De jongeren uit het Heilig Land maken zich klaar voor de WJD 2023

24 Augustus 2023

In voorbereiding op de nakende Wereldjongerendagen van 1 tot 6 augustus 2023 in Lissabon hielden de jongeren uit het Heilig Land een feestelijke H. Mis in Palestina en in Galilea. In Lissabon zullen de jongeren een ontmoeting hebben met Zijne Heiligheid Paus Franciscus. Op zaterdag 22 juli 2023 ging Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem, voor in de Eucharistie in de Kerk van de Aankondiging in Beit Jala. Dit gebeurde in concelebratie met Mgr. Americo Manuel ALVES AGUIAR, Hulpbisschop van Lissabon en verantwoordelijk voor de organisatie van de WJD van dit jaar. Mgr. Manuel zal net als Mgr. Pizzaballa in september tot Kardinaal van de katholieke Kerk worden verheven.

In zijn homilie wees de patriarch op het grote aantal jonge deelnemers die vanuit het patriarchaat naar Lissabon zullen trekken, hetgeen “wijst op de grote vitaliteit in ons parochieleven.” In zijn commentaar bij het evangelie van de dag (Mt 13, 24-43) moedigde de patriarch de jongeren aan om zich aan de goede vruchten (het graan) te spiegelen en zich niet op de slechte vruchten (het onkruid) blind te staren. “U hoort het goede zaad te zijn, het zaad dat veel vruchten draagt en dat kan je door je tijd aan goede werken te besteden. Dit is hoe het Koninkrijk Gods zich op aarde, en vooral hier in het Heilig Land, zal manifesteren,” zo besloot hij.

Op zondag 23 juli celebreerde Mgr. Rafiq Nahra, Latijns Patriarchaal Vicaris in Israël, in de kerk van de Heilige Jozef in Shafa’amer een H. Mis voor de jongeren van Galilea. Ook deze viering werd mee door Mgr. Manuel geconcelebreerd.

Tijdens zijn homilie sprak bisschop Manuel zijn grote vreugde uit over zijn reis naar het Heilig Land vóór WJD en over zijn ontmoeting met de lokale jongeren. “Dit komt tegemoet aan het verzoek en de wensen van Zijne Heiligheid Paus Franciscus om dicht bij de jongeren van de Kerk te staan, vooral dan bij degenen die dit jaar niet aan de WJD kunnen deelnemen. Dit is in het bijzonder het geval voor de jongeren in Oekraïne.” Hij beklemtoonde eveneens het belang van de deelname van jongeren uit het Heilig Land, "het land van Jezus en de plaats waar ons geloof ooit een aanvang heeft genomen." Hij eindigde met de vraag aan de verzamelde gemeenschap om voor deze Wereldjongerendagen te bidden, zodat deze in het leven van de deelnemers veel vruchten zouden dragen.


Miral Atik & Natalie Matar

 Bron : Website Latijns Patriarchaat van Jeruzalem
Foto: © Latijns Patriarchaat van Jeruzalem
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Basiliekvoorplein 1
1083 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.