Een kruisweg voor de vrede met de jongeren van Jeruzalem

23 Februari 2024De toewijding aan de kruisweg vindt zijn oorsprong in de verhalen uit het Evangelie over het lijden en de dood van Jezus. Sinds 1233, toen de Franciscanen zich in Jeruzalem vestigden, hebben miljoenen pelgrims van over de hele wereld de Via Dolorosa afgelegd.

Op de vrijdag van de tweede week van de Vasten kreeg de kruisweg een bijzondere kleur.

Men zag er inderdaad de aanwezigheid van meer dan duizend kinderen, adolescenten, ouders en leraren van alle christelijke scholen in Jeruzalem, inclusief de scholen van de Custode, de Armeense scholen, de Anglicaanse scholen, de scholen van het Latijns Patriarchaat alsook de scholen van de Broeders van de la Salle.

De kruisweg begon bij het Heiligdom van de Geseling, waar aan de deelnemers een witte sjaal met een gebed voor de vrede werd uitgedeeld. Dit was een teken van verzet tegen het geweld en de huidige oorlog.

De processie trok vervolgens door de oude stad van Jeruzalem, ging langs de staties van het lijden van Jezus en eindigde bij de Parochiekerk van de Heilige Verlosser.

Beste kinderen en jongeren, deze morgen hebben we iets heel belangrijks en betekenisvol gedaan. We trokken door de Via Dolorosa langs de verschillende de kruiswegstaties,” zo verklaarde de Custode van het Heilig Land. “Wij willen volgelingen van Jezus zijn en in Zijn voetsporen treden. Het is precies daarom dat wij Hem om de genade vragen om ons hart altijd te vrijwaren van alle haat en van elk verlangen naar wraak tegen degenen die ons kwaad doen. Wij vragen om genade om alle muren van vijandigheid en haat te slopen en deze door bruggen van verzoening tussen mensen, volkeren en gelovigen van alle religies te vervangen.


Aan het einde van de kruisweg zegende de apostolisch afgevaardigde uit Jeruzalem de menigte met de relikwie van het Heilig Kruis van Christus.

Fr. FRANCESCO PATTON, ofm
Custode van het Heilig Land

We wilden deze kruisweg met alle leerlingen van de christen scholen volbrengen precies om het geschenk van de vrede af te smeken. Het was een oecumenische kruisweg, aangezien vrijwel alle kerken aanwezig waren. Christenen van alle gelovige strekkingen hadden zich in gebed verenigd. Ze waren één in het verlangen om hetzelfde pad te bewandelen dat Jezus destijds is gegaan om ons te redden. Het is onze vurige wens om, als volgelingen van Jezus, samen met Hem op stap te gaan en Hem te aanroepen. We weten dat Jezus voor de verzoening van de mensheid gestorven is. Er is daarom geen beter gebed om de gave van vrede af te smeken dan het gebed dat Zijn lijden en dood herdenkt.

P. ARDEN
Armeense school

Een dergelijk initiatief is belangrijk voor onze jongeren. Ze zien zo dat we vrede in de wereld nodig hebben. Het is dus om vrede dat we bidden. Maar dan om vrede over heel de wereld. En onze leerlingen en studenten zijn bij dit proces heel nauw betrokken. Ze bidden voor Gaza, voor Palestina, voor Israël…

P. DAOUD KASABRI
School van de Broeders van de la Salle

Wat we vandaag hebben bereikt, is heel belangrijk. Onze kinderen, onze jongeren en onze studenten van alle katholieke en alle christelijke scholen in Jeruzalem hebben vandaag samen met Jezus gebeden. Wij zijn hier met de jeugd van Jeruzalem, wij verheffen samen onze stem tot God en bidden om vrede. Wij bidden voor vrede in Gaza, in Israël, in Palestina en over heel de wereld omdat er overal mensen zijn die lijden onder de oorlog.

Fr. IBRAHIM FALTAS , ofm
Vicaris van de Custode van het Heilig Land

Al deze kinderen zijn leerlingen van christelijke scholen in Jeruzalem die vandaag deze kruisweg hebben gedaan. Zij volgden de weg van de vrede om tot de Heer God te bidden. Ze hebben samen gebeden opdat deze oorlog zou eindigen. Ze baden voor hun broeders en zusters in Gaza, die sterven van honger, dorst en kou. Er zijn zoveel gewonden die geen behandeling meer kunnen krijgen. Al onze jonge mensen hier kwamen naar buiten om tot de Heer te bidden.

Waarom zijn we hier vandaag samen gekomen?
Voor de vrede, maar heel speciaal voor Gaza!

Wij hopen en geloven dat de Heer ons zal horen. Amen

Wij bidden met heel ons hart en zeggen:
 

Geef ons uw Vrede, Heer.
Geef Uw vrede aan ons land!Bron: Website Christian Media Center
Foto : © Fotoarchief lds
Video: © Christian Media Center
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.