Hoogfeest van Maria, Moeder van God en Werelddag voor de Vrede

1 Januari 2023

Jeruzalem – Op 1 januari ging Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem, voor in de pontificale Mis ter ere van de Werelddag voor de Vrede en het Hoogfeest van Maria, Moeder van God. Deze mis had plaats in de pro-kathedraal van het Patriarchaat met als concelebranten Mgr. William Shomali, Vicaris Generaal, Mgr. Adolfo Tito Yllana, Apostolische Nuntius voor het Heilig Land, en P. Francesco Patton OFM, Custode van het Heilig Land.

Bij het begin van het nieuwe jaar 2023 stuurde Paus Franciscus naar aanleiding van de Werelddag voor de Vrede een bijzondere boodschap waarin hij de gelovigen opriep om voor de vrede in de wereld te bidden. Hij vroeg de gelovigen tevens om even na te denken over het belang van het proces om de vrede mee op te bouwen. Deze boodschap kadert in een lange traditie die de paus bij het begin van elk nieuw jaar in ere wenst te houden. Deze traditie begon reeds in 1967 onder het pontificaat van Paus Paulus VI en werd ook onder de pausen Johannes Paulus II en Benedictus XVI verdergezet.

In de loop van de dag richtten de gelovigen zich ook tot de Moeder van God om haar tussenkomst ten voordele van de vrede in de wereld af te smeken en om haar als Moeder Gods tevens alle eer te bewijzen. Er waren niet enkel heel wat lokale christenen in de Mis aanwezig, maar eveneens tal van pelgrims, met onder meer een groep scouts uit Italië.

“Wij zijn het gewoon om God om de gave van de vrede te verzoeken en om hierbij de voorspraak van Maria in te roepen. Dit is een mooi en goed gebaar. We mogen immers niet vergeten dat er geen vrede kan bestaan indien de weg van onze gebeden niet in overeenstemming is met de weg van onze levenskeuzes," verklaarde de patriarch in zijn homilie.

Na de misviering kwamen de kloosterzusters van verschillende congregaties, de Ridders en Dames van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, alsook de bisschoppen en geestelijken de patriarch begroeten.

Miral Atik

Bron : Website Latijns Patriarchaat van Jeruzalem
Foto: © Latijns Patriarchaat van Jeruzalem
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.