Bethlehem: “The Holy Child Program”

30 April 2023

Een werk ten dienste van kinderen die lijden aan ernstige gedrags- en emotionele problemenHet “Holy Child Program” werd in 1995 door de Franciscaanse Zusters van de Eucharistie gesticht. Het is een van de weinige centra in de omgeving van Bethlehem waar kinderen met ernstige gedrags- en emotionele problemen overdag worden behandeld. Het centrum ligt in Beit Sahour (de plaats van de Herdersvelden in Bethlehem) en werd destijds op vraag van ouders van kinderen met psychische problemen opgericht. Deze problemen waren het gevolg van de eerste Intifada of van de militaire inval van Israëlische troepen op de Westelijke Jordaanoever. Het programma biedt momenteel hulp aan 35 kinderen en hun ouders. Het voorziet tevens ook nog in andere sensibiliseringsprogramma’s op de Westelijke Jordaanoever. Zo voorziet het bijvoorbeeld in een opleidingscentrum voor lokale universiteiten en andere organisaties die kinderen en gezinnen in de regio helpen.

In een dagcentrum dat behandelingsprogramma’s aanbiedt, volgen de kinderen enerzijds de normale lessen en nemen anderzijds ook deel aan gespecialiseerde therapeutische activiteiten. Zo bijvoorbeeld persoonlijke raadplegingen, sessies in natuurtherapie en huisdiertherapie alsook artistieke activiteiten.

Voor deze creatieve therapieën, die erop gericht zijn om elk kind te helpen zijn psychologische en gedragsproblemen onder de knie te krijgen, gebruikt het Holy Child-Programma het "Incredible Years-programma" als kader. Het Incredible Years-programma is een reeks onderling gerelateerde programma's voor ouders, kinderen en leerkrachten dat op meer dan 30 jaar onderzoek kan terugblikken. Het doel is het voorkomen en behandelen van gedragsproblemen bij jonge kinderen en het bevorderen van hun sociale, emotionele en academische vaardigheden. Dit is erop gericht om ondersteuning te bieden zodat elk kind zijn psychologische en gedragsproblemen onder controle zou krijgen. Het moet het kind ook in staat stellen om probleemoplossende vaardigheden te verwerven, om zijn emotionele en sociale vaardigheden te verbeteren en om zijn storend en agressief gedrag te verminderen. Van de ouders wordt verwacht dat ze aan gezinsbijeenkomsten alsook aan specifieke programma’s voor moeders deelnemen. Er worden hun educatieve activiteiten aangeboden die speciaal ontworpen zijn om een sterke gezinsbasis te bevorderen en om systemische veranderingen voor zowel het kind als voor het gezin aan te moedigen.

De onderrichtingen van de Rooms-Katholieke Kerk en van de franciscaanse spiritualiteit vormen het denkkader voor de diensten die door het Holy Child-programma worden aangeboden. De studenten en medewerkers – zowel christenen als moslims – beginnen in deze katholieke omgeving elke dag samen met een gemeenschappelijk gebedsmoment.

Het programma zorgt voor de follow-up van de afgestudeerden die een zeer hoog slaagpercentage hebben, dit zowel op het vlak van re-integratie in een gewone school als in een professionele omgeving. Dit is eveneens het geval voor het succes op lange termijn wanneer oud-leerlingen verantwoordelijke functies in een lokale gemeenschap verwerven. Sommige van de afgestudeerden werken in olijfhoutwinkels, koken in kwaliteitshotels in Jeruzalem of studeren nog verder in het buitenland.


Het onderhouden van de relaties met de Ridderorde

Het Holy Child-programma geniet van de steun van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem en dankt zijn voortbestaan aan de inbreng van verschillende Amerikaanse landscommanderijen.

Bezoeken van groepen pelgrims van Dames en Ridders aan het Holy Child-programma zijn een aanmoediging voor de kinderen en het personeel en bieden hen heel wat ondersteuning bij hun therapeutisch proces. Op die manier kunnen zij hun activiteiten uitbouwen die bij de financiële bijdrage past. Deze is zo cruciaal voor de continuïteit van het programma. Een van de meest levendige herinneringen aan deze bezoeken was zeker deze van een kind dat op een kaart werd getoond waar de bezoekers vandaan kwamen. Bij het zien van de afstand tot het Heilig Land riep het kind uit: “Bent u van zover naar hier gekomen om mij te zien?” Alleen al te beseffen dat men zich bemind voelt en dat er aan hen gedacht wordt, opent perspectieven tot verzoening en tot persoonlijke genezing in hun dagelijkse leven. Dit is een element waarvan het belang niet mag worden onderschat.

De band van Moeder Shaun Vergauwen, mede-oprichtster van de Zusters Franciscanessen van de Eucharistie, met de voormalige grootmeester, Kardinaal O'Brien, alsook het werk van de Zusters Franciscanessen van de Eucharistie in Jeruzalem, maakten de weg vrij voor de nauwe relaties tussen de landscommanderijen en het Holy Child-programma.

Mère Shaun ontving recent de investituur als Dame van de Landscommanderij van oostelijk USA. In mei 2022 vergezelde zij nog Grootmeester Kardinaal Filoni, tijdens zijn plechtige intocht in de Basiliek van het Heilig Graf. Het Holy Child-Programma had toen het voorrecht om de delegatie voor een kort maar vreugdevol bezoek te mogen ontvangen. De Kardinaal-Grootmeester voerde bij die gelegenheid, tot verbazing van de leraren, met de kinderen een gesprek in het Engels. De vergader- en gebedsruimte van de school werd aan de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem toegewijd, waarbij Kardinaal Filoni een olijfhouten plaquette overhandigde, waarvan een kopie ter herinnering aan deze gebeurtenis in de hal zou worden tentoongesteld. Ook Moeder Shaun richtte zich tot de kinderen en het personeel. Het Holy Child-Programma dankt zijn bestaan aan de steun van Moeder Rosemae Pender en Moeder Shaun, medeoprichters van de Franciscan Sisters of the Eucharist. De aanwezigheid van degene die de basisvisie van het Holy Child Programma heeft ontwikkeld en van de Kardinaal-Grootmeester, die verantwoordelijk is voor de entiteit die deze visie daadwerkelijk ondersteunt, was een ongelooflijk ontroerende en gedenkwaardige gebeurtenis voor het Holy Child Programma.

Nu het Holy Child-Programma zijn 27ste jaar van therapeutische zorg en educatieve ondersteuning voor de zogenaamde “heilige kinderen" in de regio van Bethlehem heeft bereikt, zet het zijn fondsenwervingscampagne verder om het gebouw en de grond te kopen waar het Programma momenteel is gehuisvest.

Dit zal ervoor zorgen dat nog een grotere continuïteit en een grotere veiligheid voor het Programma wordt gegarandeerd. Het zal eveneens de mogelijkheid en de vrijheid bieden om het Programma verder uit te breiden om zo aan de noden van een bevolking tegemoet te komen die behoefte heeft aan genezing en vrede.
Zuster Naomi Zimmermann
Franciscaner Zusters van de Eucharistie
Bron : Website Grand Magistère
Foto : © Grand Magistère
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.