Interreligieuze mars in Jeruzalem voor de vrede

4 Juni 2024


We bevinden ons op het Zionplein in het hart van de Jaffastraat, de belangrijkste verkeersader van het moderne Jeruzalem. Een jonge rabbijn bidt in naam van allen die hier op de middag van 3 juni 2024 bijeen zijn gekomen om hun verzet tegen de oorlog en de verwoestingen te tonen. Er zijn joden, moslims, druzen en christenen van alle kerken en alle strekkingen. Er zijn mannen en vrouwen die erkennen dat zij zich door een gemeenschappelijke, kwetsbare en mooie mensheid verenigd weten. Zij zijn allen kinderen van Adam, ongeacht hun religieuze overtuiging, hun politieke gevoeligheden of culturele afkomst.

Christenen, Joden en moslims, jong en oud, Israëli en Palestijnen, Amerikanen en Europeanen, Afrikanen en Aziaten… ze marcheren allen richting Jaffapoort. Zij lopen in een processie die door meer dan twintig verenigingen samen is georganiseerd.

Ze zingen ook allemaal traditionele Joodse liederen in het Arabisch en traditionele Arabische liederen in het Hebreeuws.

Ze bidden en omhelzen elkaar en leren elkaar kennen. Ze respecteren elkaar door vanuit het respect voor de menselijke persoon en de menselijke waardigheid van alle mensen evenementen rond het vredesthema met elkaar te delen.

Weliswaar is dit volk in beweging een minderheid, maar het is een profetische minderheid. Ze toont ons immers dat het mogelijk is om de polarisaties die de media ons opleggen te overstijgen, dat het mogelijk is om verder te gaan dan een oppervlakkig relaas van dit conflict en zo te begrijpen dat, ook al heeft dit conflict diepe wortels, men niettemin tot het verlangen kan komen om in vrede te leven, zelfs als het om mensen gaat die zich in tegenstellingen uitdrukken.

Het is vanuit dit verlangen dat men in Jeruzalem vandaag weer in beweging komt, dat men de wereld wil vertellen dat er een gemeenschap van mensen is die elkaar kunnen vergeven, die elkaar als broeders en zusters erkennen, die niet toegeven aan wrok en wraak en die hopen om tegen alle pessimisme in te kunnen bouwen aan wat het hart van het geloof is, namelijk de Beschaving van de Liefde.Bron: Website Christian Media Center
Foto: © Christian Media Center
Video: © Christian Media Center
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.