Boodschap van de Patriarch over de “Zondag van het Woord Gods” in 2023

6 Januari 2023

Dierbare broeders en zusters,
moge de Heer u vrede schenken.

Op 22 januari, de derde zondag door het jaar, vieren wij de Zondag van het Woord Gods. Bij de plechtigheid van het feest van de Koningin van Palestina (op30 oktober 2022) bracht ik de geweldige ervaring van een jaar eerder in herinnering toen tal van parochiale gemeenschappen en gezinnen een volle dag gewijd hadden aan het lezen van de H. Schrift.

Het pauselijk initiatief en het positieve antwoord van heel wat gelovigen geven ons de hoop dat 22 januari voor allen een uitgelezen kans zal zijn om onze relatie met het Woord Gods, en in het bijzonder met het Evangelie, verder tot ontwikkeling te laten komen. Dit is immers het getuigenis van de woorden en de daden van Jezus Christus en zijn eerste volgelingen. Het zijn de teksten waarop ons geloof is gegrondvest. Dat is de reden waarom ik heel ons bisdom, zowel individuen als kerkelijke gemeenschappen die daartoe de mogelijkheid hebben, uitnodig om het Nieuwe Testament in extenso te lezen. Binnenkort vindt u hiervoor op de website van het Patriarchaat (https://www.lpj.org/fr) de nodige aanwijzingen om aan deze dag deel te nemen, evenals enkele liturgische en spirituele suggesties die de lezingen van dit jaar begeleiden.

Ik wil deze lezing nu een speciale betekenis geven. In ons synodaal overleg werd groot belang gehecht aan het luisteren, aan de gemeenschap en aan de zending. Dit zijn de drie ordewoorden van onze Synode. Om in gemeenschap met elkaar te leven, in een échte gemeenschap, is het belangrijk om naar mekaar te luisteren. Gezinsleden die niet naar mekaar luisteren, zullen met de tijd hun gemeenschapsband verliezen omdat zij niet langer in staat zullen zijn hun leven met elkaar te delen. En dit is eveneens het geval binnen onze religieuze gemeenschappen en onze parochies (homilie van 30 oktober).

Het vermogen om naar mekaar te luisteren en het vermogen om het Woord Gods te beluisteren gaan in wezen hand in hand. Het ene leidt onvermijdelijk tot het andere. Luisteren naar en leven dicht bij het Woord Gods stelt ons ook in staat om aan onze medemensen en aan de noden van onze gemeenschappen aandacht te schenken. Het versterkt en voedt ons geloof als christenen.

Ik kan de vele problemen die onze gemeenschappen teisteren niet negeren. “De verpaupering van zoveel gezinnen, de economische kwetsbaarheid, het welig tierende geweld in steden en dorpen, de sociale en vaak ook religieuze spanningen, de werkloosheid onder de jongeren en het zo kwetsbaar politiek bestel en overheidsbeleid. Dat laatste heeft steeds meer de voeling met de realiteit van het land verloren en is niet in staat om duidelijke en afdoende antwoorden te formuleren op de vele noden in onze samenleving. Dit jaar zijn er al te veel begrafenissen geweest van jonge mensen die in dit eindeloze conflict gestorven zijn.” (homilie van 30 oktober).

Wij hechten bijzonder belang aan het beluisteren van het kostbare Woord Gods. Wij putten hieruit precies de hoop om er het beste van te maken en dat is precies hetgeen de paus verlangt: “De zondag van het Woord van God kan bij het Gods volk de godsdienstigheid en de vertrouwdheid met de Heilige Schrift doen toenemen” (Motu proprio aperuit illis, nr. 15). Daarom stel ik bij deze zondag van het Woord Gods aan onze Kerkgemeenschap voor om dit jaar in de vastentijd het integrale Evangelie van de Evangelist Lucas alsook de Handelingen van de Apostelen grondig te lezen. Nog vóór het aanbreken van de vastentijd zal op de website van het Patriarchaat (https://www.lpj.org/fr) heel wat nuttige informatie over beide boeken uit het Nieuwe Testament ter beschikking worden gesteld alsook de nodige tips om beide boeken van de Heilige Lucas zinvol te kunnen lezen.

Moge de voorspraak van de Heilige Maagd Maria ons helpen om in onze relatie met het Woord Gods een bron van troost en vreugde te vinden!

†Pierbattista Pizzaballa
Latijns Patriarch van Jeruzalem


Bron : Website Latijns Patriarchaat van Jeruzalem
Foto: © Latijns Patriarchaat van Jeruzalem
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.