Welkom

De Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een ridderorde onder het gezag van de Paus. Ze wordt geleid door de Kardinaal Grootmeester. De Orde zet zich in om de christen gemeenschap in het Heilig Land te helpen. Dit omvat heden Jeruzalem, Israël, Palestina, Jordanië en Cyprus.


Haar leuze is Deus lo vult (God wil het)

De Orde telt nu wereldwijd ongeveer 30.000 leden, dit over een dertigtal landen verspreid.

De leden onderschrijven een dubbel engagement:

- Spirituele en materiële (aan scholen, ziekenhuizen, weeshuizen…) steun aan de christenen in het Heilig Land

- Samen hun geloof te verdiepen en te beleven.

Bezoek onze website om met een simpele vingertoets met onze acties kennis te maken.

Ons laatste nieuws

Zondag 2 april 2023 – Dag van de jongeren en de gezinnen

Op Palmzondag kwamen een veertigtal deelnemers samen in de Abdij “Notre-Dame du Val Dieu”, een abdij van de orde van de Cisterciënzers in Aubel, in het bisdom Luik. Dit was de eerste activiteit die door de Landscommanderij werd georganiseerd in functie van de jongeren (niet-leden) en de gezinnen. De dag begon met de viering van de zondagsmis in de basiliek waarin met het passieverhaal en de begrafenis van onze Heer Jezus meteen het thema van de dag werd aangekondigd. Na de viering deelden we samen de lunch. Een hele tafel was voorzien voor de aanwezige jongeren, terwijl de andere deelnemers zich over de overige tafels verspreidden. Vervolgens hield Fr. Patrick Gillard, lid van de Orde van de Predikheren, theoloog, filoloog en bijbeldeskundige, een voordracht over het thema "Wat leert ons de passie van Onze Heer?” In vier stappen schetste de spreker de bijzondere betekenis van Gods barmhartigheid voor ons christenen: " Misericordiae Vultus ", " Welke barmhartigheid? ", " Gods Barmhartigheid leidt tot Verlossing ", en " Barmhartigheid als plaats van het Heil ". Nadien konden we van een begeleide wandeling doorheen de abdij genieten. De abdijkerk werd in de 19de eeuw herbouwd en kreeg na de Tweede Wereldoorlog de titel van basiliek als herinnering aan de beschermende rol die zij tijdens de Tweede Wereldoorlog ten aanzien van de Joden heeft gespeeld toen deze volop werden vervolgd. Tijdens de rondleiding kwamen wij langs de belangrijke plaatsen van het kloosterleven, zoals de kapittelzaal, de refter, het scriptorium en het verblijf van de abt. Na het bezoek aan de brouwerij konden de deelnemers nog van een zeer gezellige proeverij van de traditionele producten genieten om daarna voldaan naar lichaam en ziel van elkaar afscheid te nemen. In zijn slotwoord herinnerde de Landscommandeur de jongeren nog aan de bedevaart naar het Heilig Land die door de Orde wordt georganiseerd. Hij wees erop om niet te aarzelen zich in te schrijven wilden ze aan de bedevaart van de komende zomer nog kunnen participeren. Deze editie is immers speciaal georganiseerd om aan de behoeften van de jongeren en van gezinnen met kinderen tegemoet te komen.  Cédric Eyben Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Het Heilig Land: moge Pasen het geloof van de christenen in nood versterken

In hun Paasboodschap verwijzen de Kerken in Jeruzalem naar de zware beproevingen die de gelovigen moeten doorstaan en wijzen zij op het " escalerende geweld " dat mensen en gebedshuizen treft. De Kerkleiders roepen de regeringsautoriteiten op om aan de christelijke gemeenschappen in het Heilig Land en aan de pelgrims alle “ veiligheid en religieuze vrijheden " te garanderen. Enkele dagen voor de Goede Week gaven de patriarchen en kerkleiders van Jeruzalem een gezamenlijke verklaring uit. Daarin spraken zij de wens uit dat de Paasboodschap van Christus’ Verrijzenis – en de hoop die deze met zich meebrengt – voor de plaatselijke christenen een aanmoediging mag zijn en hen in moeilijke levensomstandigheden zal bemoedigen en sterken. Hun geloof wordt immers “ in deze tumultueuze tijden zwaar op de proef gesteld ”. In de context van " het escalerend geweld " dat de afgelopen maanden " het Heilig Land weer heeft overspoeld ", “ krijgen zij het hard te verduren ” en moeten zij aan “a ls maar meer moeilijkheden het hoofd bieden ”. Bedreigingen en aanvallen “ In het afgelopen jaar ,” zo stelt de tekst, “ zijn sommige van onze kerken, onze begrafenisprocessies en onze openbare ontmoetingsplaatsen aangevallen. Ook zijn sommige van onze Heilige Plaatsen en begraafplaatsen onteerd en waren sommige van onze oude liturgische plechtigheden, zoals de Palmprocessie en de ritus van het Heilig Vuur, voor duizenden gelovigen ontoegankelijk. ” Dit is een zorgwekkende vaststelling, die in strijd is met de afspraken die terzake met de regeringsautoriteiten werden gemaakt en dit ondanks het feit dat al de door hen gestelde eisen werden ingewilligd. Oproep tot samenwerking De religieuze leiders roepen de autoriteiten op om vrijwillig en " ter goeder trouw " positief op de geleverde inspanningen te reageren. Zij doen een oproep om de handen in mekaar te slaan en met de kerken samen te werken. Tegelijk worden de burgers zelf en de internationale gemeenschap uitgenodigd om hen te steunen in “ hun inspanningen om de veiligheid, de toegang en de godsdienstvrijheid van de christelijke gemeenschap die er woont en van de miljoenen christelijke pelgrims die het Heilig Land elk jaar bezoeken te helpen waarborgen en zo het handhaven van de religieuze Status Quo te vrijwaren ”. Vorig jaar braken er gewelddadige confrontaties uit in de Oude Stad van Jeruzalem. Net als vorig jaar vielen ook dit jaar het christelijke Paasfeest en het joodse Pesach tijdens de maand van de Ramadan. Dit zijn vieringen met grote bijeenkomsten van gelovigen van de drie monotheïstische godsdiensten die zodoende heel wat mensen naar de door Israël bezette en geannexeerde Palestijnse sector van Jeruzalem voeren. Laat de oude christelijke groet weerklinken De uiteindelijke hoop, zo besluit de gezamenlijke verklaring, ligt echter niet definitief in de handen van mensen, maar in deze van God. “ Hij kan ons vandaag ondersteunen, zoals Hij eeuwen geleden de eerste christenen in Jeruzalem heeft ondersteund ”. Zo leren ons de christelijke leiders van Jeruzalem in hun communiqué en roepen zij ons op om de oude christelijke groet weer luid te laten weerklinken. Bron : Website Vatican News Foto : © Fotoarchief lds Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Ontmoeting met Mgr. Franco Coppola, Apostolische Nuntius in België

Mgr. Franco Coppola, Apostolische Nuntius in België, was op donderdag 29 maart bij de Belgische Landscommanderij te gast. Deze avond had plaats op initiatief van de Raad van de Belgische Landscommanderij, die tevens ook de voorzitters van de diocesane afdelingen had uitgenodigd, samen met een lid van hun comité en vertegenwoordigers van de jongeren binnen de Landscommanderij. De Luitenant gaf eerst een korte toelichting bij de Orde en haar doelstellingen. Vervolgens lichtte hij aan de hand van de volgende vier thema’s, zijnde geloven, vieren, bewustmaken en handelen, de verschillende activiteiten van de Landscommanderij toe. Vervolgens ging Mgr. Coppola in op vragen van de aanwezigen. Na een jaar van talrijke contacten in de verschillende bisdommen gaf hij zijn mening over de situatie van de Kerk in België, haar verwachtingen en haar uitdagingen. Wat betreft de actieve rol die onze Landscommanderij in de Kerk kan spelen, onderstreepte hij hoe passend en fundamenteel de keuzes zijn die de Raad heeft gemaakt om de jongeren en de gezinnen bewust te maken van het belang van de spiritualiteit en de verdieping van hun geloof. De avond werd met een gezellige maaltijd afgesloten waarin tal van onderlinge gedachtenuitwisselingen mogelijk waren. Dit was de eerste keer dat Mgr. Coppola in zijn 25 jaar priesterschap bij de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem en een van haar Landscommanderijen te gast was. Bron: Eigen artikel Belgische Landscommanderij Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Ledendag van de diocesane afdelingen Gent en Doornik

Op initiatief van de diocesane afdelingen Gent en Doornik van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem verzamelden een veertigtal dames en ridders, samen met enkele kandidaat-ridders en hun familieleden op 26 maart in Ronse. De aanwezigen werden eerst verwelkomd door dhr. Ignace Michaux, Burgemeester van de stad Ronse en tevens kandidaat-ridder van de Belgische Landscommanderij. De deelnemers kregen eerst een begeleide rondleiding door de in de 11de eeuw gebouwde Sint-Hermeskerk. Reeds op 6 juli 860 werden de relieken van de Heilige Hermes naar deze kerk overgebracht en sindsdien bleven deze hier bewaard, vereerd en tegen psychische kwalen aanroepen. Omwille van deze verering en mede omwille van de grote processie, de zogenaamde “Fiertelommegang”, werd de kerk in 2019 tot kleine basiliek verheven. De Fiertel is een 33km lange processie rond de stad die sinds 1090 elk jaar wordt gehouden en waarin de relieken een prominente plaats krijgen. Onder de kerk bevindt zich een monumentale crypte uit de Romaanse periode, waar jaar en dag veel pelgrims de tussenkomst van de heilige Hermes komen aanroepen om de genezing van mentale ontreddering of van enige vorm van waanzin te bekomen. Deze monumentale en prachtig gerestaureerde crypte is een architectonisch hoogstandje met onder meer een grafkamer en een put die in verbinding staat met de badkamers voor geesteszieken. Na de H. Mis, die door E.H. Michel Tjoen, rector van de basiliek, werd voorgegaan, genoot het gezelschap van een gezellige lunch om vervolgens in het Château d'Anvaing te verzamelen en er na een kort bezoek aan het interieur van het prachtig historisch kasteel nog van een heerlijk hapje te genieten. Van harte dank aan de organisatoren! Bron: Eigen artikel Belgische Landscommanderij Foto: © Fotoarchief van de Landscommanderij Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Meer nieuws
De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Basiliekvoorplein 1
1083 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.