Nieuw pedagogisch materiaal van het Catechetisch Bureau: afbeeldingen en silhouetten

14 Maart 2023

Om de leerlingen te helpen de Bijbel – en in het bijzonder het Evangelie – beter te begrijpen, heeft het Catechetisch Bureau van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem onlangs een nieuw leermiddel gepubliceerd. Dit werd gefinancierd door de leden van de Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem.

Het nieuwe lesmateriaal, dat uit kleurrijke silhouetten van Bijbelse personages bestaat, brengt het verhaal van Christus tot leven. Deze silhouetten zijn op kurk getekend en zijn een uitbeelding van het leven van Jezus, dit vanaf zijn geboorte tot bij het Pinkstermoment, alsook van de voorstelling van de belangrijkste parabels. Dit didactisch materiaal werd aan alle scholen van het Latijns Patriarchaat ter beschikking gesteld. Het gaat om allemaal Latijnse scholen in Palestina (Bethlehem, Nablus, Zababdeh en het gebied rond Ramallah), alsmede om alle Latijnse scholen in Ramallah, in Bethlehem en in de regio rond Jeruzalem. De katholieke scholen in Jericho en in de Gazastrook zullen er binnenkort ook kunnen over beschikken. Het lesmateriaal richt zich in de eerste plaats op leerlingen en collega's van het basisonderwijs.

Door de invoering van een nieuwe methodiek wil men de ontwikkeling van het onderricht van het christelijk geloof bevorderen. Deze methodiek is vooral op interactie en participatie gericht, eerder dan op het memoriseren van abstract feitenmateriaal. Het nieuwe lesmateriaal past dan ook volledig in deze doelstelling en wil de catechisten behulpzaam zijn in hun taak om het geloof te delen en om leerlingen met de grote Bijbelse gebeurtenissen vertrouwd te maken. Denken we hier bijvoorbeeld aan de Aankondiging aan Maria, aan de geboorte van Jezus, of aan zijn kruisiging, zijn dood en verrijzenis.

The Catechetical Office 

Bron : Website Latijns Patriarchaat van Jeruzalem
Foto: © Latijns Patriarchaat van Jeruzalem
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van JeruzalemDe Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.