Syrië, de toekomst na de noodtoestand

21 Februari 2023


Van 17 tot 21 februari bracht een kleine delegatie van het Dicasterium voor de Oosterse Kerken een bezoek aan de door de aardbeving getroffen zones in Syrië en Turkije. De delegatie stond onder leiding van Mgr. Claudio Gugerotti, begeleid door de Pauselijke Nuntius Kardinaal Maria Zenari en was zowel een uiting van de nabijheid van de Heilige Vader als een gelegenheid om de noden van de slachtoffers beter te leren kennen en een doeltreffende steun mogelijk te maken.

Mgr CLAUDIO GUGEROTTI
Prefect voor de Oosterse Kerken

“Ik tref hier nog steeds een samenleving van solidariteit aan, een samenleving van mensen die nog steeds in waarden geloven, een samenleving van mensen die op de een of andere manier nog steeds blijven hopen.”

In Aleppo bezocht Aartsbisschop Gugerotti enkele organisaties voor eerste hulpverlening en hij had tevens een ontmoeting met de vertegenwoordigers van verschillende liefdadigheidsinstellingen alsook met enkele religieuze leiders. Hij celebreerde de mis in de Latijnse parochie en in de Grieks-katholieke kathedraal.

De delegatie van het Vaticaan sprak over de immense bezorgdheid die ze ervaarden bij de gezinnen omwille van het feit dat hun huizen volledig onbewoonbaar waren geworden. De delegatie kon met eigen ogen de enorme moeilijkheden van het dagelijks leven vaststellen. Zo was er het fundamenteel gebrek aan voedsel en aan fatsoenlijk werk en ervaarden zij de wanhoop onder de jonge mensen, die in heel hun leven eigenlijk alleen maar een land in oorlog hebben gekend.

Fr HANNA JALLOUF, ofm
Knayeh

“80% van de huizen in Knayeh zijn volledig verwoest. In Yakoubieh leven er 600 christenen, dit zijn 210 gezinnen. Indien we daar tot heden altijd zijn gebleven, dan is dit dank zij ons geloof en onze geschiedenis. De Heilige Paulus was hier ooit en hij heeft er de christenen in hun geloof versterkt.”

Nu de mensen stilaan naar hun huizen beginnen terug te keren of in overheidscentra worden opgenomen, willen sommigen toch ook wel enig uitzicht op de toekomst hebben en kijken ze vooruit.

FILIPPO AGOSTINO
Stichting AVSI – Syrië

“Wij hebben zowat aan 132 gezinnen hulp geboden. Dit komt overeen met een 500-tal mensen. De helft van de gezinnen zijn momenteel reeds naar huis teruggekeerd. Een zestigtal zijn daar gebleven, maar vanaf volgende week worden zij naar nieuwe woningen overgebracht.”

De Stichting AVSI heeft ten behoeve van de slachtoffers van de aardbeving een medisch centrum opgericht en kreeg hiervoor de ondersteuning van het Saint-Louis Ziekenhuis in Aleppo. Maar ook psychologische ondersteuning zal noodzakelijk zijn.

SHAFIKA ABDOU
Maatschappelijk Assistent – AVSI

“Heel wat mensen zijn fysiek zwaar gewond, maar er zijn ook veel mensen die psychologisch zwaar zijn toegetakeld. Zij zijn door alles wat zij hebben meegemaakt voor de rest van hun leven erg getraumatiseerd. Onze pijn is immens. Wij proberen hun behoeften zo raak mogelijk te identificeren om zo beter over de toekomst na te kunnen denken, om beter te vatten hoe wij hen kunnen helpen, hoe wij hen kunnen terzijde staan, hoe wij hen kunnen steunen en begeleiden."

Frère Khokaz, vicaris van de Latijnse parochie van Aleppo, vertelde in een radioboodschap:

Br KHOKAZ MESROB, ofm
Vicaris van de Latijnse parochie van Aleppo

“Zoveel mensen hun huis is compleet ingestort, zoveel mensen zijn op zoek naar een onderkomen. Mensen hebben schrikt om weer in hun woning te slapen, omdat dit zo angstaanjagend is. Hoe en waarom zijn wij in leven gebleven? Hoe en waarom staan wij nog overeind? ....Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat Hij daar was, dat Hij onze muren heeft ondersteund. Ja, Hij was daar met zijn immense Liefde, met Zijn voorzienigheid en Barmhartigheid. Hij was het die ons heeft beschermd.”

Mgr CLAUDIO GUGEROTTI
Prefect voor de Oosterse Kerken

“Ik zie de grote dienstverlening die van de Katholieke Kerk uitgaat, en in het bijzonder vanuit de paters Franciscanen. Zij getuigen van een mentaliteit die verder gaat dan de grenzen van ‘dit is van mij, dit is van jou’, maar denken alleen nog in termen van ‘dit is van ons’. In feite betreft dit een mentale groei die tegelijk ook een burgerlijk groeiproces op gang brengt en daarin zou misschien wel eens de échte toekomst van dit land kunnen liggen.”Bron: Website Christian Media Center
Foto: shutterstock.com photo
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.