De jeugd van het Heilig Land roept op tot vrede

20 November 2023Het is 7u30 in de morgen, op zaterdag 3 november. Op het Terra Santa Lyceum in Jeruzalem worden honderden studenten tussen de 12 en de 17 jaar opgewacht om hen een volledige opleiding aan te bieden en hen vooral op de grootste en belangrijkste uitdagingen van hun leven voor te bereiden. Het Terra Santa Lyceum is een instelling van de Custode van het Heilig Land.

Fr. Francesco Patton
Custode van het Heilig Land

Eeuwenlang hebben we geprobeerd de spirit van de Heiige Franciscus en de evangelische geest van vrede hier naar het Heilig Land te brengen. Om vrede bij te brengen, onderwijzen we vooral over wederzijdse acceptatie en over het samen leven.

Op onze scholen leven christenen en moslims over het algemeen gemeenzaam samen en in de muziekschool Magnificat zijn er zowel christenen, joden als moslims. Wat we dus in de praktijk proberen te realiseren, is, om het in actuelere termen uit te drukken, de toepassing van de geest van de encycliek Fratelli Tutti van Paus Franciscus. Wij proberen vriendschap te cultiveren tussen kinderen en jongeren uit verschillende religies, of zelfs met een verschillende etnische achtergrond. Maar hiervoor moeten ze mekaar eerst leren kennen, herkennen en erkennen.

Bid opdat u de vrede zou inademen,” zo stelt de Custode. “Bid om de vrede uit te dragen en iedereen te helpen lucht in te ademen die verzoening en vergeving brengt. Wees kinderen die vrede opbouwen, jongens en meisjes die handhavers van de vrede zijn.

Fr. Francesco Patton
Custode van het Heilig Land

Op een dag zullen deze studenten merken dat ze zelf aan deze moeilijke samenleving in het Midden-Oosten moeten bouwen. En zij zullen dan ook diegenen zijn die voor vrede in hun leven zullen moeten kiezen.

Terwijl de oudste leerlingen posters tentoonstellen die ze ter bevordering van de dialoog en het overwinnen van de verdeeldheid en de conflicten hebben gemaakt, hebben de jongsten zich als engelen vermomd om ons op tragische wijze te herinneren aan de vele onschuldige levens die deze oorlog al heeft gekost.

Liederen en gebeden in het Arabisch, het Engels en het Italiaans wisselen elkaar af, waarbij het gebed vooral de woorden van de paus in herinnering brengt en altijd weer naar het gebed van Sint Franciscus terugkeert.

Fr. Ibrahim Faltas
Vicaris van de Custode

Elke dag zeggen we het eenvoudige gebed van de Heilige Franciscus, maar vandaag bidden we een gebed voor de vrede. Zoals je hebt kunnen merken, bad iedereen mee, van de 3 jarigen tot de 18 jarigen. Allemaal tegen de oorlog, het geweld en de haat... Iedereen zei: ‘geen oorlog meer, geen geweld meer, geen bloedvergieten meer... we willen leven als kinderen... we willen deze oorlog niet.’ Kijk, ze hebben dit schilderij van de Heiige Franciscus gemaakt en aan Paus Franciscus gevraagd ons te helpen een staakt-het-vuren te bereiken en dit conflict te beëindigen... Vandaag toonden ze wat kinderen écht willen: Vrede. En ook al ben ik de directeur van deze school, ik was oprecht verrast door alles wat deze leerlingen vandaag hebben gezegd... precies omdat ze dit uit de grond van hun hart hebben gezegd... en we hopen écht dat de Heer ons zal horen en ons gebed zal verhoren.

Deze dag betreft alle kinderen van het Heilig Land, de kinderen van Gaza, Jenin, Nablus, Tel Aviv... omdat op dit moment iedereen lijdt.

Wij vragen God om ons te helpen en in het bijzonder de kinderen van Gaza te helpen. Stop deze Oorlog.

Wij dromen van veiligheid. Wij willen vrede en veiligheid in ons land, zodat we als normale kinderen kunnen leven.

Wij willen vrede. Wij willen geen haat, maar liefde.Bron: Website Christian Media Center
Foto: © Christian Media Center
Video: © Christian Media Center
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Basiliekvoorplein 1
1083 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.