De Kapel van de Veroordeling: in de voetsporen van het Geslachte Lam

30 Maart 2023


Het Evangelie vertelt ons dat Pilatus Jezus hier heeft gevangen genomen en Hem liet geselen. Ze hulden Hem in een purperen mantel en kwamen naar Hem toe met de woorden: “Heil aan de koning der Joden”. Toen sloegen ze Hem, tot bloedens toe.

Binnenin het Klooster van de Geseling bevinden zich twee kapellen. De eerste herdenkt de Geseling van Jezus en de tweede gedenkt Zijn veroordeling tot de dood.

Het heiligdom wordt ook "Litostroto" genoemd, dit woord is aan het Grieks ontleend en betekent "stenen vloer", dit vanwege het duizend jaar oude plaveisel dat er bewaard is gebleven.

Fr GIUSEPPE GAFFURINI, ofm
Bewaarder van het Klooster van de Geseling in Jeruzalem

Deze kapel werd in 1902 gebouwd en is door de Duitse franciscanes Wendelin Hinterkeuser ontworpen. Ze is naar de vorm van een eerdere kapel geënt. De decoratie is van de hand van de School van de “Nazareners” en bevat de afbeelding van Pontius Pilatus terwijl deze zijn handen wast. Er is ook een bijzondere voorstelling van de Apostel Johannes die met zijn mantel de ogen van de Maagd bedekt, opdat zij het verminkte en gegeselde lichaam van haar Zoon niet zou moeten aanschouwen. Men vindt er tevens twee laat-19de-eeuwse beelden van de Spaanse School. Het ene beeld is een voorstelling van een Ecce Homo, het andere van Jezus die zijn kruis draagt. Het beeld van de Ecce Homo werd helaas op 2 februari vernield.

In de aanloop naar de Goede Week hielden de vastenbedevaarten van de Custode bij de Kapel van de Veroordeling halt.

De Heilige Mis werd er opgedragen door Fr. Gregor Geiger, Professor van het Studium Biblicum-Franciscanum, in concelebratie met de vele aanwezige fraters.

In zijn homilie ging Fr Alessandro Coniglio nog wat verder door op de passages uit de Profeet Jesaja, waarin Jezus, de lijdende Dienaar, "zichzelf als offer tot eerherstel aanbiedt ".

Fr ALESSANDRO CONIGLIO, ofm
Professor aan het Studium Biblicum Franciscanum te Jeruzalem

Het is evident dat wie hier de gekruisigde Jezus aanschouwt, dit niet zomaar passief als “het mysterie van de Christus” kan beschouwen. Van de ware christen wordt verwacht dat hij mee de last van de zonde van de wereld zal dragen, dit wil zeggen dat hij mee in de voetstappen van het offerlam moet treden.

Het betekent dat de christen de gave die Jezus van zichzelf aanreikt, zal nabootsen, dat hij bereid is het offeren van Zijn leven na te volgen, een offer dat Christus aan de Vader bracht, juist omdat hij onze zonde, onze schuld, onze ongerechtigheid door zijn pijnen wou overwinnen.

Ook wij zijn geroepen het offerlam na te volgen, onszelf voor het heil van de mensheid, voor het heil van onze broeders en zusters, op te offeren door ons ook op onze beurt aan God aan te bieden.


Bron: Website Christian Media Center
Foto : © Fotoarchief lds
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van JeruzalemDe Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.