagt, vooral dan van de drie leerlingen die destijds Zijn glorie konden aanschouwen en Zijn wonderen van dichterbij konden overdenken.

In het midden van de basiliek bevindt zich de steen die aan de episode herinnert waarin Jezus alles begreep en zijn keuze heeft gemaakt. En zijn keuze om de beker van de passie te drinken, was volkomen in overeenstemming met de wil van Zijn Vader.

Fr. PAOLO MESSINA, ofm Cap
Bewaarder van de broedergemeenschap van Jeruzalem

Het is aan ons om deze stilte te betreden en om voor onszelf te beslissen welke keuze we moeten maken. Laten we eens denken aan de vrouwen die ervoor moeten kiezen om zwanger te worden. Ik kom uit een land dat door de maffia wordt geteisterd en laten we dan ook eens denken aan die eerlijke ondernemers die de wanpraktijken aan de kaak stelden. We maken vandaag moeilijke tijden mee en voelen hoe we soms echt alleen staan. Maar juist door de stilte te betreden en onze eenzaamheid te voelen, zullen we de stem van de Vader duidelijker kunnen horen. Want precies op het moment van onze eenzaamheid zullen we ontdekken dat er een Vader is die ons vergezelt en die ons ondersteunt. De evangelist Lucas maakt het ons duidelijk door middel van het beeld van de engel die op pad gaat precies om Jezus in zijn gebed en zijn eenzaamheid te ondersteunen. De Vader is ons nabij als wij Hem ten minste ons laten benaderen.

De Eucharistieviering met de plechtige vespers, werd voorgegaan door Fr Alberto Pari, Secretaris van de Custode van het Heilig Land, in concelebratie met de aanwezige broeders en priesters van de Custode van het Heilig Land.

Op de plaats waar Jezus onder eenzaamheid en verlatenheid gebukt ging, daar waar Hij de wil van de Vader in volledige vrijheid en liefde heeft aanvaard en omhelsd, smeken wij God ons te helpen om de genade om Christus’ voorbeeld na te volgen en om door een duidelijk christelijk getuigenis aan de beproevingen van het leven het hoofd te kunnen bieden.Bron: Website Christian Media Center
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
Video: © Christian Media Center
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.