Vastenbedevaart naar Dominus Flevit: de stilte van hen die lijden

29 Februari 2024


In de tweede week van de vasten zijn de pelgrimstochten naar de plaatsen van Jezus’ Passie in Jeruzalem opnieuw van start gegaan. Dit is een traditie die tot de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling teruggaat en in stand wordt gehouden door de broeders van de Custode van het Heilig Land. In voorbereiding op Pasen gaan zij voor in de verschillende liturgische vieringen.

Het eerste heiligdom dat deze bedevaarten aandoen, is de kleine kerk van Dominus Flevit, gebouwd op de hellingen van de Olijfberg. Deze kapel heeft de vorm van een waterdruppel, de vorm van een traan die doet denken aan het verhaal uit het Evangelie waarin Jezus over de toekomst van Jeruzalem weent.

Om degenen die lijden in gebed te begeleiden, namen de in Jeruzalem aanwezige religieuze gemeenschappen actief deel aan de viering zodat het heiligdom compleet vol liep. Fr. Sebastiano Eclimes, verantwoordelijke voor deze plaats, geeft toe dat hij de pelgrims erg mist, maar dat hij vandaag bijzonder verheugd is de lokale gemeenschap hier voor deze viering te mogen verwelkomen.

SEBASTIANO ECLIMES, ofm
Verantwoordelijke voor het heiligdom Dominus Flevit

Ook al zijn er geen pelgrims, toch hebben we een andere opdracht te vervullen. We zijn bezig met de restauratie van de gehele kloostertuin en voeren tegelijk ook een aantal verbouwingswerken uit. Zo zullen de pelgrims bij hun terugkeer al de schoonheid van deze plaats en de prachtige kerk kunnen bewonderen. Dit alles heeft tot doel God en al onze broeders te dienen!

De H. Mis werd voorgegaan door Fr. Piermarco Luciano, vice-verantwoordelijke voor de vorming. De homilie werd door de kapucijner monnik Paolo Messina gehouden, omdat aan hem alle meditaties van de pelgrimstochten van de Vastentijd werden toevertrouwd.

Tijdens deze eerste pelgrimstocht leidde hij de bijeenkomst om na te denken over de “stilte van hen die lijden”. Hierbij bracht hij enkele momenten in herinnering waarop Jezus ontroerd was en hoe Hij op een bijzondere manier zijn medeleven toonde. Zo was er de ontmoeting met de weduwe van Naïn, met de zondaar in het huis van Simon en met degenen die om het dochtertje van Jaïrus rouwden.

Fr. PAOLO MESSINA, ofm Cap
Bewaarder van de communauteit van Jeruzalem

Het zijn episoden waarin Jezus zich niet van deze noodkreten afwendt. Hij keert zich niet af van het lijden maar gaat er integendeel op af. Hij benadert het met geheel Zijn wezen, met Zijn persoon en met Zijn lichaam.

En ik denk dat het precies dát is wat wij vandaag ook moeten doen, vooral dan hier in Jeruzalem, in deze tijd waarin we juist op deze plek door zoveel lijden omringd worden. Misschien zien we het niet meteen, misschien bereikt het niet dadelijk onze harten, misschien treft het nooit onze oren of kunnen we het gewoonweg niet waarnemen.

Rond al dit lijden heerst er vaak een stilte maar we mogen ons niet laten overweldigen door de angst om erbij betrokken te raken. In feite moeten we dit lijden juist op ons nemen om het te begeleiden.


Vanuit het heiligdom van Dominus Flevit stijgt er dus een uitnodiging op zodat ieder met ons zou mee bidden om zo dit pad van Jezus te volgen. We vragen om een hart dat kan luisteren en medelijden kan hebben met de vele mensen die onder hun pijn of onder hun verlies in stilte lijden.Bron: Website Christian Media Center
Foto : © Fotoarchief lds
Video: © Christian Media Center
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.