De eenheidsband die de christenen van over de hele wereld met de Heilige Plaatsen verbindt

14 Maart 2023
Sedert meer dan 800 jaar zijn de Franciscanen in het Heilig Land aanwezig. Sedert de pauselijke bulle Gratias Agimus van Clemens VI hebben zij het mandaat om als behoeders van de Heilige Plaatsen op te treden. Paus Franciscus heeft deze missie via een brief, waarin hij hulde bracht aan de 800 jaar Franciscaanse aanwezigheid in het Heilig Land, hernieuwd.

Reeds eeuwen lang verwelkomen de Franciscanen de christenen die van over heel de wereld naar het Heilig Land op bedevaart komen. Een van de middelen waarmee de christenen in het Heilig Land worden geholpen, is de opbrengst van de "collecte op Goede Vrijdag”. Deze mondiale geldinzameling is nog het gevolg van de uitdrukkelijke wens van de pausen om christenen van over de hele wereld in de Heilige Plaatsen samen te brengen.

Tony Choucry is de econoom van de Custode van het Heilig Land. Hij is het die toezicht houdt op de inkomsten en de uitgaven van de Custode in de hele provincie. Deze omvat de gebieden Israël, Palestina, Jordanië, Syrië, Libanon, Egypte, Cyprus en Rhodos.

Fr. TONY CHOUCRY
Econoom van de Custode van het Heilig Land

“Wij leven volgens de christelijke tradities die de apostelen en de eerste christenen ons hebben overgeleverd. In de Handelingen der Apostelen staat dat de christenen als één gemeenschap leefden, waarin zij al hun bezittingen deelden. Heden heeft de oude christen gemeenschap zich uitgebreid. Wij zijn nu de apostelen en de ‘eerste christenen’ van de huidige tijd. Wij moeten elkaar helpen en met elkaar alles delen wat ook maar mogelijk is, en zo de christelijke aanwezigheid hier in stand te houden.”

De opbrengst van de collecte van Goede Vrijdag helpt bij het onderhoud van de heiligdommen en het ondersteunen van de "levende stenen". Dit zijn de christenen die in het Heilig Land wonen.

Fr. TONY CHOUCRY
Econoom van de Custode van het Heilig Land

“Een van de doelstellingen van de Custode van het Heilig Land bestaat erin om werkgelegenheid creëren. Ze stelt zich evenzeer ten dienste van de pelgrims die het Heilig Land komen bezoeken en zij staat in voor het onderhoud van de Heilige Plaatsen. Ten slotte stelt ze ook alles in het werk om de lokale christenen alle steun te verlenen, want het is en blijft hier voor de christenen een land van heel veel lijden.”

De economische gevolgen van de coronapandemie hebben bovendien ook de Custode van het Heilig Land niet gespaard.

Fr. TONY CHOUCRY
Econoom van de Custode van het Heilig Land

”De pandemie heeft onze situatie volledig aangetast. De stroom pelgrims is ernstig afgenomen en onze inkomsten zijn hierdoor sterk gedaald. Daar staat tegenover dat de aanwezigheid en de inzet van de Custode onder de bevolking in het geheel niet is veranderd. Zij is immers ondanks alles altijd aan haar liefdadigheidswerk trouw gebleven.”

Een andere noodsituatie die de Custode van heel nabij en bijzonder hard treft, is de toestand in Syrië. Dat is meer dan ooit het geval sedert de verschrikkelijke aardbeving van 6 februari die duizenden dodelijke slachtoffers heeft veroorzaakt en hele gemeenschappen dakloos heeft gemaakt.

Fr. TONY CHOUCRY
Econoom van de Custode van het Heilig Land

“Twee dagen na de aardbeving was ik ter plaatse en kon ik met mijn eigen ogen de ramp overschouwen. Onze broeders hebben daar een levensecht getuigenis van naastenliefde afgelegd. Onmiddellijk boden ze alle hulp en reageerden met alles waarover ze beschikten op de noden van de ontelbare vluchtelingen. Zo kwamen er in Aleppo bijvoorbeeld tweeduizend mensen tegelijk aankloppen. Het was er bitterkoud en onze beschikbare lokalen waren helemaal niet uitgerust om zoveel gezinnen adequaat op te vangen. De broeders zijn dan maar begonnen met de lokalen van de school door middel van houten panelen op te splitsen, om zo meer kamers te creëren voor gezinnen die geen huis meer hadden.”

Fr. TONY CHOUCRY
Econoom van de Custode van het Heilig Land

“Ook in Latakia waren de broeders present. Ook daar waren de mensen letterlijk op de vlucht en kwamen ze bij hen aankloppen, op zoek naar warmte en naar een gemeenschap waar ze zich veilig konden voelen. Maar ze waren evengoed in de dorpen van de Orontes, bij Idlib, waar een heel dorp werd verwoest.”

Fr. TONY CHOUCRY
Econoom van de Custode van het Heilig Land

“Dat is onze missie in een notendop samengevat. Ik vraag u allen dan ook met aandrang om gul te zijn voor het Heilig Land. Want Goede Vrijdag is dé herinnering aan onze hele heilsgeschiedenis en aan de ultieme passie die de Heer Jezus voor ons welzijn heeft ondergaan. Als wij bereid zijn om een beetje van hetgeen wij hebben aan de armen te geven, betekent dit dat wij deelnemen aan de economie van het heil en aan het project van verlossing door onze Heer. Zo brengen wij wat verlichting bij diegenen die in nood verkeren en zwaar te lijden hebben.”


Bron: Website Christian Media Center
Foto : © Fotoarchief lds
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van JeruzalemDe Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.