Goede Vrijdag: een dag van universele solidariteit met de Kerk van Jeruzalem

7 Februari 2024Beste broeders en zusters,
Moge de Heer u de vrede schenken!

Na meer dan twee jaar als gevolg van de Covid-pandemie in de onzekerheid te hebben geleefd, mochten we even de illusie koesteren dat een terugkeer naar het normaal in het verschiet lag. Maar toen werden we op 7 oktober door het uitbreken van een nieuwe oorlog in het Heilig Land plotseling uit onze droom gehaald. Behalve het feit dat deze oorlog reeds duizenden doden heeft veroorzaakt, betekende die tevens opnieuw een einde aan de komst van pelgrims naar de Heilige Plaatsen. Hij dwong onze kinderen om lange tijd de school te missen en dompelde veel van onze christenen in het Heilig Land in een uitzichtloze werkloosheid. Dit is vooral in Bethlehem en Palestina het geval, maar evenzeer in de Oude Stad van Jeruzalem en in de rest van Israël.

In deze situatie ervaren we des te meer de behoefte aan nabijheid en solidariteit van de christenen van over de hele wereld. In de eerste plaats hebben we de behoefte aan hun gebed, omdat we ervan overtuigd zijn dat alleen de werking van Gods genade de harten kan veranderen en ze in de richting van dialoog, verzoening en vrede kan sturen. Maar er is evenzeer de behoefte aan solidariteit en nabijheid die ons normaal via de vele bedevaarten te beurt vallen. En dan is er natuurlijk de nood aan nabijheid en solidariteit waarvan wij christenen hier naar de economische ondersteuning uitkijken.

Als broeders van de Custode van het Heilig Land is het onze plicht, volgens het mandaat dat ons door de Heilige Stoel is verleend, om voor de Heilige Plaatsen te zorgen, er te wonen en er gebedsplaatsen van te maken, waar de plaatselijke gelovigen en de vele pelgrims welkom zijn. We moeten er ook educatieve en sociale projecten opzetten. Zo bijvoorbeeld scholen en sociale instellingen als bejaardentehuizen en de opvang van jonge gezinnen. Wij moeten instaan voor de uitbouw van zorginstellingen zoals klinieken en apotheken, alsook voor het creëren van werkgelegenheid ten voordele van de menselijke vooruitgang.

Dankzij de vrijgevigheid van de gelovigen van over de hele wereld helpt de jaarlijkse wereldwijde collecte op Goede Vrijdag een deel van deze kosten te dekken.

Bij deze gelegenheid worden wij, minderbroeders van de Custode van het Heilig Land, bedelaars om deze noden te lenigen. We doen een beroep op alle christenen zodat de volgende Goede Vrijdag een dag van universele solidariteit mag worden, een dag waarop de christenen over de hele wereld concreet zorg dragen voor de Moederkerk van Jeruzalem. Deze heeft het immers op dit moment hard te verduren.

Ik vraag u, open alstublieft uw hart en help ons op welke manier dan ook, zodat ook wij kunnen blijven zorgen voor dit Heilig Land en zijn kinderen.

Ik wens u alle vrede en vreugde toe!


Bron: Website Christian Media Center
Foto: © Custodia Terrae Sanctae

Video: © Christian Media Center
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.