Het Redemtoris Mater Seminarie in Galiea

30 Juni 2023

Het Redemptoris Mater-Seminarie van Galilea situeert zich in Corazin (Boven-Galilea) en wordt door de Neo-Catechumenale Weg gepromoot. Het Vaticaan beschouwt dit als een aanbevolen traject in het belang van de nieuwe evangelisatie. Deze nieuwe evangelisatie richt zich vooral tot regio’s die niet gekerstend of ondertussen ontkerstend zijn, of die zich in een situatie bevinden waarin een evangelisatie slechts heel moeizaam of zelfs helemaal niet kan verlopen. Redemptoris Mater is een diocesaan en missionair seminarie dat in 2008 door Mgr. Fouad Twal, de toenmalige Latijnse Patriarch van Jeruzalem, samen met de andere katholieke bisschoppen van Galilea, canoniek werd opgericht. Het vormt een academische eenheid met het seminarie in Beit Jala en is verbonden met de Universiteit van Latheranen in Rome. Elke priester is opgeleid om precies dáár te dienen waar zich een pastorale behoefte manifesteert. Sedert een eerste dergelijk seminarie in 1988 door Johannes Paulus II in Rome werd opgericht, is het Redemptoris Mater Seminarie in Galilea het 95ste seminarie wereldwijd.

Dit jaar verwelkomt het seminarie 34 seminaristen. Sommigen komen uit het Heilig Land maar het grootste deel komt uit het buitenland, voornamelijk uit Europa en Latijns-Amerika. Het seminarie telt bijna evenveel professoren alsook vier permanente docenten. Naast een opleiding in Arabisch en Hebreeuws krijgen de studenten een volwaardige priesteropleiding. Zij doen gedurende een pastoraal jaar tevens dienst als diakenen in een parochie. Daarna fungeren zij als priester twee jaar ergens in het bisdom alvorens de bisschop hen op missie kan sturen. Maar uiteindelijk heeft dit seminarie tot doel om missionarissen op te leiden die klaar staan om naar de uithoeken van de planeet te trekken. Precies om deze reden veronderstelt deze vorming vanwege de kandidaten een totale beschikbaarheid en een ernstige studiehouding, in het bijzonder op het gebied van evangelisatie en inculturatie. Dit zijn ongetwijfeld essentiële elementen voor elke priester die zich vandaag in het Midden-Oosten dienstbaar maakt.

Hier ontvingen reeds 14 priesters hun wijding, 13 van de Latijnse Kerk en 1 maronitische geestelijke. Zij kregen een opdracht als onderpastoor in Palestina en Jordanië, drie werden parochiepriester in Rafidieh (Palestina), in Eilat (Israël) en in Aqaba (Jordanië).


Bron : © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org
Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.