Nazareth : inzegening van een nieuw glasraam

3 Maart 2023


Op 1 maart namen de leden van het Commissariaat voor het Heilig Land uit Slovenië in de Grot van de Aankondiging in Nazareth aan het Angelus deel. Dit moment van gebed werd gevolgd door de inzegening van het glas-in-loodraam dat Maria Hulp der Christenen, Koningin van Slovenië, voorstelt.

De bedevaarders die de delegatie vergezelden, namen vervolgens deel aan de H. Mis. Deze plechtigheid werd voorgegaan door Mgr. Stanislav Zore, Aartsbisschop van Ljublijana, in concelebratie met Père Francesco Patton, Custode van het Heilig Land, en Père Robert Bahcic, Rector van het Sloveens Mariaoord te Brezje.

De liefde voor de Maagd Maria en het Land van Jezus is altijd levend in de harten van het Sloveense volk aanwezig geweest.

S.E. Mgr STANISLAV ZORE
Aartsbisschop van Ljubljana

“Ik denk niet dat er een christen is die nooit heeft gezegd: Heilige Moeder van God, help ons!”

“Vandaag hebben wij een glasraam ingezegend dat toegewijd is aan Onze-Lieve-Vrouw, Hulp van de christenen, van Slovenië. Het zal een bedevaartsoord worden, niet alleen voor Slovenen, maar ook voor alle andere christenen. Ik hoop dat deze kleuren, dat dit hemelse Jeruzalem, de figuur van Onze Lieve Vrouw, in ieder van ons een verlangen mag opwekken, een diep en sterk verlangen, om met al onze liefde het hemelse Jeruzalem binnen te gaan!”

Hetzelfde beeld kan men ook in het Sloveense nationale heiligdom aantreffen, zoals broeder Robert ons wist te vertellen. De beeltenis van Maria Hulp der Christenen is op alle continenten aanwezig. Ja, dankzij de Sloveense astronaut Jerry Linenger is deze beeltenis zelfs ook in het internationale ruimtestation aanwezig.

Fr. ROBERT BAHCIC
Rector van het Nationaal Heiligdom van Brezje – Slovenië

“We zijn erg blij dat we deze ‘moederlijke’ Madonna hebben meegebracht. Iedereen die in ons heiligdom naar dit beeld kijkt, zegt: Wat is Zij toch een moeder! Veel mensen komen bij ons en sommigen willen gewoon dank zeggen, willen bidden of komen een gunst vragen. Zij knielen neer, net zoals Maria hier ooit knielde toen de engel aan haar verscheen. En ook wij zijn geroepen om voor het woord van God te knielen en te zeggen: ‘Laat alles geschieden naar uw woord’.”

Fr. Francesco Patton benadrukte dat "de commissarissen een fundamentele rol spelen bij het ondersteunen, bevorderen en dienen van het Heilig Land. Zij zijn als ambassadeurs in hun eigen land". “En hiermee eindigt dit niet,” voegde de Custode van het Heilig Land hier nog aan toe, “zij zijn ook de promotors van de collecte op Goede Vrijdag en zij stimuleren eveneens missionaire roepingen voor de Custode.”

Fr. FRANCIS PATTON, ofm

“Wij staan hier in dienst van de Heilige Plaatsen en van de lokale gemeenschap, maar wij hebben er evenzeer nood aan om te zien dat ook andere mensen deze missionaire roeping en deze dienstbaarheid met ons delen. Zodoende is de rol van de commissarissen voor ons zeer essentieel.”

Het glasraam van Maria Hulp der Christenen en Koningin van Slovenië, heeft een plaats gekregen in de portiek rechts voor de Basiliek van de Aankondiging, en bevindt zich daar bij alle andere afbeeldingen van Onze Lieve Vrouw uit de hele wereld.

Fr. FRANCIS PATTON, ofm
Custode van het Heilig Land

“Al deze beelden helpen ons om ons te laten begrijpen hoe dicht de Maagd Maria bij ons allen staat. Ik zou zeggen dat men letterlijk kan aanschouwen dat alle landen van de wereld haar als hun Moeder zien. Het is precies dank zij deze afbeeldingen dat we beter kunnen begrijpen wij hoe dicht Maria bij mensen van alle talen, culturen en naties staat. Zij heeft immers haar Zoon Jezus aan de mensen gegeven en zo is Hij de redder van de mensheid geworden.”Bron: Website Christian Media Center
Foto : © Fotoarchief lds
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.