In het voetspoor van de Apostel Jacobus

6 December 2022Bron: Website Christian Media Center
Foto: © Christian Media Center
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore

Een pelgrimstocht van Santiago de Compostella naar het Heilige Land volgens het traject van de Apostel Jacobus. Een groep van 47 personen uit de Franciscaanse parochie van de Heilig Jacobus bezocht de voornaamste christen bedevaartplaatsen in Israël, Palestina en Jordanië: Nazareth, de plaats van de Aankondiging; Bethlehem waar Jezus is geboren; de Jordaan waar hij met Zijn doopsel zijn openbaar leven is begonnen; Galilea met al zijn mirakels en natuurlijk ook Jeruzalem, de stad van Zijn lijden, Zijn Dood en Verrijzenis.MARIA ESTER MARCOS GARCÍA
Heilige Jacobus van Compostella

"We wilden de oorsprong van de Heilige Jacobus kennen en die lag hier. Wij deden de reis wel in de omgekeerde richting".
"[Queríamos] ver cuáles eran losorígenes de Santiago, cómopartiendoél de aquínosotroshemossidocapaces de hacerelrecorrido a la inversa".


P. ENRIQUE ROBERTO LISTA GARCÍA, ofm
Heilige Jacobus van Compostella

“Dit is een heel uitzonderlijke werkelijkheid want de Heilige Apostel Jacobus is hier in Palestina geboren. Wij weten dat ons geloof door deze apostel naar ons is gebracht. En ik wou deze groep deze werkelijkheid tonen. Waar kwam ons geloof vandaan dat destijds het Spaanse Finisterre bereikte en zo’n rijke vruchten, droeg!”
"Es una realidad extraordinaria, porque el apóstol Santiago nació aquí en Palestina. Diríamos que la fe que tenemos nos la llevó el apóstol. Y quería mostrar al grupo esa realidad : De dónde viene esa fe que ha llegado hasta Finisterre y que ha dado tanto fruto".


“Een van de meest memorabele momenten voor de groep was het bezoek aan de hermitage van Gethsemane. Daar kregen wij enig godsdienstonderricht over de betekenis van het lijden in het licht van het geloof. Het was de uitgelezen gelegenheid om even halt te houden en te bidden in het verlengde van hetgeen Jezus hier aan zijn leerlingen vroeg: ‘Blijven jullie even hier en waak met mij zodat je niet in bekoring valt.”


Fr ENRIQUE ROBERTO LISTA GARCÍA, ofm
Heilige Jacobus van Compostella

"Mocht dit spirituele aspect achterwege zijn gebleven, dan zou onze tocht niet verder hebben gereikt dan een doodgewone toeristische rondreis. Maar dan zouden wij letterlijk van een kale reis zijn teruggekeerd. Dan zouden wij de vruchten hebben moeten missen die eigen zijn aan het beleven van een pelgrimstocht als geloofservaring. Het zijn de vruchten die voortvloeien uit het beluisteren van de stem van de Heer, die in ons geweten en in ons binnenste spreekt.”
"Creo que si falta eso se quedaría en un viaje turístico o tal vez en senderismo, pero regresaríamos realmente sin los frutos que da vivirlo desde la fe y sobre todo el escuchar la voz del Señor que habla en nuestra conciencia y en nuestro interior".

“Het bezoek aan de Heiige Plaatsen, in de voetsporen van Jezus en zijn Apostel Jacobus, en het ervaren van de werkelijkheid van het Heilig Land, heeft ons, pelgrims met dankbaarheid en met een nog grotere geloofsovertuiging vervuld.”


ROBERTO HERMIDA GRANJA
Heilige Jacobus van Compostella

"Het Evangelie vanop de eerste rij kunnen beleven en mogen nadenken over de wijze waarop Jezus hier op deze plaatsen heeft gewandeld… hoe bevoorrecht waren wij wel niet om dit alles te ervaren, zodat ons geloof kon groeien en deze pelgrimstocht ons geloof echter en sterker maakte."
"Vivirlo (el Evangelio) en persona y pensar cómo Jesús recorrió estos sitios y el privilegio que nos toca de poder visitarlos para que nuestra fe vaya en aumento y justifique realmente lo que creemos".


VICTOR MANUEL SONEIRA LEMA
Heilige Jacobus van Compostella

“Wij zijn bijzonder dankbaar dat wij voet mochten zetten op de grond en op de plaatsen waar Jezus zijn openbaar leven heeft doorgemaakt. Tevens wil ik al onze medereizigers danken. Zij brachten mij hierheen en hebben mij deze plaatsen laten zien. Het is me onmogelijk om mijn emoties onder woorden te brengen.”
"La gratitude de pouvoir mettre les pieds dans ces lieux où Jésus a vécu sa vie publique. Et merci à mes compagnons de route, qui sont ceux qui m'emmènent ici et me permettent de voir ces lieux qui me procure une émotion que je ne peux exprimer" "La gratitud de poder pisar estos lugares donde Jesús desarrolló su vida pública. Y gracias a los compañeros de viaje, que son los que me llevan en volandas por aquí y así puedo ver estos lugares de los cuales no puedo expresar mi emoción..."


Bron: Website Christian Media Center
Foto: © Christian Media Center
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore

De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.