De Dies Academicus van het Studium Biblicum en de Bijbelschool

9 November 2023Op woensdag 10 november vond om 9u00 in het Auditorium van de Onbevlekte Ontvangenis de Dies Academicus van het Studium Biblicum Franciscanum en de Bijbelschool van Jeruzalem plaats. Dit is een jaarlijks evenement dat zich dit jaar kon verheugen in de buitengewone aanwezigheid van Z.E. de Grieks-Orthodoxe Patriarch Theophilos III, vergezeld van Aartsbisschop Aristarchos. Beiden werden hartelijk verwelkomd door Fr. Ibrahim Faltas, Vicaris van de Custode van het Heilig Land. Hun aanwezigheid hield verband met de briljante lezing van Prof. Ofer Sion, die het had over de Negev-nederzettingen in het Byzantijnse tijdperk. Professor Sion is een internationaal gerenommeerd archeoloog die gedurende ruim zes jaar op dit specifieke terrein onderzoek heeft gedaan en zijn wetenschappelijke resultaten in het Studium Biblicum Byzantineum heeft gepubliceerd.

Prof. OFIR SION
Archeoloog

Als er mensen zijn die meer over de Byzantijnse Negev willen weten, dan ben ik zeker bereid om hen te informeren. Ik denk dat de kwestie van de nederzettingen in de Negev van fundamenteel belang is, en dit niet alleen voor het verleden, maar ook en vooral voor de toekomst van deze regio.

De bijeenkomst werd gepromoot en geanimeerd door Fr. Rosario Pierri, Decaan van het Studium Biblicum, en door P. Olivier Poquillon die onlangs tot directeur van de École Biblique werd benoemd.

P. OLIVIER POQUILLON, op
Directeur van de Bijbelschool

Wat we heden ten dage met deze studies over de christelijke aanwezigheid in de Negev tijdens het Byzantijnse tijdperk doen, is volledig kenmerkend voor wat we al altijd hebben gedaan, namelijk verder kijken dan de oppervlakkige schijn. Voorbij de schijn van de woestijn die dor en leeg lijkt, merken we dat deze in feite vol is van leven en geschiedenis. Alles wat we uit dit verhaal kunnen leren, roept ook de vraag op wat we hieruit voor onze wereld van vandaag kunnen leren en hoe we dit verder kunnen doorgeven.

Fr. ROSARIO PIERRI, ofm
Decaan van het Studium Biblicum Franciscanum

Onze samenwerking met de Bijbelschool duurt inmiddels al tientallen jaren. Deze vloeit voort uit het bewustzijn dat we beiden in Jeruzalem leven en iets gemeenschappelijks aanbieden, ook al gebeurt dit in twee verschillende instellingen.

Het is tijdens soortgelijke evenementen dat het grote belang van de religieuzen in dit land op een heel bijzondere manier tot uiting komt.

P. OLIVIER POQUILLON, op
Directeur van de Bijbelschool

Voor ons als religieuze orden, is cultuur de sfeer van de incarnatie waarin we Gods oproep horen om ons voor het algemeen welzijn in te zetten. Zoiets kan men helemaal niet als een vanzelfsprekendheid beschouwen vermits de mens altijd de neiging heeft op zichzelf terug te plooien. Cultuur is daarentegen iets wat mensen verenigt. Indien religie ons met God verenigt dan verenigt cultuur mensen met elkaar. Dit zijn de twee dimensies van de transcendentie en de broederschap die we willen beleven. Cultuur en onderwijs zijn werkelijk essentieel om de vrede te bewaren, want als we niet over een gemeenschappelijke woordenschat beschikken, zullen we elkaar nooit kunnen begrijpen.

Fr. ROSARIO PIERRI, ofm
Decaan van het Studium Biblicum Franciscanum

Al in de 16de eeuw bestudeerden de Franciscanen de lokale tradities en dat doen we vandaag nog altijd. Door deze aan de Heilige Schrift te koppelen willen we deze beter kunnen lezen en begrijpen.

P. OLIVIER POQUILLON, op
Directeur van de Bijbelschool

Vandaag de dag is het meer dan ooit belangrijk dat we hier zijn om de waarheid te zoeken en na te gaan dat die verder reikt dan het uiterlijke.Bron: Website Christian Media Center
Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org
Video: © Christian Media Center
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Basiliekvoorplein 1
1083 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.