Welkom

De Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een ridderorde onder het gezag van de Paus. Ze wordt geleid door de Kardinaal Grootmeester. De Orde zet zich in om de christen gemeenschap in het Heilig Land te helpen. Dit omvat heden Jeruzalem, Israël, Palestina, Jordanië en Cyprus.


Haar leuze is Deus lo vult (God wil het)

De Orde telt nu wereldwijd ongeveer 30.000 leden, dit over een dertigtal landen verspreid.

De leden onderschrijven een dubbel engagement:

- Spirituele en materiële (aan scholen, ziekenhuizen, weeshuizen…) steun aan de christenen in het Heilig Land

- Samen hun geloof te verdiepen en te beleven.

Bezoek onze website om met een simpele vingertoets met onze acties kennis te maken.

Ons laatste nieuws

De parochie van Gaza gaat haar negende oorlogsmaand in:
De kracht van het geloof en de christen gemeenschap midden het lijden

Sinds 7 oktober zijn er negen maanden verstreken, een periode zonder voorgaande, vooral dan voor de christen gemeenschap in Gaza, die al zo vaak van veel beproevingen en pijn getuige is geweest. Verenigd in geloof leven vluchtelingen beschut in het huis van God waarin ze een onderkomen hebben gevonden en waar ze door mensen die hun leven aan de dienst van anderen hebben gewijd, worden verzorgd. De parochie van de Heilige Familie in Gaza vierde onlangs in mei de terugkeer van haar pastoor, P. Gabriel Romanelli, evenals van P. Carlos Ferrero, provinciale overste van het Instituut van het Mensgeworden Woord, die ervoor koos om Pater Romanelli te vergezellen " om dicht bij de geestelijken en de bevolking te staan ". In zijn toespraak tot het persbureau van het Latijns Patriarchaat gaf P. Ferrero ons enkele updates over het leven in de parochie in Gaza. Daarin deelde hij de verhalen over een gezamenlijke inspanning van religieuzen en leken om het welzijn van de gemeenschap in deze moeilijke tijden te ondersteunen. Wat was de impact van uw terugkeer met P. Gabriël op de lokale gemeenschap in Gaza? De eerste en belangrijkste invloed kwam door het bezoek van onze patriarch die de mensen moed en vooral hoop gaf. Het ontbreekt mij aan de juiste woorden om de impact van de terugkeer van P. Romanelli naar zijn parochie te beschrijven. Het was alvast een bron van grote opluchting, niet alleen voor de gelovigen, maar ook voor P. Youssef, die de parochie sinds het begin van de oorlog alleen had moeten bedienen. Sinds 2019 heb ik als provinciale overste de parochie in Gaza herhaaldelijk bezocht, maar tot mijn grote verbazing had mijn aanwezigheid hier op dit moment een heel speciale impact. Ik kwam tot dit besef toen mensen me begonnen te vragen of ik zou vertrekken op het moment dat de patriarch zou aankomen. “ Ga je vertrekken of blijf je een tijdje? Hoelang blijf je hier? ” Toen ik hen vertelde dat ik bleef logeren zolang God mij dit toestond, werden ze erg blij en ik begreep dat dit hen hoop gaf dat er iets goeds zou gebeuren. Ook al deed ik niets speciaal om verwachtingen of valse hoop op te wekken. Het kwam erop aan om gewoon hier bij hen te zijn, hun dagelijkse angsten en lijden te delen en elke dag midden alle lawaai samen te bidden. Kan u ons iets vertellen over de toestand van de gemeenschap in Gaza in het algemeen en hoe u deze situatie het hoofd kon bieden? Mensen zijn erg moe maar ze moeten de situatie verdragen. Ze hebben om voor de hand liggende redenen hun interesse in de evolutie van de oorlog verloren. Het enige wat ze ervaren, is pijn en lijden. Ze beluisteren de Blijde Boodschap maar daarbuiten ervaren ze precies het tegenovergestelde. Ze hebben er echt genoeg van! Wij streven ernaar om iedereen nabij te zijn. Soms gewoon om een luisterend oor te zijn, om woorden van troost met hen te delen en hen zo goed mogelijk te helpen. Omdat de scholen gesloten zijn, heeft P Gabriël ondersteunende klassen opgezet waarin hij de kinderen de belangrijkste schoolvakken laat aanleren. Er wordt ook Engels aangeboden en aan mij werd gevraagd om daarbij een helpende hand te bieden. Ik geef nu les aan kinderen van het eerste tot het vierde leerjaar. Door deze negen maanden van oorlog en het gebrek aan open scholen worden de kinderen zwaar getroffen. Hun zenuwen staan op scherp. Beetje bij beetje raken ze meer in het Engels geïnteresseerd en leren ze hiervan de basisbeginselen. In ons midden bevindt zich een goede lerares, Mevr. Sherin, zij is een echte opvoeder die ons met vertalingen en haar methodologie vooruit helpt. Omdat de kinderen nog klein zijn, verstaan ze mij niet als ik enkel maar Engels spreek. Dit is de reden waarom mevrouw Sherin een belangrijke bijdrage levert en ons allemaal helpt. Wij proberen echter om van de studie zoveel mogelijk een leuke bezigheid te maken. We blijven dit proberen! Ik bezoek vaak de zieken en geef aan diegene die het willen de Heilige Communie en de ziekenzalving. Ik ga ook graag elke dag naar de Foyer de la Charité waar veel kinderen met een handicap door de Missionary Sisters of Charity worden opgevangen. Er zijn ook de ouderen. Ze zijn al erg verheugd met een simpele groet die voor hen een groot verschil maakt. Als er in de buurt politieke onrust heerst, probeer ik mij zoveel mogelijk te laten zien en iedereen nabij te zijn. Het comité dat door P. Youssef aan het begin van de oorlog werd opgericht, bewijst vooral zijn nut bij het organiseren van de onderlinge samenhang volgens de mogelijkheden en medewerking van het volk. Ten slotte helpen enkele jongeren de zusters met het organiseren van spelletjes en activiteiten in de parochie. Elke dag is er wel iéts te doen. Het feit dat we ons nog kunnen verplaatsen en elkaar kunnen ontmoeten, is een zegen omdat de mensen weten dat de zusters ende paters daar voor hen en met hen zijn. Wilt u enkele getuigenissen uit de parochie delen? Ik zou graag enkele getuigenissen delen, en al is dit misschien met weinig woorden, ze hebben des te meer betekenis. De manier waarop mensen en leerkrachten de oproep van P. Gabriël beantwoordden om de kinderen met hun lessen te helpen en zo hun kennis op peil te houden, getuigt van hun bereidwilligheid, hun liefde en hun sterke wil. Dit alles is niet gemakkelijk en ze beschikken over weinig middelen, maar het is ze gelukt. Een dame zei tegen een van onze zusters: “ Buiten is er vernietiging en dood, hier binnen is er leven !” Ondanks alle obstakels en moeilijkheden die mensen hier het hoofd moeten bieden, is het beter om in de parochie, om “ in het huis van Jezus ”, te zijn. Een van de mannen wisselde tijdens zijn bezoek enkele woorden met de patriarch en vertelde hem: “ Wij hebben als christenen het geweld niet in ons bloed. Dit is de reden waarom wij deze strijd en deze gewelddaden niet begrijpen! Akkoord, ook wij hebben over verschillende zaken onze onderlinge elementen van misverstand en strijd, ook wij kunnen ruzie maken, maar wij doen dit nooit op deze manier .” P. Ferrero besloot met de woorden: “Wij rekenen op onze gebeden! Wij bidden voor u en danken u. Wij bidden voor het einde van de oorlog en voor een betere vredevolle toekomst! " Moge God, op voorspraak van de Allerheiligste Maagd Maria, ons dit schenken! Bron : Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Perscommuniqué van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, betreffende invallen tegen de School van de Heilige Familie in Gaza

Perscommuniqué van het Latijns Patriarchaat Jeruzalem 7 juli 2024 Het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem volgt met grote bezorgdheid het nieuws over de invallen die het Israëlische leger vanochtend tegen de school van de Heilige Familie in Gaza heeft ondernomen. Beelden en mediaberichten die vanuit deze locatie worden verspreid, duiden op tal van slachtoffers onder de burgers en vernielingen op het schoolterrein. De school van de Heilige Familie is eigendom van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem en is sinds het begin van de oorlog een toevluchtsoord voor honderden burgers. In de school is geen religieus personeel gehuisvest. Het Latijns Patriarchaat veroordeelt in de krachtigste bewoordingen de aanvallen op burgers en elke actie van de oorlogvoerende partijen die niet garandeert dat burgers buiten de gevechtszones worden gehouden. We blijven de Heer om genade smeken en hopen dat de partijen een overeenkomst zullen bereiken die aan het gruwelijke bloedvergieten en de humanitaire catastrofe in de regio onmiddellijk een einde zal maken. Niet-officiële vertaling Bron : Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Heilig Uur voor de vrede in de Basiliek van de Doodsangst

Het christendom is de ervaring van een aanwezigheid die als een rode draad door de geschiedenis loopt en deze verlicht. De levende Christus, die in de Eucharistie aanwezig is, is de gekruisigde en verrezen Heer die met Zijn glorieuze wonden de blessures van de wereld geneest die door de zonde zijn veroorzaakt. In deze voor het Heilig Land moeilijke tijd wil de hele Kerk van Jeruzalem Hem aanbidden en Hem smeken.     De Latijnse Patriarch van Jeruzalem en de broeders van de Basiliek van de Doodsangst, evenals een kleine groep leken en religieuzen, beleefden een heilig uur waarin zij in stilte alle dingen aan de Vader, in Christus, voorlegden. Zij dachten aan de pijn van hun broeders in Gaza, op de Westelijke Jordaanoever, in Palestina en in heel Israël. Zij dachten aan de pijn van degenen die onder de bombardementen gebukt gaan, de pijn van degenen die niet weten hoe ze nog moeten liefhebben en die niet weten hoe ze zich voor de Genade van vergeving en vrede moeten openstellen.   In de nacht van 4 juli hielden de katholieken in de Basiliek van de Doodsangst een uur van gebed en bezinning, omdat de Kerk weet dat het gebed van Christus door de Vader wordt gehoord en dat God voor de roep van Zijn kinderen, die Hem smeken in Zijn Zoon, gevoelig is.   Alle christenen werden opgeroepen om zich bij deze wake aan te sluiten, zodat deze nacht door de aanwezigheid van Hem die door Zijn schittering de duisternis in de wereld heeft overwonnen, eindelijk verlost mag worden. Mogen broeders en zusters elkaar niet langer haten maar de Vader verwelkomen die ons in Jezus Christus tot Zijn kinderen heeft gemaakt. Hij wil niet dat iemand verloren gaat maar dat iedere man en iedere vrouw op aarde in Hem het ware leven, de opstanding en de vrede mag vinden.         Bron:       Website Christian Media Center Foto :        © Fotoarchief lds Video:       © Christian Media Center Vertaling :     Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem  

Meer lezen
“Ik had honger en je hebt mij te eten gegeven”

Het conflict tussen Israëli’s en Palestijnen heeft de straten met puin bedekt en een veelheid aan woningen vernietigd. Midden deze verwoestingen en de vele littekens in de samenleving verschijnt de Pauselijke Missie in Jeruzalem met generositeit en mededogen, met als doel de meest kwetsbare mensen in de samenleving, met name vooral de vele hulpeloze kinderen, te helpen. EEN INWONER UIT GAZA Vandaag worden we met een regelrechte hongersnood geconfronteerd. Sinds het begin van de oorlog leven we in heel moeilijke omstandigheden, waar vooral de kinderen ernstig door getroffen worden. Er zijn er ons al zoveel ontvallen en ook ik ben als gevolg van de honger mensen verloren die mij zeer dierbaar waren. Er is geen water, geen eten, zelfs geen melk voor de kinderen. Droogte heeft zich over de hele regio verspreid maar de media hebben hierover helaas niet gerapporteerd. Veel kinderen kwamen thuis om van de honger en hun ouders konden niets doen om hen te helpen.” EEN INWONER UIT GAZA “We hebben vanwege de intensiteit van de bombardementen en de verwoestingen die deze met zich meebrachten moeilijke situaties meegemaakt. We wisten niet meer waar we heen moesten en wat we onze kinderen te eten moesten geven. Ik gaf mijn kinderen wilde kruiden zoals kaasjeskruid te eten en we moesten de zuigelingen reeds vroeg van de borst nemen. Zo werden de kinderen met zeer moeilijke problemen en met tal van ziekten geconfronteerd.” Sedert het begin van de oorlog op 7 oktober zijn de kerken in Gaza het toevluchtsoord voor vluchtelingen geworden. De Pauselijke Missie zet zich in om hen van alles wat voor het leven en de menselijke waardigheid nodig is, te voorzien en doet dit in coördinatie met andere partnerorganisaties. Ondanks de grote verwoestingen hebben de vluchtelingen de hoop op een terugkeer naar huis niet verloren. Ze klampen zich vast aan hun geloof en vestigen hun hoop op God. P. SILAS Pastoor van de Grieks-Orthodoxe parochie St.-Porfyrios in Gaza “We zijn hier in de Sint-Porfyrioskerk, in het noorden van de Gazastrook. Sinds het begin van de oorlog is hier heel wat gebeurd. Onze kerk werd gebombardeerd en we woonden daar met moslims en christenen samen. Het is belangrijk om te weten dat de hulporganisaties nooit met hun ondersteuning en hun hulp zijn gestopt. De Pauselijke Missie heeft ons, in samenwerking met vele andere organisaties, sinds het begin van de oorlog steeds kunnen steunen en wij zijn hen hiervoor ten zeerste dankbaar. Ze voorziet ons vooral van voedselpakketten, medicijnen en drinkwater.” JOSEPH HAZBOUN Regionale directeur van de Pauselijke Missie in Jeruzalem “De situatie, in het bijzonder in het noorden van Gaza, is uitermate tragisch. Er is een compleet tekort aan water en aan levensmiddelen dus hebben wij van meet af aan in maaltijden voorzien. Godzijdank konden we zo ongeveer duizend mensen in het noorden van Gaza met voedingspakketten bevoorraden. Maar ons aanbod blijft onvoldoende, al is dit wel al een begin.” Bovenop het voedseltekort als gevolg van de grenssluitingen krijgt men ook nog eens af te rekenen met de stijgende prijzen voor basisvoedingsmiddelen. EEN INWONER UIT GAZA “Wij danken de Pauselijke Missie voor haar bijdragen en donaties en we zijn God bovenmatig erkentelijk dat Hij ons, in antwoord op onze gebeden, alles heeft gestuurd wat mogelijk was.” JOSEPH HAZBOUN Regionale directeur van de Pauselijke Missie in Jeruzalem “Wij bidden en hopen dat de oorlog snel mag eindigen. Helaas blijven de gevolgen ervan zich voorlopig over de Westelijke Jordaanoever en Jeruzalem uitbreiden. Het werkloosheidscijfer in Bethlehem is aanzienlijk gestegen, vooral omdat de vergunning van vele mensen is ingetrokken en ze niet langer in Jeruzalem kunnen gaan werken. Hierdoor zijn de problemen van de gezinnen op de Westelijke Jordaanoever heel wat erger geworden. We proberen momenteel dan ook om zoveel als mogelijk in de regio Bethlehem en Jeruzalem in te grijpen. Onze boodschap aan al onze jongeren en gezinnen is om niet weg te trekken maar ter plaatse te blijven. Als God het wil, zullen we spoedig een oplossing bereiken die opnieuw een normaal leven voor iedereen mogelijk maakt.” Jezus Christus zei: “Ik had honger en u gaf mij te eten, ik had dorst en u gaf mij te drinken, ik was een vreemdeling en u hebt mij in uw huis opgenomen.” Het is precies aan deze oproep dat de Pauselijke Missie wil beantwoorden. Bron: Website Christian Media Center Foto: © © Terra Santa News Video: © Christian Media Center Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore © Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Meer lezen
Meer nieuws
De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.