Sepphoris, de stad met een duizendjaar oude geschiedenis

27 Juli 2023


Sepphoris, hoofdplaats van Galilea ten tijde van Jezus, is een unieke verzameling van geschiedenis, oudheden en prachtige mozaïeken. Ieder jaar bezoeken ontelbare christenen deze archeologische site omdat ze volgens een apocriefe traditie ook de stad zou zijn van de Heilige Joachim en de Heilige Anna.

P. JASON JORQUERA
Klooster van de Heilige Familie – Sepphoris

Voor ons is dit schitterend. Ongeveer 250 à 300 gelovigen uit Nazareth en omgeving komen naar ons toe. De monastieke stilte is dan wel verdwenen, maar het katholiek-christelijke gebed is dan heel sterk. Alle mensen kunnen met ons aan de mis deelnemen en de Eucharistie samen met ons vieren.

Twee monniken van de Congregatie van het Vleesgeworden Woord bewaken de overblijfselen van de basiliek die destijds door de kruisvaarders werd gebouwd en die op grond stond die in 1841 door de Custode van het Heilig Land is aangekocht.

P. JASON JORQUERA
Klooster van de Heilige Familie – Sepphoris

We bevinden ons in Sepphoris. Dat was destijds de hoofdstad van Herodes. Het is een bijzondere vreugde, ja, het is een genade van God om hier te kunnen zijn, de plaats waar zich eens het huis van de Heilige Anna bevond. De Heilige Maagd woonde hier toen ze nog een kind was. Misschien was ze hier ooit in de tuin wel aan het spelen. Jozef en Jezus kwamen hier waarschijnlijk ook ooit werken.

Ik voel mij zo gelukkig dat ik aan dit geweldige project kan deelnemen, aan de heropleving van de bedevaarten op deze plek. Want al bleef deze site lang "verborgen", toch is dit een zeer belangrijke plaats, waar men de heiliging in het dagelijks leven kan ervaren.

Het is een stad die zich op enkele kilometers van Nazareth bevindt. Noch het Oude noch het Nieuwe Testament maakt er gewag van maar volgens historicus Josephus Flavius (1ste eeuw na Christus) werd het "de parel van Galilea".

HAGAY DVIR
Verantwoordelijke voor het toerisme – Beheer van de natuur en de parken in Israël

Hier bevond zich een waterreservoir uit de 1ste eeuw na Christus. Deze maakte deel uit van het watertoevoersysteem van Zippori. De Romeinen ontwikkelden een systeem dat water uit bronnen van de hele regio verzamelde en dit in citernes opsloeg. Deze hier was er één van.

In de 2de en de 3de eeuw vertoonde Sepphoris alle kenmerken van een typische Romeinse stad. Het had een “cardo” (grote straat als noord-zuidas van de stad) en een “decumanus” (oost-west verbinding), geplaveide straten alsook commerciële wijken en woonwijken. De stad bezat een theater met meer dan 3.000 zitplaatsen en alles werd door een gemengde bevolking van joden, christenen en heidenen gebruikt.

HAGAY DVIR
Verantwoordelijke voor het toerisme – Beheer van de natuur en de parken in Israël

In de période van het heidense Rome, stond hier een tempel, een Romeinse heidense tempel wel te verstaan. Deze had directe aansluiting met de weg. Later, in de 9de eeuw, , werd de tempel met de komst van het christendom tot kerk omgevormd.

Men bouwde hier een grote kerk en wat je hier nu ziet zijn slechts de overblijfselen van een apsis.

HAGAY DVIR
Verantwoordelijke voor het toerisme – Beheer van de natuur en de parken in Israël

Er zijn ook de overblijfselen van de kapitelen van de grote basiliek en aan de zijkanten zien we nog kruisen.

HAGAY DVIR
Verantwoordelijke voor het toerisme – Beheer van de natuur en de parken in Israël

Wij bevinden ons in de Joodse wijk Zippori. Deze dateert uit de 1ste of de 2de eeuw. Bij de opgravingen hebben we veel kleine huisjes kunnen ontdekken. Elk huisje had voorzieningen voor het bereiden van de maaltijden, maar tevens een ritueel bad, wat we de ‘mikwe’ noemen. Dit vormt van in de Oudheid tot vandaag een integraal onderdeel van het joodse leven. Hier werd het water van het dak verzameld van waaruit het naar de rituele baden werd geleid.

Tal van wondere zaken uit het verleden kwamen letterlijk weer aan de oppervlakte: van restanten van het fort en het theater van de kruisvaarders tot en met een huis waarvan de beroemde mozaïekvloer aan Dionysus en de geneugten van de druivenoogst is gewijd.

HAGAY DVIR
Verantwoordelijke voor het toerisme – Beheer van de natuur en de parken in Israël

We kunnen die oude mozaïek bewonderen die uit de 2de eeuw dateert. Het is een voorstelling van personages en verhalen over gebeurtenissen in het leven van de god Dionysus.

HAGAY DVIR
Verantwoordelijke voor het toerisme – Beheer van de natuur en de parken in Israël

Maar ik zou graag willen dat we ons op deze prachtige figuur, de ‘Mona Lisa van Galilea’ zouden concentreren.

HAGAY DVIR
Verantwoordelijke voor het toerisme – Beheer van de natuur en de parken in Israël

Dit werk is opgebouwd uit honderden kleine steentjes van meer dan twintig verschillende kleuren. Aan haar zijde kan men duidelijk Cupido herkennen, dus gaan geleerden ervan uit dat het hier om de godin Venus, Aphrodite, gaat.

De Israëlische Overheid bevoegd voor de nationale parken stelt een speciale route voor binnen de stad, het zogenaamde “Pad van Maria". Deze route gaat langs alle belangrijke plaatsen: van de waterbak uit de 1ste eeuw langs de overblijfselen uit het Byzantijnse tijdperk, via de Joodse wijk naar het klooster van de Heilige Familie. Daar eindigt de route. Deze route is een conglomeraat van geschiedenis en geloof en dat is precies wat het oude Sepphoris te bieden heeft.



Bron: Website Christian Media Center
Foto : © Fotoarchief lds
Video: © Christian Media Center
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Basiliekvoorplein 1
1083 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.