Kerstboodschap 2022 van de Patriarchen en Kerkleiders in Jeruzalem

22 December 2022

“En het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben Zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.” (Joh 1, 14)


Wij, Patriarchen en Kerkleiders van Jeruzalem, zenden onze groeten aan alle christenen van over de hele wereld. Wij doen dit in dezelfde geest van ontzag en verwondering als degenen die in Bethlehem aanwezig waren bij de geboorte van onze Heer en Verlosser Jezus Christus.

Zoals later de Evangelist Johannes zal verklaren was de geboorte van Jezus de glorievolle manifestatie van de vleesgeworden God, het vleesgeworden Woord, vol van genade en waarheid. Zo werd aan de mensheid Gods diepe en blijvende liefde voor heel zijn volk geopenbaard. De Almachtige verwaardigde zich om onder hen geboren te worden, zowel volledig menselijk als volledig goddelijk.

Met deze daad van mededogen sloot Christus zich aan bij het lijden van de wereld en onderging Hij ten tijde van de Romeinse bezetting in de Heilige Familie de dagelijkse strijd om te overleven. Hij onderging mee de dagelijkse bedreigingen met geweld, de gedwongen registratie, de deportatie van gezinnen en het leven als vluchteling in een vreemd land.

Soortgelijke smarten en beproevingen zijn ook nu nog een gesel in onze moderne tijd, dit zowel in Oekraïne, in Armenië, in Syrië maar ook evengoed in het Heilig Land. In dit verband spreken wij onze bijzondere bezorgdheid uit over de gelovigen die als een christelijk “overblijfsel” nog in het geboorteland van onze Heer overleven. Zij leven onder onze pastorale verantwoordelijkheid.

De laatste jaren worden deze christenen als maar meer geconfronteerd met aanvallen tegen de uitoefening van hun geloof. Dit gaat niet zelden met aanvallen tegen hun persoon gepaard, maar evenzeer met ontheiliging van hun kerken en begraafplaatsen, met onrechtvaardigde beperkingen van de uitoefening van hun ritus, met juridische bedreigingen van hun eigendommen en van het beheer van de kerkelijke goederen.

Deze ontmoedigende sfeer geeft aanleiding tot een fundamenteel gebrek aan hoop, vooral dan onder onze jonge christenen. Deze voelen zich als maar minder welkom in het land waar hun voorouders al van voor het ontstaan van de Kerk van de eerste Pinksteren woonden. (Hnd 2, 11). Als gevolg hiervan verlaten velen onder hen de regio en gaan op zoek naar locaties waar ze betere levenskansen krijgen. Dat betekent dat de christelijke aanwezigheid in het Heilig Land steeds verder afneemt en ons aantal tot een kleine minderheid van amper twee procent van de algemene bevolking heeft herleid.

Aan deze jongeren bieden wij als een baken van hoop de mens geworden boodschap van Christus’ geboorte aan en wij herinneren er hen aan dat onze Heer met ons en voor ons blijft lijden. Hij zal ons in het licht van zijn herrezen glorie naar een nieuw leven leiden. Bovendien blijven onze kerken plaatsen van troost, kracht en steun. De Kerk is immers het Lichaam van Christus dat als geheel de aanwezigheid van onze Verlosser in de wereld blijft vertegenwoordigen, Wij bieden de jongeren dagelijks een resem van pastorale diensten, van onderwijs- en gezondheidszorg, van pelgrimscentra en zinvolle werkgelegenheid aan.

In deze geest zijn wij dankbaar dat steeds meer christenen uit de hele wereld op bedevaart naar het Heilig Land terugkeren. Wij moedigen hen niet alleen aan om de gezegende stenen van de heilige plaatsen met eerbied te bezoeken, maar om ook aandacht te hebben voor de "levende stenen" en deze actief te steunen. Zij zijn de lokale christelijke aanwezigheid en het zijn deze families die de eerbiedwaardige plaatsen door de eeuwen heen hebben helpen opbouwen en deze tot op de dag van vandaag blijven onderhouden.

Evenzo nodigen wij alle christenen over de hele wereld uit om de religieuze status quo te blijven steunen en onafgebroken te blijven werken en bidden voor een rechtvaardige en duurzame vrede in het land waar onze Heer is geboren en bij uitbreiding in de vele door oorlog verscheurde gebieden van de wereld. Dat zo de gezegende boodschap van hoop, die de engel voor het eerst aan de herders rond Bethlehem hebben verkondigd, in de hele wereld steeds meer gerealiseerd wordt. “Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias, de Heer” Lc 2, 10-11).


De Patriarchen en Kerkleiders van Jeruzalem


Bron : Website Latijns Patriarchaat van Jeruzalem
Foto: © Latijns Patriarchaat van Jeruzalem
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.