Parochiale jongerenactiviteiten – Zomer 2023

20 Juli 2023

Elk jaar organiseren de meeste van onze Latijnse parochies tijdens de zomervakantie een veelheid aan activiteiten voor jongeren van verschillende leeftijden. Deze activiteiten brengen hen nader bij de Kerk, ze stellen hen in staat om hun vrije tijd een zinvolle invulling te geven, ze stimuleren hen om hun geloof verder te ontwikkelen en hun kindertijd in een godsdienstige omgeving te beleven. Bovendien engageren de jongeren zich via de verschillende vrijwilligersactiviteiten in de schoot van hun lokale leefgemeenschap en leren ze meteen ook de waarde van de dienstverlening kennen. Deze zomeractiviteiten hebben niet alleen een positieve invloed op de jongeren maar zijn tevens van groot belang voor de gezinnen. Ze bieden immers vooral een uitweg voor de economisch meest kwetsbare families. Deze activiteiten maken het de jongeren mogelijk om aan sessies deel te nemen die normaal door andere organisaties worden aangeboden, maar daar over het algemeen veel meer geld kosten.

Hoewel andere centra misschien meer creatieve activiteiten en leermogelijkheden aanbieden, zijn de activiteiten die door onze parochies worden georganiseerd compleet uniek omdat ze zowel een educatieve als een spirituele dimensie bieden. Veel van onze parochies organiseren ook zomeractiviteiten voor jonge gezinnen en voor senioren alsook bijbelklassen. Deze laatste hebben tot doel enige geloofseducatie bij te brengen en zo het geloof van de deelnemers te verdiepen. Tegelijk groeit de notie dat men deel uitmaakt van een kerkgemeenschap.

We lezen het in de woorden van de wijze Salomon: "Onderricht de jonge man erover hoe zijn weg dient te zijn en zelfs in zijn ouderdom wijkt hij er niet vanaf” (Spr 22, 6). Daarom is het van wezenlijk belang dat wij onze kinderen in een christelijke omgeving laten ontplooien. Deze helpt hen om hierin te groeien en om tegelijk van de leuke activiteiten te genieten die hen worden aangeboden. Deze hebben doorgaans in de maand juli plaats en staan onder toezicht van de pastoor van de parochie, van zusters of van vrijwilligers.

Zo zullen onze jonge mensen opgroeien met liefde voor wat ze doen, voor de plaats waar ze volwassen worden en voor alles wat hen wordt aangeboden en gericht is op Christus, de "Alfa en Omega" (Ap 1, 8). “Door Hem wordt het hele gebouw onderhouden en groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer” (Ef 2, 22). We kunnen ons niet de luxe veroorloven om ons te ontspannen of om een pauze te nemen, maar we moeten "nader tot Hem komen" (Mt 13) en dicht bij Hem blijven.Bron : Website Latijns Patriarchaat van Jeruzalem
Foto: © Latijns Patriarchaat van Jeruzalem
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Basiliekvoorplein 1
1083 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.