Uit het graf dat de dood heeft verwelkomd, is het leven opgebloeid

10 Mei 2022

In deze maand mei maakt Kardinaal Filoni, Grootmeester van de Ridderorde van het Heilig Graf, zijn plechtige intrede in de Basiliek van het Heilig Graf te Jeruzalem. Hieronder geeft hij een korte toelichting bij de fundamentele betekenis van deze bedevaart.


Ik sla mijn ogen naar U op,
naar U die troont in de hemel.
[…] onze ogen staan gericht op de Heer,
om te zien of onze God genadig wil zijn.
(Ps 122, 1-2)


Bij het zingen van deze en enkele andere psalmen – ook gekend onder de naam “graduaalpsalmen” (psalmen 119-133) – naderen de bedevaarders Jeruzalem, de blik op de Heilige Stad gericht. Dit voelt aan als een ware hemelvaart. Pelgrims herinneren zich eens temeer dat alles uit de handen van de Heer komt die in de hemel woont.


Wanneer wij vandaag naar Jeruzalem kijken, dan weten ook wij dat alle vruchten die wij plukken uiteindelijk van dat "éne zaadje" komt dat in het graf werd gezaaid: Het medeleven van Christus in het graf , heeft ons allen tot nieuw leven gebracht. Jezus had immers voorspeld: "Indien de graankorrel op de grond valt en niet sterft, dan blijft hij alleen; maar indien hij sterft, dan brengt hij veelvoudige vruchten voort” Jh 12, 24. Dit waren bijna cryptische woorden, die verlicht werden door het licht van de opstanding uit het Graf. En uit de dood kwam nieuw leven voort.


En het is precies vanuit deze plaats van leven dat we geroepen zijn om opnieuw te beginnen. Net zoals we het lezen in de parabel van de zaaier (Mc 4, 1-20). Het graan dat in “onze” aarde, ja in ons leven werd gezaaid, is voorbestemd om vruchten voort te brengen. Dit is hetgeen er precies gebeurt wanneer we de pelgrimstocht naar Christus beleven. De bedevaart maakt ons nieuw en maakt ons hart en ons leven ontvankelijker om te aanvaarden wat de Vader van ons wil. De bedevaart maakt ons klaar om de uitdagingen aan te gaan die ons te wachten staan, verlicht door de unieke ervaring van de Zoon van God, die de eerste was om ons op deze weg voor te gaan.


Als Ridders en Dames van de Orde van het Heilig Graf maken wij deel uit van deze duizend jaar oude traditie van de Kerk. Wij worden uitgenodigd om op de plaatsen van Jezus’ aardse bestaan in zijn voetsporen te treden. Wij worden uitgenodigd om dit zij aan zij te doen met de christen gemeenschappen die daar nog leven en aan wie wij onze broederlijke bezorgdheid tonen. Dit doen wij vanuit het besef dat wij samen het Lichaam van Christus vormen.


Het is vanuit deze gedachten dat ik als grootmeester van onze Orde de officiële toegang tot het Heilig Graf nader nu ik na twee jaar van pandemie eindelijk de kans krijg mijn pelgrimstocht te volbrengen.


Ik hoop dat allen die de vreugde mogen kennen om deze ervaring in het Heilige Land te beleven, zich eveneens vervuld weten van de gelijkenis met de graankorrel die sterft en zich zo beschikbaar stelt voor Gods heilsplan. Zo zal ook hij vruchten dragen voor onze leefgemeenschappen.Kardinaal Fernando Filoni
GrootmeesterBron: Grand Magistère
Foto: © Grand Magistère
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.