Van Jeruzalem naar Rome, met de blik van Petrus: Het Consistorie van 2023

2 Oktober 2023Op zaterdag 30 september 2023 hield Paus Franciscus om 10.00 uur op het Sint-Pietersplein te Rome een gewoon openbaar Consistorie voor de creatie van 21 nieuwe kardinalen.

Toen ik over deze viering even reflecteerde,” zo verklaarde de Heilige Vader, “moest ik aan de tekst uit de Handelingen van de Apostelen denken (vgl. 2, 1-11). Het betreft een essentiële tekst, met name die van het Pinksterverhaal. Dit is het verhaal van het doopsel van de Kerk. Maar in feite werd mijn aandacht vooral door een heel bijzonder detail getrokken. Het ging om de uitspraak die uit de mond van de Joden kwam die toen in Jeruzalem woonden (vs 5). Ze zeiden: ‘Wij zijn Parthen, Meden, Elamieten...’ (vs9).

Het gaat er hier om dat we dit even op onszelf zouden toepassen, en ik ben de eerste die dat doet. Het gaat om de ervaring van deze Joden die zo, door een geschenk van God, protagonisten van het Pinkstergebeuren zijn geworden. Het gaat om het doopsel door de Heilige Geest. Het is precies dit gegeven dat aan de basis van het ontstaan van de ene, heilige katholieke en apostolische Kerk ligt, de moederkerk die alle talen spreekt.


Na de overhandiging van de bul van de creatie van de kardinaalstitel en de toewijzing van de diaconie omarmde de paus elk van de nieuwe kardinalen. Tot deze laatsten behoorde Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Latijnse Patriarch van Jeruzalem, alsook Zijne Eminentie Claudio Gugerotti, Prefect van de Dicasterie voor de Oosterse Kerken.

Het College van Kardinalen telt nu 243 leden, waarvan er 137 kiesgerechtigd zijn. Sinds het herstel van het Latijnse Patriarchaat is dit pas de tweede keer dat een patriarch van Jeruzalem tot kardinaal wordt benoemd, en is het de eerste keer dat het om een residerende kardinaal gaat.

Onmiddellijk na het Consistorie konden de nieuwe kardinalen in de Sala delle Benedizioni hun vrienden en de vele pelgrims begroeten die van over de hele wereld naar Rome waren gekomen om hun herder te vergezellen. De daarop volgende dag, op zondag, ontmoetten de nieuwe kardinalen hun gelovige gemeenschap.

In de pauselijke Basiliek van Santa Maria Maggiore, waar de relikwie van de kribbe van het Kindje Jezus wordt bewaard, droeg Kardinaal Pizzaballa de Eucharistie op voor allen die vanuit het Heilig Land, vanuit Amerika en vanuit Europa speciaal voor hem naar Rome waren gekomen.

Wat maakt een kardinaal zo speciaal?” vroeg de patriarch zich in zijn homilie af. “Hij is een Vader van de Kerk van Rome geworden en dus van de universele Kerk. Dit betekent dat hij met de blik Petrus naar Christus en de wereld dient te kijken. Maar er is een eerste Petrus, de Petrus van vóór de verloochening. En er is een tweede Petrus die uit de vergevingsgezinde blik van Jezus herboren wordt. Een leider die zelf geen vergeving heeft ervaren, wordt snel onhandelbaar.

Jeruzalem,” zo ging de patriarch verder, “is een stad met een ongekende rijkdom. Maar het is tevens een stad van heel veel verdriet, van spanningen en diepe wonden. Als Kerk van Jeruzalem en als Kerk van Rome hebben we nog steeds een bijzonder mandaat. Wij zijn degenen die de wereld eraan herinneren om samen met Petrus – de tweede Petrus – naar Christus te kijken.

Aan het einde van de mis mocht de kardinaal vanwege zijn confraters, vrienden en de vele aanwezige gelovigen een warm applaus in ontvangst nemen.

KARDINAAL PIERBATTISTA PIZZABALLA
Latijns Patriarch van Jeruzalem

We beleven een heel mooi moment in de Kerk, een bijzonder moment in de universele Kerk. Rome en Jeruzalem zijn hier verenigd en de hele werkelijke wereld van Jeruzalem is hier samen met de Kerk van Rome aanwezig. We moeten hiervan profiteren om dieper over de bediening van Petrus en over dit ambt na te denken, terwijl we onze ogen toch op Christus gericht houden.

Mgr WILLIAM SHOMALI
Latijns Patriarchaal Vicaris voor Jeruzalem en Palestina

“De Heilige Vader had de idee om niet alleen zijn oog op de geliefde persoon van Mgr. Pizzaballa te laten vallen, maar om nog maar eens de aandacht op de realiteit te vestigen waarin de patriarch moet leven. Op de minderheidskerk die zich in het Heilig Land bevindt, midden in een lang conflict dat nog geen oplossing heeft gekregen. De nieuwe kardinaal zal de stem van die Kerk zijn, de stem van allen die vrede en gerechtigheid eisen."


MAY BATHISH
Uit de parochie van Jeruzalem

Het is een grote eer om hier te kunnen zijn, en dit niet alleen voor mijzelf maar voor de hele gemeenschap van Jeruzalem. Kardinaal Pizzaballa ligt ons nauw aan het hart, we voelen hem heel dicht bij ons."

Fr. FRANCESCO PATTON, ofm
Custode van het Heilig Land

Deze benoeming is ook heel relevant in het licht van de situatie waarmee de christenen daar worden geconfronteerd, en dit niet enkel in het Heilig Land in de strikte zin van het woord, maar bij uitbreiding in het hele Midden-Oosten. Het is een wereld van lijden en van martelaarschap, hetgeen ook een geleidelijke vermindering van de christelijke aanwezigheid in de hele regio tot gevolg heeft. Voor ons, broeders van de Custode van het Heilig Land, heeft deze creatie tot het kardinaalschap nog een extra vreugdevolle dimensie vermits Kardinaal Pizzaballa een van onze medebroeders is. Gedurende twaalf jaar was hij de Custode van het Heilig Land en mede daardoor zal hij onze aanwezigheid als bewaarders van de Heilige Plaatsen kunnen ondersteunen en aanmoedigen. Dit betreft immers een taak die wij onder mandaat van de Heilige Stoel uitvoeren. Wij wensen hem uiteraard uit de grond van ons hart dat de paarsrode kleur van zijn ambtsgewaad belichaamd wordt in zijn passie en zijn vurige liefde voor de christenen van het Heilig Land en in zijn verlangen om zijn leven in dienst van de Kerk van het Heilig Land te stellen.Bron: Website Christian Media Center
Foto: © Christian Media Center
Video: © Christian Media Center
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.