Welkom

De Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een ridderorde onder het gezag van de Paus. Ze wordt geleid door de Kardinaal Grootmeester. De Orde zet zich in om de christen gemeenschap in het Heilig Land te helpen. Dit omvat heden Jeruzalem, Israël, Palestina, Jordanië en Cyprus.


Haar leuze is Deus lo vult (God wil het)

De Orde telt nu wereldwijd ongeveer 30.000 leden, dit over een dertigtal landen verspreid.

De leden onderschrijven een dubbel engagement:

- Spirituele en materiële (aan scholen, ziekenhuizen, weeshuizen…) steun aan de christenen in het Heilig Land

- Samen hun geloof te verdiepen en te beleven.

Bezoek onze website om met een simpele vingertoets met onze acties kennis te maken.

Ons laatste nieuws

Tabgha : het feest van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen

Op 11 november werd in de historische kerk van Tabgha, vlakbij het meer van Tiberias, een H. Mis opgedragen in herinnering aan het evangelische-verhaal van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen. Jezus verrichtte dit mirakel toen Hij de menigte zag en medelijden met hen kreeg omdat zij niets te eten hadden. Na een genezing en zijn prediking voorzag hij de enorme menigte van het nodige voedsel. Dr. GEORGE ROWEKAMP Directeur van het pelgrimshuis in Tabgha “ De huidige kerk is amper 40 jaar oud, maar duizenden jaren geleden stond hier al een gebedshuis met in het centrum ervan de heilige rots. De traditie wil dat Jezus het brood en de vissen op deze rots heeft neergelegd alvorens hij dit zegende en onder de mensen liet uitdelen. We bevinden ons hier op de plaats waar het allemaal eens begon, waar de Evangelische boodschap van vandaag is ontstaan. Wij zijn blij dat wij ondanks de huidige situatie deze feestdag toch kunnen vieren. ” De viering werd voorgegaan door Z.E. Kardinaal Pierbattista Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem, in concelebratie met Fr. Nikodemus Schnabel, Abt van de Basiliek van de Dormitio, met Fr. Ibrahim Faltas, Vicaris van de Custode van het Heilig Land, met Mgr. Yusef Matta, de Melkitische Aartsbisschop van Galilea, en met nog vele andere bisschoppen uit het Heilig Land. Ook de Benedictijnse en Franciscaanse gemeenschappen, tal van priesters van het Latijnse Patriarchaat en een grote schare gelovigen woonden de viering bij. Z.E. Mgr. HEINER WILMER, scj Voorzitter van de Duitse Commissie Justitia et Pax “ Ik denk dat het geheim van Jezus geen theoretisch concept is. Het gaat evenmin om zomaar wat woordenkramerij. Jezus was de mensen echt nabij. Hij was bij de mensen aanwezig, Hij beluisterde hen, Hij keek hen in de ogen en voelde hun zorgen. Hij wou nadrukkelijk bij hen zijn en hun wonden aanraken. Hij was als een dokter voor degenen die pijn hebben. Dit is het sterkste wat ik hier in Tabgha heb meegemaakt. ” In deze dagen waarin het Heilig Land donkere tijden doormaakt, met een oorlog die al meer dan een maand duurt, kunnen ook wij “ ons dagelijks brood opnieuw met elkaar delen. ” Z.E. Kard. PIERBATTISTA PIZZABALLA Latijns Patriarch van Jeruzalem “ Het Evangelie dat we zojuist hebben mogen beluisteren, heeft het over een kind dat vijf broden en twee vissen mee heeft. Dankzij de aanwezigheid van Jezus blijkt dit evenwel voldoende te zijn om iedereen te voeden. Welnu, onze oproep is enigszins soortgelijk. Iedereen kan een eigen bescheiden bijdrage leveren en met de Liefde van Jezus volstaan deze kleine daden om voor onze medemensen troost en verlichting van hun zorgen te brengen. ” P. NIKODEMUS SCHNABEL, osb Pastoor van de Dormitio in Jeruzalem en van de Priorij van Tabgha “ Tegenwoordig heb ik het gevoel dat onze roeping sterker is dan ooit. Onze eerste roeping is om hier te zijn en onze deur wijd open te zetten. Dit is de afgelopen weken van groot belang geweest. We sluiten nooit en willen ons ook nooit verstoppen. Wij verkondigen het met luide stem dat onze gebedshuizen open zijn voor als men wil komen bidden of als men gewoon even wil komen verpozen. We blijven onze bijdragen leveren aan Beit Noah, een onderkomen voor jongeren en mensen met een beperking, een klein paradijs dat we hier hebben. De afgelopen weken mochten we nog een groep gehandicapten verwelkomen en met hen zetten we ons werk verder. ” “ Het meest waardevolle dat we kunnen aanbieden, is aan iedereen onze aanwezigheid hier bekendmaken, dat onze deuren en ons hart open staan en dat we blijven bidden. ” “ Indien iemand met iemand in gesprek wil gaan of uitkijkt naar een luisterend oor, dan staan wij paraat! En als iemand een stuk brood nodig heeft, dan kan hij dat hier in Tabgha vinden. ” Bron: Website Christian Media Center Foto : © Fotoarchief lds Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Het moederlijke gezicht van de Kerk – Vrouwencongregaties in Gaza

Zr. MADRE MARÍA DEL CIELO Dienares van de Heer en van de Maagd van Matara “ Lange tijd hebben wij ons afgevraagd hoe we met de Kerk in het Heilig Land op de heilige plaatsen konden samenwerken. Uiteindelijk ontdekten we dat er een grote behoefte was aan zorg voor kinderen met een mentale en fysieke handicap, vooral dan voor de kinderen die vanwege hun handicap in de steek werden gelaten. Zo begon ons eerste initiatief in Bethlehem, vlakbij de Basiliek van de Geboorte. Onze missie raakte gelanceerd dankzij de medewerking van het Latijnse Patriarchaat, dat ons het huis ter beschikking stelde waar we nu 39 kinderen in opvangen. ” De oproep om de vruchten van de incarnatie van het Woord Gods tot vervolmaking te brengen, bracht de religieuze gemeenschap van het Vleesgeworden Woord 35 jaar geleden naar Bethlehem. Het was de bedoeling om dit vooral in de grote wereld van de cultuur tot stand te brengen en zo de “fundamentele ontwikkeling van de mens als individu, in gemeenschap, als volk en als natie” te realiseren, dit in een poging om concreet bij te dragen tot de ontwikkeling van dit land. De zusters zijn ondertussen reeds op verschillende plaatsen in het Heilig Land aanwezig. Daar stellen zij zich beschikbaar voor de lokale gemeenschap en bieden hun diensten zowel aan kinderen als aan ouderen aan, maar evengoed aan het seminarie, aan de parochie en aan het contemplatieve leven. Tegenwoordig verblijven er twee zusters in Gaza: Zr. Maria del Pilar en Zr. Maria del Perpetuo Soccorso. Zij worden door hun medezusters ondersteund in gebed, maar ook concreet door met hen dagelijkse telefonische gesprekken te voeren. In deze tijd van lijden zijn zij het hart dat iedereen verenigt. Zr. MADRE MARÍA DEL CIELO Dienares van de Heer en van de Maagd van Matara “ Voor ons zijn zij ware voorbeelden, echte heldinnen, omdat zij ons charisma op een heel concrete manier beleven. Dit kadert in het verlangen van onze stichter, Pater Carlos Buela, om naar de moeilijkste plaatsen te gaan. Daar waar niemand naartoe wil gaan, wonen en werken er twee van onze zusters. Ondanks het feit dat de Peruaanse ambassade hen reeds herhaaldelijk de kans gaf om te vertrekken, besloten ze telkens om te blijven. Ze zeiden mij: ‘Moeder, wij willen hier blijven, dat is onze beslissing. Wij willen deze realiteit met de christenen hier ter plaatse delen. Wij willen hen steunen en datgene wat zij doormaken met hen mee beleven, wij willen ervaren wat zij ervaren en hun lijden kennen en delen. ” « Momenteel zijn er in Gaza drie vrouwelijke congregaties ,” zo vertelt ons P. Gabriël, pastoor van Gaza. “ Hun aanwezigheid is een teken van eenheid voor het welzijn van de universele Kerk, in een parochie die tot het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem behoort. Nu bevinden zich daar ongeveer een 700-tal personen, ” zo stelt P. Gabriël. P. GABRIEL ROMANELLI Pastoor van Gaza “ Wat betreft de aanwezigheid van de zusters... ze verrichten niet zo maar wat bijkomend werk. Zij werken in de scholen, voor groepen, voor de liturgie, maar bovenal en vooral om Gods kinderen binnen onze parochie te laten opgroeien. En ze doen dit allemaal met heel veel toewijding, ondersteund door hun gebed en hun offervaardigheid. Ze gedragen zich als een troostende moeder op kantoor. Hoeveel mensen hebben ze in deze dagen van oorlog al niet getroost en ten aanzien van hoeveel mensen blijven zij dat nog voortdurend doen? ” Zr. MADRE MARÍA DEL CIELO Dienares van de Heer en van de Maagd van Matara “ Dit is het gezicht van de Kerk die zelf een Moeder is die haar kinderen nooit in de steek laat." "We vragen iedereen om ons met hun gebed voor de vrede te vergezellen en we hopen, als religieuzen, een heel concreet getuigenis te geven van de naastenliefde van Christus en van de vrede in het Heilig Land. ” Bron: Website Christian Media Center Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Een christen kijk op de oorlog

Op 10 november organiseerde het Centrum voor Spirituele Vorming van het seminarie van het Latijns Patriarchaat in Beit Jala een symposium onder de titel “ Oorlog vanuit een christelijk perspectief beschouwd ”. Het was de bedoeling om antwoorden te vinden op de vele vragen omtrent de moeilijke situatie waarin het land zich momenteel bevindt. P. IYAD TWAL Vice-President van de Universiteit van Bethlehem “ Dit symposium is noch een academische conferentie, noch een wetenschappelijk onderzoek, noch een poging om definitieve antwoorden te formuleren op de problemen waar dit land mee worstelt . Het is veeleer de bedoeling om vanuit een christelijk perspectief vragen te stellen en antwoorden te ontwikkelen om aldus alle deelnemers de kans te geven hun geloof te verdiepen en te versterken. Het is met de Geest dat we deze crisis, dat we deze problemen en moeilijkheden het hoofd kunnen bieden, dankzij ons geloof dat ons ertoe aanzet stappen vooruit te zetten. ” Tijdens het symposium hield Mgr. Michel Sabbah, Latijns Patriarch Emeritus van Jeruzalem, een toespraak waarin hij teksten uit het Oude Testament over de oorlog citeerde. Tegelijk stelde hij manieren voor waarmee deze teksten vandaag de dag kunnen worden aangewend. P. Imad Alamat, Secretaris-Generaal van het Vicariaat van het Latijnse patriarchaat van Amman, sprak ook over de oorlog in het katholiek sociaal onderwijs. Pater Iyad probeerde een antwoord te formuleren op een belangrijke vraag die door velen wordt gesteld: “waar is God in dit conflict”? P. IYAD TWAL Vice-President van de Universiteit van Bethlehem “ Wat betekent ‘oorlog’ voor een christen? Volgens Paus Franciscus is dit een nederlaag. Toch zou men het tegenovergestelde kunnen vermoeden. Men zou kunnen denken dat er in een oorlog steeds een winnaar is, dat de ene partij de andere uitschakelt. Maar eigenlijk is dit niet het geval. Oorlog is altijd een nederlaag omdat de prijs die ervoor moet worden betaald het opofferen van het leven van anderen is. En vaak wordt zelfs zo’n hoge prijs nog niet als voldoende beschouwd. Dit is de reden waarom het afwijzen van de oorlog meteen een uitnodiging inhoudt tot goedheid en vrede. Zo’n houding getuigt op geen enkele manier van enige angst, van onderwerping of van zwakte. ” P. IYAD TWAL Vice-President van de Universiteit van Bethlehem “ Als christenen willen we het licht van de aarde zijn, de bouwheren van de vrede. Helaas krijgt ons Midden-Oosten zwaar te lijden. Sedert vele jaren lijden we heel erg in Palestina, maar onze broeders in Irak, Syrië, Libanon en Egypte lijden ook. Daarom is het onze roeping om te blijven bouwen aan een duurzame vrede. Het is onze opdracht om ons geloof te verspreiden en om de boodschap die erin vervat ligt permanent uit te dragen. Dit is onze taak in tijden van vrede maar evengoed in tijden van oorlog. Zalig zijn zij die vrede stichten want zij zullen kinderen van God worden genoemd. ” Bron: Website Christian Media Center Foto : © Fotoarchief lds Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
De Consulta 2023

Inleiding   Van 6 tot 10 november 2023 kwamen alle hoogste functionarissen van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem onder het voorzitterschap van Kardinaal-GrootmeesterFernando Filoni in Rome bijeen. Het betreft de leden van het Grootmeesterschap, de Landscommandeurs en Magistrale Afgevaardigden, een vertegenwoordiger van het Staatssecretariaat alsook een van de Congregatie voor de Oosterse Kerken. Dit is de Consulta. Deze bijeenkomst vindt in de regel om de vier jaar plaats. De doelstelling is telkens een reflectie op en de bespreking van een gemeenschappelijk thema dat betrekking heeft op het leven van de Orde in al haar perifere structuren (d.w.z. in alle landen waar de Orde aanwezig is). De Consulta is – in de synodale geest – het belangrijkste overlegorgaan van de Grootmeester. Volgens de statuten is het eigenlijk geen “overlegorgaan” in de strikte betekenis van het woord, maar maken de door de Consulta geformuleerde voorstellen deel uit van het besluitvormingsproces met betrekking tot de belangrijkste kwesties betreffende de Orde (Art. 17.1). Een nieuwigheid Deze keer waren voor het eerst – en dit ten uitzonderlijke titel – ook de Grootpriors van de Orde uitgenodigd. Dit gebeurde op uitdrukkelijk verzoek van Kardinaal Grootmeester Fernando Filoni. Afgezien van het feit dat dit een sterk signaal is van samenwerking tussen de leken en de kerkelijke leiders binnen de Orde – zij vormen immers de twee componenten in onze organisatie – was dit uiteindelijk ook een mooie kans voor onze Grootpriors om zich beter in de prachtige missie die de pausen aan ons hebben toevertrouwd, te verdiepen. Een genodigde van het elfde uur De gesprekken konden in geen geval de catastrofale humanitaire situatie in het Heilig Land uit de weg gaan. De oorlog en de verschrikkelijke gevolgen ervan voor de bevolking in Gaza, maar ook op de Westelijke Jordaanoever en in Israël, werden per videoconferentie door de Patriarch beschreven. Zijn aanwezigheid in Rome werd door de oorlogsomstandigheden onmogelijk gemaakt. De Patriarch sprak niet enkel zijn bezorgdheid uit over de huidige oorlogssituatie, maar evengoed over de gevolgen die in de naoorlogse periode nog mogen verwacht worden. Er wacht het Heilig Land ontegensprekelijk nog een heftige tijd van onveiligheid en werkloosheid, van de vernietiging van huizen en het intrekken van de werkvergunningen alsook een tijd van haat die binnen de verschillende bevolkingsgroepen nu reeds wortel schiet. De kans is groot dat niets meer ooit hetzelfde zal zijn. De talrijke solidariteitsboodschappen die van over de hele wereld en vanuit de verschillende Kerken aan de Patriarch werden gericht, hebben echter duidelijk laten voelen dat Jeruzalem de Moederkerk is en blijft. De vormingsinitiatieven Het centrale thema dat tijdens deze sessie van de Cosulta aan bod kwam, was de vorming. Dit bleef niet beperkt tot de (permanente) vorming van de leden maar tevens de vorming van de kandidaat-leden, de vorming van de geestelijkheid en deze van de leden die een verantwoordelijkheid binnen de officiële organen van de Orde op zich nemen. Dit is duidelijk een omvangrijk thema waarbij meteen de vraag rijst hoe je dit beste kan benaderen. Instrumentum Laboris Naar alle deelnemers was voorafgaandelijk een zeer uitgebreid voorbereidend werkdocument gestuurd dat was opgesteld op basis van de informatie die vorig jaar aan de landscommandeurs werd gevraagd. (Zo had de Belgische Raad en onze Landscommandeur aan de Kardinaal Grootmeester een verklarende tekst van zes pagina’s gestuurd waarin onze vormingsinitiatieven in detail werden beschreven). De eerste twee dagen waren aan de uitwisseling van gedachten gewijd, waarbij de deelnemers per taalgroep waren ingedeeld. Dit zorgde binnen elke groep voor een grote diversiteit. Zo stonden Landscommanderijen met meer dan 1000 leden schouder aan schouder met Magistrale Delegaties met amper 40 leden. En deze kwamen noodzakelijkerwijs dan ook nog niet uit hetzelfde continent!. Dit resulteerde niet alleen in behoorlijk levendige debatten maar waren ook een gelegenheid tot uitwisseling van zeer nuttige “good practices”. Op de derde dag presenteerden de vier Vice-Gouverneurs-Generaal in plenaire vergadering de voorstellen die nog voor aanvullingen en verbetering vatbaar waren. Voor deze presentatie werd de structuur van het voorbereidend document gebruikt. Enkele eerste Indrukken… Elke Consulta kent verschillende aspecten. Naast het werk dat in de verschillende groepen moet worden volbracht, is het voor iedereen een kans om nieuwe banden te smeden met landscommandeurs die in de praktijk vaak ver verwijderd leven, een kans om de relaties die tijdens eerdere investituren waren aangegaan te verdiepen, een kans om inspirerende ideeën uit te wisselen, om de cohesie binnen de taalgroep te versterken, om documentatie te verkrijgen en nog zoveel meer. Uit de interviews tijdens de Consulta bleek heel duidelijk: de internationale dimensie van onze Orde die tegelijk rekening houdt met lokale bijzonderheden. het universele aspect van onze roeping tot heiliging. Heiligheid beperkt zich immers niet tot een paar gelukkige bevoorrechte mensen, hetgeen reeds door Vaticanum II in herinnering werd gebracht. de theologische dimensie van onze identiteit als Ridders en Dames. Deze dimensie vindt haar wortels in het Mysterie van de dood van Christus én Zijn opstanding. Deze twee zijn heel nauw met elkaar verbonden. De dood van Christus is een daad van verzoening en verlossing voor iedereen en wij zijn geroepen om die te beleven en ervan te getuigen. onze seculiere Orde is ridderlijk in de hoogste dimensie. Ridder of Dame zijn, geeft ons een ideaal, een persoonlijk engagement waarin de deelname aan het leven van de Kerk zit vervat, maar dan wel in overeenstemming met de bijzondere roeping van onze Orde. Dit engagement werd ons door de pausen toevertrouwd en bevat de bijzondere zorg voor het Heilig Land, het land waarin Jezus heeft geleefd (zie de Preambule van onze Statuten. het kerkelijke karakter van deze specifieke roeping houdt in dat dit onder de Kerk ressorteert. Het is in naam van de Kerk (zowel lokaal als universeel) dat wij, Ridders en Dames, geroepen zijn om de plicht op ons te nemen om de Moederkerk van Jeruzalem te steunen. We zijn dus rechtstreekse deelgenoten aan de zorg van de Paus voor de hele Kerk, in het bijzonder wat ons betreft voor de Heilige Plaatsen en de katholieke instellingen in het Heilig Land. En wat nu ? Het is de bedoeling om tot een definitief referentiedocument voor de Orde te komen. Het is bedoeld om in de verschillende stadia van de af te leggen weg van de (toekomstige) Ridder en de (toekomstige) Dame de hulpmiddelen aan te reiken die voor hun voortdurende vorming beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt evengoed voor de geestelijkheid. Het gaat om het volgen van een koers, het uitzetten van een lijn, die door elke landscommandeur volgens de bijzonderheden van zijn landscommanderij kan aangepast en verbeterd worden. Dit document zal worden toegevoegd aan het Corpus van de andere documenten, zoals de nieuwe statuten en rituelen. Bron : Website Grootmeesterschap - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Foto : © Grootmeesterschap Vertaling :  Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Meer nieuws
De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Basiliekvoorplein 1
1083 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.