Akte van toewijding van het Heilig Land aan het Onbevlekt Hart van Maria

29 Oktober 2023

O Maria, Moeder van God, onze Moeder, Koningin van Palestina en van het Heilig Land, in deze tijd van beproeving wenden wij ons tot U omdat U van ons houdt en ons kent. Geen enkele zorg die ons hart beknelt, blijft voor u verborgen. Moeder van barmhartigheid, hoe vaak hebben wij uw waakzaamheid en uw vredige aanwezigheid mogen ervaren! U houdt nooit op ons naar Jezus, de Vredevorst, te leiden. 


Toch is de mensheid van het pad van de vrede afgedwaald. Het land is de lessen vergeten die zij uit de tragedies in het recente verleden heeft geleerd, uit de offers van miljoenen mensen die in oorlogen zijn gesneuveld.

Door onze zonden hebben we het hart van onze hemelse Vader gebroken. Hij wil immers dat we broeders en zusters zijn en nu roepen we het in schaamte uit: “Vergeef ons, Heer!”.

Heilige Moeder, te midden van onze worstelingen en onze zwakheden, te midden van het mysterie van ongerechtigheid dat kwaad en oorlog is, herinnert u ons eraan dat God zijn volk nooit in de steek laat, maar dat Hij met liefde naar ons blijft kijken. Hij heeft u aan ons gegeven en heeft van uw Onbevlekt Hart voor de Kerk en voor de hele mensheid een toevluchtsoord gemaakt.

Heden kloppen wij aan op de deur van uw hart. Wij zijn uw welbeminde kinderen. Wij zijn ervan overtuigd dat u in deze meest onrustige momenten van onze geschiedenis voor onze smeekbeden niet doof zult blijven en dat u ons te hulp zal komen.

Dit is wat u deed in Kana in Galilea, toen u uw bede tot Jezus hebt gericht om de vreugde van een bruiloft te behouden. U zei tegen Hem: “Zij hebben geen wijn meer” (Jh 2, 3). O Moeder, herhaal ook nu weer deze woorden, want in deze dagen is de wijn van de hoop op, is de vreugde bij de mensen weggevlucht en is alle broederschap verdwenen. We zijn onze medemenselijkheid verloren en hebben het geschenk van de vrede verspild. Wat hebben we uw moederlijke hulp nu broodnodig!

Koningin van de Rozenkrans, maak ons bewust van de noodzaak om te bidden en boete te doen. Leid de leiders van de wereld en diegenen die over het lot van de naties beslissen, zodat zij regeren op basis van gerechtigheid en waarheid, en dat zij werken voor het algemeen welzijn van de mensheid.

Onze koningin en moeder, toon de inwoners van uw land het pad naar de broederschap. Midden heel dit wapengekletter moeten we onze gedachten naar de vrede richten en onze zwaarden omsmeden tot ploegscharen. Mogen jouw moederliefde degenen die lijden en die voor de raketten en bommen op de vlucht slaan, weer rust brengen. Moge uw moederlijke omhelzing diegenen troosten die gewond zijn of gedwongen werden hun huizen te verlaten, moge u verlichting brengen bij diegenen die familieleden hebben verloren of die verdwaald zijn of gevangen werden genomen.

Heilige Moeder Gods, terwijl u onder het kruis stond, zei Jezus, toen hij de leerling aan uw zijde zag: “Vrouw, ziedaar uw zoon” (Joh 19, 26). Zo heeft Hij ook ieder van ons aan u toevertrouwd. Tegen de leerling en tegen ieder van ons zei hij: “Ziehier is uw moeder” (Joh 19, 27). Moeder Maria, nu willen wij u in ons leven en in onze geschiedenis welkom heten.

In dit uur, terwijl de mensen van het Heilig Land zich tot u wenden, klopt uw hart van medeleven voor hen en voor alle volkeren die door oorlog, honger, onrecht en armoede zijn gedecimeerd.

Dit is de reden waarom, Moeder Gods, onze Moeder, wij ons aan uw Onbevlekt Hart plechtig toevertrouwen, waarom wij ook onze Kerk, de hele mensheid, de volkeren van het Midden-Oosten, en in het bijzonder de volkeren van het Heilig Land evenzeer aan u toevertrouwen. U heeft dit land immers met uw geboorte, met uw deugden en met uw lijden geëerd. Hier heeft u de Verlosser aan de wereld gegeven. Moeder Gods, zorg ervoor dat de oorlog stopt en dat de vrede zich in onze steden en dorpen verspreidt.

Moge Gods barmhartigheid zich door uw voorspraak over de aarde verspreiden en moge de zoete tijd van vrede terugkeren om onze dagen opnieuw te kleuren.

U heeft ooit de wegen van ons land bereisd. Leid ons nu op de paden van vrede. Amen.


Bron : Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org
Foto: © Latin Patriarchate of Jerusalem / lpj.org
Vertaling : Luk & Karien De Staercke-Audoore
© Belgische Landscommanderij - Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem


De Ridderorde van het
Heilig Graf van Jeruzalem
Vogelzanglaan 2
1150 Brussel
Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.