“Wanneer ik voor jou verschijn”: feest van Christus voor de jongeren van Galilea

28 November 2023


Wanneer ik voor jou verschijn”. Dit was het thema van de dag van de jongerenpastoraal in het Heilig Land. Jaarlijks wordt deze dag naar aanleiding van het Hoogfeest van Christus Koning georganiseerd. Dit jaar konden de jongeren vanwege de oorlog evenwel niet op één plek samenkomen. Elke regio heeft daarom deze dag volgens de eigen mogelijkheden georganiseerd.

In Galilea organiseerde het Algemeen Secretariaat voor de Jeugd in de Basiliek van de Aankondiging te Nazareth een dag van de spiritualiteit, een dag vol liederen, gebeden en activiteiten voor zo'n 300 jongeren uit Galilea. Ook de Focolare, de UCO, de Mariabewegingen en de Shalom-Gemeenschap namen aan het initiatief deel. Een moment om ook om vrede in het Heilig Land te vragen.

P. RAMEZ TWAL
Aalmoezenier-Generaal voor de jeugd in Israël

Vandaag vieren we in de stad van de Aankondiging, in de Basiliek van de Aankondiging te Nazareth, de jongeren van Galilea. Hier heeft de hemel tot de aarde gesproken en de aanzet van de Blijde Boodschap verkondigd. Wij zijn samengekomen om te verkondigen dat Jezus de Koning van ons leven is.

Het thema van deze bijeenkomst kan als volgt worden verwoord: ‘Ik neem persoonlijk de beslissing om zelf opnieuw voor Jezus te verschijnen en Hem werkelijk de Koning en de Meester van mijn leven te laten zijn.

Mgr. Rafiq Nahra, Patriarchaal Vicaris voor Israël, ging voor in de H. Mis, in concelebratie met P. Ramez Twal, Aalmoezenier-Generaal voor het jeugdwerk in Galilea, en Fr. Wojciech Boloz, voogd en rector van de Basiliek van de Aankondiging en van het Heiligdom van de Heilige Familie in Nazareth.

Tijdens de H. Mis werden twaalf jongeren aangesteld om op het Bureau van de Jeugdpastoraal in Galilea te werken. Ze kregen tot opdracht om zich bezig te houden met de organisatie van de verschillende jeugdactiviteiten die in de toekomst zullen plaatsvinden.

MALAK BAHUS
Algemeen Secretariaat van de christen jeugd van Galilea

Ik ben erg trots om een burger van de stad Nazareth te zijn en in de voetsporen van Christus te mogen treden, om te lopen waar Hij ook liep. Ik dank God voor het creëren van het Algemeen Secretariaat voor de Jeugd. Dankzij deze instelling kunnen we meer evenementen en activiteiten ten behoeve van de jongeren organiseren.

ESSA NASSAR
Algemeen Secretariaat van de christen jeugd van Galilea

We hebben ons geëngageerd om ons ten dienste te stellen van de jongeren in Galilea, en dit was zowel spannend als mooi. We zijn al twee jaar aan de voorbereiding van dit project bezig. Het is dan ook absoluut uniek. In Galilea heeft er nog nooit zoiets plaats gevonden, en we zijn heel blij dat we het eindelijk ten uitvoer kunnen brengen.

De aanbidding in de Grot, gevolgd door het reciteren van het Angelus, vormde een van de belangrijkste momenten van dit evenement.

NATHALI MATTAR
Algemeen Secretariaat van de christen jeugd van Galilea

Vandaag hoop ik niet alleen dat Christus erin zal slagen het hart van elke jongere te raken, maar vooral dat ons geloof in Jezus, de enige Koning en de Heer van ons leven, sterker uit deze ontmoeting zal naar voor komen.

Deze plechtigheid herinnert ons eraan dat Jezus Christus de Koning van het universum is! Zijn reddende en bevrijdende missie stelt ons in staat om met het oog op een toekomstige erfenis in de hemel in vrede en geluk op aarde te leven.


Bron: Website Christian Media Center
Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org
Video: © Christian Media Center
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.