Het Heilig Land: moge Pasen het geloof van de christenen in nood versterken

1 April 2023

In hun Paasboodschap verwijzen de Kerken in Jeruzalem naar de zware beproevingen die de gelovigen moeten doorstaan en wijzen zij op het "escalerende geweld" dat mensen en gebedshuizen treft. De Kerkleiders roepen de regeringsautoriteiten op om aan de christelijke gemeenschappen in het Heilig Land en aan de pelgrims alle “veiligheid en religieuze vrijheden" te garanderen.Enkele dagen voor de Goede Week gaven de patriarchen en kerkleiders van Jeruzalem een gezamenlijke verklaring uit. Daarin spraken zij de wens uit dat de Paasboodschap van Christus’ Verrijzenis – en de hoop die deze met zich meebrengt – voor de plaatselijke christenen een aanmoediging mag zijn en hen in moeilijke levensomstandigheden zal bemoedigen en sterken. Hun geloof wordt immers “in deze tumultueuze tijden zwaar op de proef gesteld”. In de context van "het escalerend geweld" dat de afgelopen maanden "het Heilig Land weer heeft overspoeld", “krijgen zij het hard te verduren” en moeten zij aan “als maar meer moeilijkheden het hoofd bieden”.

Bedreigingen en aanvallen

In het afgelopen jaar,” zo stelt de tekst, “zijn sommige van onze kerken, onze begrafenisprocessies en onze openbare ontmoetingsplaatsen aangevallen. Ook zijn sommige van onze Heilige Plaatsen en begraafplaatsen onteerd en waren sommige van onze oude liturgische plechtigheden, zoals de Palmprocessie en de ritus van het Heilig Vuur, voor duizenden gelovigen ontoegankelijk.” Dit is een zorgwekkende vaststelling, die in strijd is met de afspraken die terzake met de regeringsautoriteiten werden gemaakt en dit ondanks het feit dat al de door hen gestelde eisen werden ingewilligd.

Oproep tot samenwerking

De religieuze leiders roepen de autoriteiten op om vrijwillig en "ter goeder trouw" positief op de geleverde inspanningen te reageren. Zij doen een oproep om de handen in mekaar te slaan en met de kerken samen te werken. Tegelijk worden de burgers zelf en de internationale gemeenschap uitgenodigd om hen te steunen in “hun inspanningen om de veiligheid, de toegang en de godsdienstvrijheid van de christelijke gemeenschap die er woont en van de miljoenen christelijke pelgrims die het Heilig Land elk jaar bezoeken te helpen waarborgen en zo het handhaven van de religieuze Status Quo te vrijwaren”.

Vorig jaar braken er gewelddadige confrontaties uit in de Oude Stad van Jeruzalem. Net als vorig jaar vielen ook dit jaar het christelijke Paasfeest en het joodse Pesach tijdens de maand van de Ramadan. Dit zijn vieringen met grote bijeenkomsten van gelovigen van de drie monotheïstische godsdiensten die zodoende heel wat mensen naar de door Israël bezette en geannexeerde Palestijnse sector van Jeruzalem voeren.

Laat de oude christelijke groet weerklinken

De uiteindelijke hoop, zo besluit de gezamenlijke verklaring, ligt echter niet definitief in de handen van mensen, maar in deze van God. “Hij kan ons vandaag ondersteunen, zoals Hij eeuwen geleden de eerste christenen in Jeruzalem heeft ondersteund”. Zo leren ons de christelijke leiders van Jeruzalem in hun communiqué en roepen zij ons op om de oude christelijke groet weer luid te laten weerklinken.


Bron : Website Vatican News
Foto : © Fotoarchief lds
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van JeruzalemDe Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.