Zaden van hoop zaaien: de woorden van Paus Franciscus aan het einde van ROACO

27 Juni 2023


Op 22 juni eindigde in Rome de 96ste plenaire vergadering van het Werk ter Ondersteuning van de Oosterse Kerken (ROACO) met een ontmoeting met Paus Franciscus.

De Vergadering werd voorgezeten door Mgr. Claudio Gugerotti, Prefect van het Dicasterie voor de Oosterse Kerken en voorzitter van ROACO. Er werden verschillende onderwerpen behandeld, waaronder de situatie in het Heilig Land, in Turkije en in Iran. De deelnemers beluisterden ook een groep jongeren uit 13 landen die voor de gelegenheid naar Rome waren gekomen.

FR. FRANCESCO PATTON, of
Custode van het Heilig Land

Dit jaar was de vergadering van het Werk ter Ondersteuning van de Oosterse Kerken (ROACO) omdat we toen ook informatie kregen over de brandende actualiteit over de Oosterse Kerken. Het betrof niet alleen informatie over de situatie in het Midden-Oosten, maar eveneens in Turkije, Ethiopië en Iran. Voor ons was dit zeer waardevolle informatie.

De situatie in het Heilig Land werd achtereenvolgens geschetst door de Apostolische Nuntius van het Heilig Land, Bisschop Adolfo Tito Yllana, door Frère Francesco Patton, Custode van het Heilig Land, en door de Vice-Kanselier van de Universiteit van Bethlehem, Peter Bray. Er werd tevens informatie gecommuniceerd over de Pro Terra Sancta-collecte van 2022.

Er werd ook nog een hele dag besteed aan het beluisteren van jongeren van over de hele wereld.

FR. FRANCESCO PATTON, ofm
Custode van het Heilig Land

De aanwezigheid van deze jongeren was zeer positief, omdat ze reflecties konden ontwikkelen die ons vervolgens allemaal in staat stelden om in eenheid samen te werken.

Wat me het meest bij hen opviel was hun openlijk verlangen om in de plaatselijke kerk actief te zijn, alsook hun verlangen om hun thuiskerken en de rituelen waartoe ze behoren als een bestaande werkelijkheid te beschouwen en niet als ‘museumstukken’ of dode liturgieën. Nee, ze komen op voor de levende kerken, die helaas vreselijk te lijden hebben, vooral dan door oorlogen en emigratie.

Ik was echt getroffen door het zeer sterke verlangen van deze jonge mensen om niet passief aan de zijlijn te staan maar om actief binnen de Kerk aan de slag te gaan.

In de toespraak van de Paus stond het woord “medelijden” centraal. Hij bracht hiermee een eerbetoon aan de recente inspanningen van ROACO “in hun hulp om de wonden te helpen genezen die door de aardbeving in Turkije en Syrië zijn veroorzaakt. En dat te midden van het dagelijkse lijden van de toch al zo zwaar getroffen volkeren.” “Bedankt voor de grote inzet waarmee u Oekraïne helpt om ontheemden en vluchtelingen te ondersteunen,” voegde de Heilige Vader hier nog aan toe.

Paus Franciscus herinnerde ook aan de apostolische exhortatie “Ecclesia in Medio Oriente”, waarrond ROACO, tien jaar na de publicatie ervan, onlangs nog een grote bijeenkomst op Cyprus organiseerde. Daarin moedigde Paus Benedictus XVI de jongeren aan om “door de kracht van het gebed voortdurend een ware vriendschap met Jezus te cultiveren.

De Custode van het Heilig Land herinnerde tenslotte ook nog aan het belang van de oproep tot solidariteit van alle christenen over de hele wereld.

FR. FRANCESCO PATTON, ofm
Custode van het Heilig Land

Mensen moeten het lijden kennen van de christenen die in de gebieden van de Oosterse kerken wonen.

Het is voor iedereen even belangrijk om manieren te vinden om door middel van gebed hun betrokkenheid te tonen. Dit is een waar moment van verbondenheid met de broeders en zusters die lijden in landen waar de Kerk wordt vervolgd. Daar waar de betrokkenheid eerder tot een minimum wordt beperkt, wordt concrete solidariteit des te belangrijker.


Bron: Website Christian Media Center
Foto : © Fotoarchief lds
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.