“Wij gedenken de kleintjes”: Feest van de Heilige Maria van de Gekruisigde Jezus

27 Augustus 2023

Mariam werd op 5 januari 1846 in een dorp in Ibillin in de buurt van Nazareth geboren. Zij was het antwoord op het gebed van haar ouders die naar Bethlehem op pelgrimstocht waren getrokken om bij de Heilige Maagd Maria de voorspraak te vragen om in hun gezin een klein meisje te laten geboren worden. Hun gebed werd verhoord, maar ongelukkig genoeg stierven beide ouders aan een infectieziekte nog vóór Mariam drie jaar was geworden. Hierop trok de kleine Mariam in bij een rijke oom van vaders kant. Ze werd daar goed behandeld, maar haar intense toewijding aan de Heilige Maagd en haar weigering om te trouwen brachten haar ertoe het huis van haar oom te verlaten om elders als bediende te gaan werken. Op een dag probeerde een man haar omwille van haar geloof en devotie te vermoorden en bracht haar zeer zware letsels toe. Mariam werd hiervan op een wonderbaarlijke wijze door Onze-Lieve-Vrouw genezen. In juni 1867 sloot zij zich uiteindelijk aan bij de karmelitessen in Pau (Frankrijk) en zij koos als religieuze naam Zuster Maria van de Gekruisigde Jezus.

Later werden de mystieke ervaringen van Mariam als maar duidelijker tot wanneer zich bij haar de stigmata manifesteerden. Vaak zag men haar boven de grond uit zweven en raakte zij in extase.

In 1875 keerde de later heilig verklaarde Mariam Baouardy samen met tien medezusters naar Palestina terug om er in Bethlehem een Karmel te stichten. De Heer leidde haar exact naar de plaats waar zij een klooster zou vestigen. Dit was op de top van de Heuvel van David, recht tegenover de Heuvel van de Geboorte. Mariam was de enige zuster die het Arabisch machtig was en zodoende kreeg zij de leiding over de arbeiders die aan de bouw van de Karmel van Bethlehem werkten. Zij raakte opnieuw ernstig gewond en overleed op 26 augustus 1878, nadat ze de woorden "Mijn Jezus, wees mij genadig" had uitgesproken. Zij werd in de Karmel van Bethlehem begraven, het klooster dat zij zelf mee had helpen oprichten. Op 13 november 1983 verklaarde Paus Johannes Paulus II haar zalig en op 15 mei 2015 werd ze heilig verklaard.

Het is vaak het leven van de kleintjes, zoals dat van de Heilige Mariam Bouardy – ‘de kleine lelie van Palestina’ die we ons herinneren, en niet het leven van de groten der aarde," verklaarde Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem, toen hij op 26 augustus 2023 in het Karmelklooster in Bethlehem voorging in de mis. Met deze eucharistie werd het feest van de Heilige Maria van de Gekruisigde Jezus gevierd. De mis werd mede geconcelebreerd door Mgr. Giacinto-Boulos Marcuzzo, Bisschop Emeritus, door Mgr. Ilario Antoniazzi, Aartsbisschop van Tunis, alsook door verschillende priesters. Veel lokale christenen, monniken en nonnen uit alle omliggende steden waren eveneens aanwezig.

In zijn homilie drong Patriarch Pizzaballa er bij de gelovigen op aan om de levenswandel van de Heilige Mariam als voorbeeld te nemen. “De Gekruisigde Jezus stond centraal in alle beslissingen die deze heilige nam. Ik kan u verzekeren, indien u Jezus de plaats in uw leven toekent die Hem toekomt, indien u Hem tot middelpunt van uw leven maakt, zullen veel van uw problemen vrij vlug verdwijnen. Want dat is de belofte die Christus aan de mensheid heeft gedaan. Hij is het rustpunt voor elke vermoeide ziel.” De Patriarch beëindigde zijn homilie met een woord van dank aan de Zusters Karmelietessen voor hun voortdurend gebed, dat ons eraan herinnert dat Jezus de ware bron van het leven is.

De Heilige Mariam hielp mij de pracht van de Karmel zelf te ontdekken, hetgeen “tuin van God” betekent”. Dit waren de woorden van Audrey Cuellar, een 24-jarige vrouw uit de Verenigde Staten. Zij is momenteel bezig met zich in de pracht van het religieuze leven van de Karmel zelf te verdiepen en is hiervoor speciaal naar het Heilig Land gekomen om er gedurende twee maanden te verblijven.

Bij de viering waren ook de leden van de groep Dochters van de Heilige Maria van de Gekruisigde Jezus aanwezig. Deze groep werd precies in het jaar van Mariams heiligverklaring opgericht. Ze leven volgens de onderrichtingen van deze heilige en stellen zich dienstbaar aan de zusters karmelietessen. Groepslid Angela Abu Zuluf verwoordde het als volgt: “Veel gelovigen van verschillende geloofsovertuigingen kwamen vandaag bijeen om deze heilige te vieren. Zij was het die ons leerde onze nietigheid te omarmen en een leven van gebed te bevorderen.


Miral AtikBron : © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org
Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / Nicolawos Hazboun
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Basiliekvoorplein 1
1083 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.