Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Zr-Monika-van-Jeruzalem-getuige-van-religieuze-eenheid-bij-de-zieken
      Zr. Monika van Jeruzalem, getuige van religieuze eenheid bij de (...)

Zr. Monika van Jeruzalem, getuige van religieuze eenheid bij de zieken

JERUZALEM – Dank zij de steun van de Ridderorde van het Heilig Graf was het Ziekenhuis Saint-Louis in de mogelijkheid om zich opnieuw in regel te stellen en zo een sluiting te vermijden. De directrice van deze instelling getuigt van haar volhardende inspanningen ten voordele van de interreligieuze dialoog bij de lijdende mens en van haar spiritueel engagement in de navolging van Christus.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 10 januari 2017
  • réagir
  • 0 stem

Zr. Monika is van Duitse afkomst en heeft de leiding over het Franse Hospitaal Saint-Louis in Jeruzalem. De vijftigjarige kloosterlinge behoort tot de Congregatie van de Sœurs de Saint-Joseph de l’Apparition. De congregatie werd in 1832 in het Zuidwesten van Frankrijk door de heilige Emilie de Vialar gesticht. Zr.Monika werkte eerst als vrijwilligster in deze geriatrische instelling voor palliatieve zorgen en leerde zo de congregatie kennen. Zij zou zich tenslotte als religieuze voor het leven engageren, geheel in toewijding aan haar professionele loopbaan als verpleegster.

Mgr. Joseph Valerga was amper door Paus Pius IX als eerste patriarch aangesteld of hij haalde reeds in 1848 de zusters van Saint-Joseph naar Jeruzalem. Enkele jaren later kocht de Franse Baron Paul Amédée de Piellat een terrein aan en liet er het hospitaal op bouwen. Zo konden de zusters er voortaan hun verplegend werk in betere omstandigheden doen en hoefden ze niet langer in de infrastructuur van een middeleeuwse leprozerie te vertoeven. Tijdens zijn bedevaart naar het Heilig Land werd hij met gezondheidsproblemen binnen zijn groep geconfronteerd. Als bedevaarders logeerden zij in tenten en het was zijn wens dat er een degelijk gezondheidscentrum zou worden opgericht.

Vandaag verzorgen er nog een tiental zusters een vijftigtal zieken. Het gaat zowel om christenen, moslims als Joden. De zusters worden in hun verzorgende taken door een twintigtal vrijwilligers en een team van lokaal personeel bijgestaan. In het ziekenhuis heerst een sfeer van intense vreugde en van interreligieuze vrede. Zo zijn er bijvoorbeeld kunstzinnige wedstrijden waaraan de zieken kunnen deelnemen, ook al zijn ze soms aan hun rolstoel gekluisterd of kunnen ze niet zonder zuurstoftherapie. “Gezondheid verenigt iedereen” vat Zr Monika haar werk krachtig samen. Zij weet zich bijvoorbeeld volop in de Joodse religieuze wereld opgenomen. Zij spreekt vlot Hebreeuws en geeft christelijke godsdienstles in een verpleegsterschool die door Orthodoxe Joden wordt beheerd.

In het Hospitaal Saint-Joseph verzorgen meerdere Rabbijnen de religieuze diensten bij de zieken. “Hier heerst de liefde, eerder dan regeltjes en verordeningen en we leven hier in een concrete interreligieuze dialoog. Dit betreft ondermeer het samen bidden, in het bijzonder onder christenen en Joden. Alles staat in functie om het lijden te verzachten van hen die ons zijn toevertrouwd.” Zr. Monika spreekt ook Arabisch en getuigt van de goede verstandhouding die binnen het hospitaal heerst tussen de Arabische personeelsleden en de Joodse gasten die zowat 70% van de gehospitaliseerde zieken uitmaken.

Historisch bevindt het gebouw zich dicht bij de oude stad, en lag eens op de frontlijn in de strijd tussen Israël en Jordanië. In 1956 werd er zelfs een staakt het vuren afgekondigd teneinde het kunstgebit van een van de religieuzen binnen de kloostergemeenschap terug te vinden. Zr. Monika vertelt deze anekdote graag om de speciale roeping die het hospitaal heeft duidelijk te maken. Het vormt als het ware een brug van broederlijkheid.

Aanvankelijk was de instelling een algemeen ziekenhuis dat zich in de behandeling van kankerpatiënten had gespecialiseerd. Vervolgens werd het Hospitaal Saint-Joseph tot een instelling voor palliatieve zorgen omgevormd om mensen bij hun levenseinde te begeleiden. “Rondom mensen die zich in een extreme situatie bevinden, die klaar zijn om de andere wereld te betreden, komt in het respect voor de levensovertuiging van elkeen een eenheid tot stand,” verzekert Zr. Monika met een gelukzalige glimlach.

Zij put haar kracht uit de gemeenschap van de heiligen. “Er is in de hemel een heel leger dat voor mij bidt. Het bestaat uit allemaal mensen die wij voorbereid hebben om hun dood goed te doorstaan,” zegt ze. Zoals eens voor de heilige Moeder Teresa van Calcutta, is ook voor Zr. Monika het welzijn van de ziel in het perspectief van de eeuwigheid het allerbelangrijkste waar het om gaat.

François Vayne voor www.oessh.va

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter