Het feest van Petri Sede aan het Meer van Tiberias

26 Februari 2024Op zaterdag 24 februari was de kleine kerk van het primaatschap van de Apostel Petrus helemaal met gelovigen gevuld. Hebreeuwssprekende christenen, Arabischsprekende christenen en katholieken van over het hele land kwamen samen aan de oever van het Meer van Tiberias. Ze kwamen allen aan boord van de boot van deze visser die op een dag zodanig op Christus vertrouwde dat hij op Zijn woord tegen beter weten in zijn netten nogmaals uitwierp.

Fr. Francesco Patton, ofm
Custode van het Heilig Land

Al die vele mensen die zoveel verschillende talen spreken, vinden elkaar niet in een eenheidstaal maar wel in een eenheid van spreken. De eenheid ligt juist in het feit dat wij hetzelfde geloof belijden. Of we ons geloof nu in het Arabisch, het Hebreeuws of in het Latijn belijden, we moeten het altijd samen belijden. Ons geloof is een geloof van de universele Kerk en nooit van een etnische Kerk. Indien etniciteit te ver wordt doorgevoerd dan leidt dit tot verdeeldheid in de plaats van een hechte christen gemeenschap.

Max
Hebreeuws sprekende christen

Ik zie daar een heel fundamentele eenheid. Uiteindelijk is het Oude Testament het fundament van het Nieuwe. Zonder het Oude Testament is er ook geen Nieuw Testament. Zonder het Jodendom is er geen christenheid, is er geen katholieke Kerk. Ik zie vandaag een grote eenheid in deze viering, een grote continuïteit tussen de boom en de wortels.


Fr. Francesco Patton, ofm
Custode van het Heilig Land

Wat ik wil benadrukken is precies de rol die Petrus voor de wereld en voor de Kerk speelt. Voor de wereld is hij de eerste die het grote nieuws bekendmaakt: Jezus is opgestaan. Momenteel zitten we midden in een oorlog die een vreselijke haat heeft ontketend. Deze heeft al tienduizenden doden tot gevolg gehad en de uitkomst is nog niet te zien. We kijken naar een toekomst waarover we niets weten. In een dergelijke context is onze christen aanwezigheid dus bijzonder belangrijk. Het is een aanwezigheid die, juist omdat ze op de ervaring van Pasen en op de leer van Petrus is gebaseerd, een ervaring en een getuigenis van verzoening en vrede is.

Het Franciscaner heiligdom aan het Meer van Tiberias werd aan de leden van de gemeenschap Koinonia Saint-Jean-Baptiste toevertrouwd. Dit zijn leken en godgewijden die hun missie in een geest van vriendschap en nabijheid uitvoeren.

P. Andrej Keller
Pastoor van de Tiberiade

Onze gemeenschap is in 1979 in Noord-Italië ontstaan op initiatief van Pater Riccardo een priester van Argentijnse afkomst. In 2009 heeft P. Pizzaballa, destijds Custode van het Heilig Land en vandaag Patriarch van Jeruzalem, ons het beheer van deze parochie van de Heilige Petrus toevertrouwd. Deze kerk is immers een Franciscaans heiligdom, dit wil zeggen een heiligdom van de Custode van het Heilig Land.

P. Giuseppe De Nardi
Verantwoordelijke van de Koinonia gemeenschap van Johannes de Doper

De kerk ligt aan de oevers van het meer van Tiberias, daar waar Jezus zijn gemeenschap vorm begon te geven. Het is de plaats waar Hij voor het eerst zijn leerlingen onderrichtte. Zij werden later zijn apostelen die Hij zou uitzenden. Voor ons is het belangrijk om ook de mensen van over heel het land naar hier te brengen en hen bewust te maken van het belang om, ondanks alles, in het land van Jezus te vertoeven. Het is de plaats waar Jezus sprak, waar hij zijn leerlingen riep en hen vormde.

P. Andrej Keller
Pastoor van de Tiberiade

Onze parochie is klein. Er leeft hier een kleine gemeenschap van gelovigen die Hebreeuws spreken.

P. Giuseppe De Nardi
Verantwoordelijke van de Koinonia gemeenschap van Johannes de Doper

Sinds haar oprichting is de onderliggende idee van onze gemeenschap om door middel van de Bijbel, retraites, evangelisatie, enz., de gedoopte christenen die het geloof niet beleven, Jezus als levende mens te laten ervaren. Wij proberen gelijke tred te houden met het werk van de Heer.

De viering werd afgesloten met een broederlijke bijeenkomst, waarbij de gemeenschappen in alle eenvoud samenkwamen om een middag met mekaar aan het meer te delen. Dit was net zoals Jezus ooit met Zijn discipelen en met Petrus deed.Bron: Website Christian Media Center
Foto: © Custodia Terrae Sanctae
Video: 
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.