De ambassadeurs van de Custode van het Heilig Land wereldwijd

15 Maart 2024De minderbroeders die heden in 70 commissariaten in 60 landen aanwezig zijn, vormen een brug tussen het Heilig Land en de christenen wereldwijd. Ze worden als de “ambassadeurs” van de Custode van het Heilig Land beschouwd.

Fr. SILVIO ROGELIO DE LA FUENTE, ofm
Afgevaardigde van het Commissariaat van het Heilig Land

De commissarissen van de Custode van het Heilig Land zijn over de hele wereld bekend. Hun dienstbaarheid is voor ons erg belangrijk, omdat zij degenen zijn die over de Custode van het Heilig Land vertellen en onze activiteiten bekend maken. Zij zijn degenen die groepen pelgrims aanmoedigen om naar het Heilig Land te komen, om deel te nemen aan de collecte op Goede Vrijdag en die wereldwijd verschillende collectes organiseren om de christenen van de Moederkerk van Jeruzalem te helpen.”

Het is eveneens belangrijk om in herinnering te brengen dat de commissarissen in verschillende delen van de wereld niet alleen door de adjunct-commissarissen worden geholpen, maar tevens door veel leken worden ondersteund. Deze leken stellen zich eveneens zeer dienstaar op zodat zij terecht ook als ambassadeurs van het Heilig Land worden beschouwd. We hebben echt geluk dat er veel dergelijke mensen zijn, veel ambassadeurs die over het Heilig Land spreken, die laten zien wat we hier in het Heilig Land doen en waaruit onze dienstverlening bestaat. In zekere zin zijn ze ook rechtstreeks met ons verbonden en maken ze deel uit van onze zending hier in het Heilig Land.

De aanwezigheid van de Franciscanen in het Heilig Land dateert uit 1217, het jaar waarin het eerste Generaal Kapittel van de Minderbroeders in Santa Maria degli Angeli, vlakbij Assisi, werd gehouden. De Heilige Franciscus besloot toen met een geïnspireerd gebaar zijn broeders naar alle naties te sturen.

Fr. FRANCESCO PATTON, ofm
Custode van het Heilig Land

Onze aanwezigheid in het Heilig Land duurt al 800 jaar. In de praktijk werd de Franciscaanse zending in het Heilig Land na ongeveer een eeuw, bij beslissing van Paus Clemens VI aangesteld tot Custode van het Heilig Land. Dat wil zeggen dat het bewaren van de Heilige Plaatsen aan ons werden toevertrouwd. Later, na ongeveer nog eens een eeuw, met name in 1421, gaf Paus Martinus V, op 14 februari de Custode de mogelijkheid om over de hele wereld “ambassadeurs” aan te stellen, de zogenaamde commissarissen van het Heilig Land.

In 1421 publiceerde Paus Martinus V zijn bul “His quae pro ecclesiasticarum”, die de geboorteakte werd van de commissariaten van het Heilige Land. Het verhaal van de Custode is zeer goed gedocumenteerd in de archieven van de Custode, en dit werd ook nog eens door de pausen Paulus VI, Johannes Paulus II, Benedictus XVI en Franciscus bevestigd.

De aanwezigheid van de Franciscanen in het Heilig Land werd gedurende die 800 jaar altijd met grote uitdagingen geconfronteerd. Het heden vormt hierop geen uitzondering op de regel.

Fr. SILVIO ROGELIO DE LA FUENTE, ofm
Afgevaardigde van het Commissariaat van het Heilig Land

Sinds 7 oktober, toen deze oorlog uitbrak, bevinden wij ons in een zeer moeilijke situatie. Onze kinderen kunnen niet meer naar school en onze gelovigen kunnen niet eens meer naar hun werk omdat velen van hen uit de Palestijnse gebieden komen. Om bijvoorbeeld hier naar Jeruzalem te komen, hebben de inwoners van Bethlehem een vergunning nodig, die wij hen proberen te bezorgen.

Maar ondanks alles blijven wij, broeders, doen wat we al 800 jaar doen. Mensen moeten de katholieke Kerk hier in het Heilig Land blijven steunen, zowel door pelgrims te sturen als door de lokale Kerk te steunen. Op dit moment zetten we meer in om de plaatselijke Kerk te ondersteunen, omdat het aantal pelgrims dat naar het Heilig Land komt als gevolg van de oorlogssituatie helaas maar heel klein is.

Momenteel leven de commissarissen van het Heilig Land in 60 landen over de hele wereld verspreid. In totaal gaat het om zowat 70 commissariaten.Bron: Website Christian Media Center
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
Video: © Christian Media Center
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.