Collecte op Goede Vrijdag 2023

28 Maart 2023
Binnen enkele dagen vieren wij samen met de christenen in het Heilig Land en alle bedevaarders van over de hele wereld het jaarlijks Paasfeest. Hier in Jeruzalem is de Heer gestorven en voor ons verrezen. Staande voor Zijn lege graf voelen wij ons in ons geloof gesterkt en onze hoop vernieuwd.

Onze taak als Minderbroeders van het Heilig Land bestaat er juist in om voor de gezegende en heilige stenen die de heiligdommen zijn, te zorgen, maar tevens ook om steun te bieden aan de "levende stenen", die de lokale christenen en de bezoekende pelgrims zijn.

Het is onze taak om iedereen de kans te geven de Heilige Plaatsen te bezoeken en deze te zien en aan te raken. Dit zijn immers de plaatsen waar Jezus voor ons mens is geworden, voor ons heeft geleefd, voor ons is gestorven en verrezen. Het zijn tevens de plaatsen die ons eraan herinneren dat wat de Apostelen ons hebben aangekondigd en wat de Kerk ons door de eeuwen heen heeft doorgegeven, zin en volheid aan ons leven geeft.

Door de heiligdommen gastvrijer te maken en door het verzorgen van pastorale en sociale activiteiten, verlenen wij met volle toewijding in naam van de Kerk een dienst aan alle christenen. Wij staan ook ten dienste van een Kerk die door de vele jaren van conflict en oorlog, en nu ook door de verwoestingen ten gevolge van een aardbeving, diep verwond is.

Maar al dat werk en toewijding heeft natuurlijk ook een kostprijs en een groot deel van die kosten wordt elk jaar door de wereldwijde collecte op Goede Vrijdag gedekt. Door de vrijgevigheid van de gelovigen van over de hele wereld, door uw vrijgevigheid, zijn wij in staat onze taak te vervullen. Daarom herleiden wij, de broeders van de Custode van het Heilig Land, onszelf bij deze gelegenheid tot bedelaars en doen wij een beroep op uw vrijgevigheid opdat ook dit jaar Goede Vrijdag opnieuw een dag van universele solidariteit mag worden, een dag waarop christenen in de hele wereld zich concreet om de Moederkerk van Jeruzalem bekommeren.

Open uw hart voor vrijgevigheid en open uw handen voor de solidariteit. Want met uw hulp kunnen ook wij voor dit Heilig Land en zijn kinderen blijven zorgen.

Frère Francesco Patton OFM
Custode de Terre Sainte


Bron: Website Christian Media Center
Foto : © Fotoarchief lds
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.