Zoals de eerste pelgrims naar het Heilig Graf!

4 Maart 2024P. CARLO GIUSEPPE ADESSO
Bisdom San Marino - Montefeltro

Deze hymne is erg mooi en bestaat uit drie delen. In het eerste deel vinden we de begroeting aan het kruis en in de laatste de doxologie. Het centrale deel telt vier strofen en daarin vertelt Venantius hoe het offer van Christus door zijn incarnatie en door zijn dood aan het kruis wordt gerealiseerd.

Agnus in crucis levátur

P. CARLO GIUSEPPE ADESSO
Bisdom San Marino - Montefeltro

Venantius Fortunatus definieerde Jezus als het ‘Agnus in crucis levatur’ of het ‘Lam hangende aan het Kruis dat onze zonden heeft weggewassen’. Dit beeld is heel sterk en verwijst naar het Paaslam, wiens bloed ooit het volk van de vervolging door de Farao heeft gered. Maar het betekent eveneens dat Christus dit lam is geworden, het offerlam waarover Johannes de Doper zei: ‘Dit is het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt’.

Deze verwijzing naar het Lam dat hoog aan het kruis hangt, is ook een verwijzing naar de Openbaring waarin wordt beschreven dat het lam wordt geslacht en toch overeind blijft. Met dit beeld bedoelt Venantius Fortunatus dat het offer van Christus aan het kruis de Verlossing heeft gebracht, dat het een offer van de overwinning is voor de hele mensheid.

P. CARLO GIUSEPPE ADESSO
Bisdom San Marino- Montefeltro

Volgens een Spaanse geleerde bestaan er maar liefst 120 hymnen die met de eerste zinssnede van de hymne van Venantius Fortunatus beginnen: ‘ange lingua gloriosa’. Maar de bekendste van allemaal is de hymne van de Heilige Thomas van Aquino, die het Lam hulde brengt: ‘Pange Lingua Gloriosi corporis mysterium’.

P. CARLO GIUSEPPE ADESSO
Bisdom San Marino - Montefeltro

Het is dan ook een prachtige hymne, vol ideeën en reflecties, maar ze is tegelijk ook gemakkelijk te begrijpen. Dat is de kracht van de hymnen van Venantius: ze zijn verfijnd en in heel mooi Latijn gesteld, ze hebben een heel zorgvuldig metrum, maar ze zijn ook gemakkelijk te begrijpen, eenvoudig te onthouden en te memoriseren.

P. Carlo Giuseppe is van mening dat de processie zo mooi is omdat ze echt is, en vooral omdat we erin de wijsheid, liefde en toewijding kunnen ervaren waarmee de broeders haar door de eeuwen heen hebben bewaard. Ook hij kon als pelgrim volop van zijn tocht genieten door meermaals met de Franciscanen te bidden. Hij deelt met ons een van de passages die hem het meest ontroerden.

P. CARLO GIUSEPPE ADESSO
Bisdom San Marino - Montefeltro

Wanneer we op Golgotha aankomen, knielen we neer en zingen de hymne van Venantius Fortunatus met de woorden: ‘Terra Pontus Astra Mundus’, dit wil zeggen: de aarde, de lucht, de zee en de hele wereld worden door het kruis gered. Wanneer men op dat moment knielt en de stem dempt, knielt het hele universum met u mee om Christus te danken die, door zijn Kruis, de wereld heeft verlost.

P. CARLO GIUSEPPE ADESSO
Bisdom San Marino - Montefeltro

Het andere betekenisvol detail is zeker dat waar de priester het gebouw van de Verrijzenis binnengaat en jubelend en schreeuwend naar buiten komt. ‘Hij is niet hier, Hij is verrrezen’"

Degene voor wie we knielden, degene die we op Golgotha aanbeden hebben, die vinden wij in de aankondiging van de priester die de engel symboliseert wanneer hij zegt: ‘de Heer is niet hier, Hij is verrezen, Hij leeft en is de overwinnaar’.”


Het Heilig Graf is een van de meest bezochte Heilige Plaatsen ter wereld. Momenteel is het aantal pelgrims als gevolg van de oorlog aanzienlijk verminderd. Maar desondanks bereiden wij ons voor om deze unieke momenten in de basiliek te beleven.

Fr. STÉPHANE MILOVITCH, ofm
Verantwoordelijk voor het Heilig Graf

Op dit moment zijn er vanwege de politieke problemen weinig pelgrims, maar dit is niet de eerste keer dat dit in de geschiedenis gebeurt. De broeders hadden reeds eerder de ervaring om hier alleen te zijn. Soms waren de groepen die in Jeruzalem aankwamen heel klein in aantal. Wij zijn er dan ook aan gewend om ook zonder gelovigen de liturgie te vieren. Wij zijn hier om de gelovigen en de pelgrims te verwelkomen, maar als ze er niet zijn, bidden we evengoed en dragen we de hele katholieke Kerk en al het lijden van de mensheid met ons mee. Wanneer de pelgrims aanwezig zijn, nodigen wij hen uit om deze processie te volgen en in de voetsporen te treden van al degenen die hen ooit voorgingen.

P. CARLO GIUSEPPE ADESSO
Bisdom San Marino - Montefeltro

Wat ik niet al zag bij de vroegere pelgrims toen ze aan de processie deelnamen…Sommigen huilden, knielden en wilden aanraken. Tranen zijn welgekomen omdat ze ons helpen de pijn van Christus te begrijpen. Ze maken ons deelgenoot aan de vreugde van de opstanding!

Knielen is ook een lichaamshouding waardoor we onze toewijding en onze liefde voor de gekruisigde en verrezen Christus tonen. Wat het aanraken betreft… hier kan men aanraken. De stenen hier ademen spiritualiteit uit. Ze ademen waarheid en schoonheid. Aanraken is dus ervaren dat ons authentieke en concrete geloof niet abstract is. ‘Raak Mij aan,’ zo zei Jezus aan zijn leerlingen op de dag van zijn verrijzenis. Hij herhaalt dit telkens opnieuw aan de pelgrims: ‘Raak Mij aan, ik leef, ik ben verrezen’.


Bron: Website Christian Media Center
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
Video: © Christian Media Center
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.