Een encycliek over de vrede in Oekraïne

13 Januari 2023Na de vele oproepen tot vrede die de Heilige Vader doorheen het hele jaar 2022 heeft gelanceerd, heeft Paus Franciscus van de overgang naar 2023 gebruikt gemaakt om de oorlog nogmaals met klem te veroordelen en een nieuwe oproep tot vrede te formuleren. “Overal ter wereld klinkt onder alle volkeren luid de roep: Nee aan de oorlog! Nee aan de herbewapening!

Het hele pontificaat van Paus Franciscus – dat op 13 maart tien jaar bestond - wordt door deze dagelijkse oproepen tot vrede gekenmerkt.

Het voorbije jaar zijn de tussenkomsten van de Heilige Vader voor het beëindigen van de vijandelijkheden in Oekraïne talrijk en bijzonder intens geweest. Hijzelf omschreef het conflict als "een enorme tragedie".

Terra Santa Publishing” publiceerde onlangs nog een deel van de pauselijke oproepen onder de titel "Een encycliek over vrede in Oekraïne".

GIUSEPPE CAFFULLI
Directeur van TS Publishing

“Dit is een boek waarvan Paus Franciscus zelf wou dat het gepubliceerd zou worden. Het was zijn wens dat het als naam “Een Encycliek over Vrede in Oekraïne” zou krijgen en hij legt in zijn inleiding zeer goed uit wat hij hier onder een encycliek verstaat. Het boek heeft een krachtige titel en laat verstaan dat er in het Magisterium van een paus ook niet-formele encyclieken bestaan, maar teksten zijn die volgens het ritme van het leven tot stand komen.”

GIUSEPPE CAFFULLI
Directeur van TS Publishing

"Hij wou al zijn oproepen, al zijn kreten van pijn omwille van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne verzamelen. Hij vertrouwde hiervoor op de hulp van een Vaticaanexpert die hem al enige tijd bij zijn pauselijke reizen volgt. De Paus wou wel een voorwoord schrijven, een niet eerder gepubliceerde tekst, die heel sterk het gevoel weergeeft van zijn wil en van zijn inzet voor vrede. Voor ons was het een zeer grote eer dat de Heilige Vader ons heeft gevraagd dit boek uit te geven. Wij hopen dat wij met de publicatie ervan de Kerk een goede dienst hebben bewezen.”

GIUSEPPE CAFFULLI
Directeur van TS Publishing

“Ik hoop dat het boek voor allen van nut zal zijn en wij nodigen dan ook iedereen uit om het te lezen en zo zelf ook getuigen te zijn van de wens van de Heilige Vader om ‘boodschappers van de vrede’ te zijn”.


Bron: Website Christian Media Center
Foto: © Christian Media Center
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.