FAMILIE DAG

28 September 2021

Op een mooie zonnige dag in de nazomer kwamen 160 van onze zusters en broeders, sommigen met enkele familieleden en vrienden, aan de oever van de Maas bijeen. Daar werden zij door onze confrater Jean Louis Bosteels, samen met zijn echtgenote en zijn schoonvader op hun prachtig domein ontvangen.


Mgr. Kockerols, onze Groot Prior, ging voor op 5 september in een eenvoudige eucharistieviering die meteen de harten wist te beroeren. De zinvolle teksten en de mooie samenzang van de stemmige liederen zetten de juiste toon om deze familiedag een gepaste aanzet te geven. De inspirerende homilie van Mgr. Kockerols wist alle aanwezigen te beroeren. Daarom nemen we de tekst ervan elders in de Memento graag op.


Daarna mochten wij elkaar op de binnenplaats van het kasteel in alle hartelijkheid ontmoeten. Het was de ideale gelegenheid voor onze Landscommandeur om onze gastheren en gastvrouw voor hun bijzondere gastvrijheid van harte te danken. Hij nam ook de gelegenheid te baat om het verder verloop van de dag toe te lichten. Tijdens het vriendelijke en gemoedelijke aperitief voelden wij onmiddellijk de vreugde van het weerzien na die al te lange scheiding tijdens de COVID-pandemie. Als lunch vormde een heerlijk speenvarken aan het spit ongetwijfeld de perfecte manier om onze reünie verder te zetten.


Na de heerlijke en tegelijk stemmige maaltijd konden wij tot de kern van de zaak komen en mochten wij een presentatie van onze collega Florence Otten en de virtuele inbreng van Mevrouw Alice de Rambuteau, coördinator en moderator van het Barnabé-netwerk, beluisteren. Mevrouw de Rambuteau is voor onze Landscommanderij een vertrouwd gezicht. Een paar jaar geleden kwam zij immers op bezoek om aan onze ridders en dames het Barnabé-netwerk voor te stellen. Ook dit jaar waren er weer 25 jonge mensen ingeschreven maar helaas moesten we vanwege Covid ook deze activiteit annuleren, al beschouwen we dit slechts als een tijdelijk “uitstel”. Het enthousiasme dat door een jonge deelnemer aan een van de laatste kampen werd verwoord, vormde op zich reeds een ware promotie voor dit mooie initiatief. Florence brengt elders in dit nummer een samenvatting van haar presentatie.


Na deze uiteenzetting was het de beurt aan François Delvigne en Nancy de Montpellier om enkele projecten met de daarbij horende activiteiten van de Orde in het Heilig Land toe te lichten. Beide sprekers wisten met duidelijk kaartenmateriaal en sprekende foto’s hun betoog kracht bij te zetten.


Deze mooie en geslaagde dag werd tenslotte afgerond door onze confraters Daniel van Steenberghe en Père Francis Goossens. Zij brachten een duidelijke voorstelling van de organisatorisch, culturele en spirituele aspecten van de bedevaarten die vanuit de Orde naar het Heilig Land worden georganiseerd.


Zo werden de pelgrimstochten op cultureel, organisatorisch en spiritueel niveau mooi gepresenteerd. Dat was niet alleen een unieke gelegenheid om het succes van de bedevaarten van de voorbije jaren goed in de verf te zetten, maar hier werd tevens even herinnerd aan het niet te overschatten belang van deze bezoeken aan het Heilig Land. Deze scherpen immers bij onze leden niet enkel de kennis omtrent het Heilig Land aan, maar vormen tegelijk een belangrijk initiatief inzake financiële steun en de intermenselijke relaties met onze christen broeders en zusters in het land dat uiteindelijk toch de bakermat is van ons geloof.


Deze voorstelling bracht ons ongetwijfeld opnieuw een stuk dichter bij onze broeders en zusters in het Heilig Land en vormde dan ook de perfecte afsluiter van een ontspannende en tegelijk boeiende dag vol ontmoetingen. Iedereen kon met een voldaan gevoel huiswaarts keren in de overtuiging dat hij de Ridderorde, haar doelstellingen en haar activiteiten weer wat beter had leren kennen en waarderen. Het was bovendien een prachtig moment om mekaar in alle broederlijkheid en in een klimaat van gezelligheid en sympathie na die lange tijd van isolement opnieuw te kunnen ontmoeten.Philippe PETIT
Vertaling: Luk & Karien De Staercke-Audoore

De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.