Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Zoeklicht-op-enkele-projecten-van-de-Ridderorde-van-het-Heilig-Graf
      Zoeklicht op enkele projecten van de Ridderorde van het Heilig (...)

Zoeklicht op enkele projecten van de Ridderorde van het Heilig Graf

In een artikel dat in augustus 2016 op de website van de Orde werd gepubliceerd, stelt Thomas McKieman enkele lopende en enkele toekomstige projecten voor die aan de maandelijkse bijdrage van de Orde aan het Patriarchaat worden toegevoegd. Deze komen verschillende instellingen (parochies, scholen, gezondheidsinstellingen, communicatiekanalen...) ten goede. Dhr. McKieman is voorzitter van de Commissie voor het Heilig Land van het Grootmeesterschap.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 25 oktober 2016
  • réagir
  • 0 stem

Een Lyceum in Israël

Dit betreft een project voor drie jaar dat in 2015 werd opgestart. Het situeert zich in Jaffa (Israël) voor een gebied met 14.000 bewoners, allen Arabisch. 10.200 zijn moslim en 3.800 christen, dit is een verhouding van 70/30%. Het project loopt in drie fasen en heeft tot doel de school op te waarderen door er een informaticaklas, een wetenschappelijk labo en een indoor sportzaal aan toe te voegen. Ten einde dit mogelijk te maken, dienen zowel het huis van de zusters als de verblijfplaats van de priester naar het nieuw gebouw van de kleuterschool verplaatst te worden. Dit zal dan het tweede lyceum in Israël zijn dat op onze hulp kan rekenen. Het eerste bevindt zich in Rameh en geniet reeds gedurende drie jaar ondersteuning vanwege de Orde.
De eerste fase heeft veel tijd in beslag genomen als gevolg van de talrijke en dure vergunningen die door de Israëlische Overheid werden opgelegd. Het grootste deel van deze vergunningen zijn momenteel verworven en enkele werkzaamheden werden reeds opgestart. De kostprijs van deze eerste fase wordt op $ 1.281.000 geraamd. Deze fase liep wat vertraging op, maar de werken gaan door.

Een kerk in Jordanië

Dit is een project dat gemeenschappelijk door de parochies en de Orde wordt uitgevoerd. Het is eveneens in 2015 opgestart. Het gaat hier om de bouw van een kerk en een polyvalente zaal in Marj Alhamam (Jordanië) voor een regio van ongeveer 30.000 inwoners. Men herinnert zich wellicht een rapport van vorig jaar waarin vermeld werd dat de parochie ongeveer 300 families (ongeveer 1.500 parochianen) telt. Maar de globale christen bevolking in de regio telt ongeveer 4.000 mensen en de kerk zowel als de zaal zullen voor iedereen toegankelijk zijn. Momenteel is daar slechts een kleine kapel voor handen. Heel wat van de eerste aanvangswerken werden door een christen weldoener en de parochianen gefinancierd. Het gaat hier dus om een gemeenschappelijke onderneming van de parochie en de Orde. De kostprijs van het project zal tot $ 495.000 oplopen. Het belooft wel een prachtige kerk te worden.

Het Centrum Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede in Amman

Eveneens in 2015 werd het project van het Conferentiecentrum Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede (Regina Pacis) opgestart. Dit situeert zich in de buurt van Amman (Jordanië). Het centrum werd in 2004 geopend en is gespecialiseerd in zorgverlening aan gezinnen met familieleden met een ernstige psychische of sociale beperking. Nu Jordanië een stabiele situatie in het Nabije-Oosten heeft verworven, is het Centrum Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede uitgegroeid tot een plaats die druk bezocht wordt voor conferenties, ontmoetings- en voor bezinningsdagen. Daar gaan eveneens ontmoetingsmomenten voor priesters, scouts en leken door. Er bevindt zich reeds een partiële infrastructuur die door de Orde tot een echt conferentiecentrum wordt omgebouwd. De kostprijs wordt op $ 141.000 geraamd.

Dagopvang voor kinderen van buitenlandse werknemers in Israël

Hier gaat het om een samenwerking tussen de Orde en het Patriarchaat ten voordele van Hebreeuws sprekende katholieken. Het was het Vicariaat voor de Hebreeuws sprekende katholieken die er ons attent op maakte dat migranten en vluchtelingen zich verplicht zagen hun heel kleine kinderen tijdens hun werktijden ergens onder te brengen. De gezinnen verwerven met hun arbeid evenwel slechts een schamel loon en zodoende kwamen hun baby’s en peuters vaak in een onaangepaste opvang terecht. Soms werden 40 à 50 kinderen in ruimten zonder vensters ondergebracht of vertoefden ze in plaatsen zonder licht (om hen slapende te houden). De kinderen werden bovendien doorgaans door niet gekwalificeerde mensen opgepast. Maandelijks kwamen er twee tot drie kinderen in deze abominabele omstandigheden om het leven. Dank zij de tussenkomst van onze Orde en van private schenkers en vooral dank zij de energie van Père David Neuhaus, Patriarchaal Vicaris, zal eerlang aan deze verschrikkelijke toestand een einde komen. Het project kan bovendien ook op enkele substantiële legaten uit de Verenigde Staten rekenen. De Commissie voor het Heilig Land kwam een situatie op het spoor waar heel de wereld zich zou moeten voor schamen. Vandaag kunnen we over de zo sterk verbeterde toestand op terrein terecht fier zijn.

Verhoging van de salarissen van de leerkrachten

Teneinde de kwaliteit van het onderwijs in de katholieke scholen te handhaven, diende dringend ingegrepen te worden in de verloning van de leerkrachten. Daarom drong het hoger kader van het Patriarchaat er bij de Orde op aan om bij te springen ten einde de salarissen van de leerkrachten in Palestina en Jordanië op te trekken. Bij ons laatste bezoek aan de verschillende locaties gaf Mgr. Maroun Laham, Patriarchaal Vicaris voor Jordanië uiting aan zijn droefheid dat hij slechts werkloos kon toezien bij het verlies van zoveel goede leerkrachten omwille van de lage salarissen in onze scholen. Het Latijns Patriarchaat stelde een salarisverhoging voor die over vijf jaar zou worden gespreid. Deze zou het mogelijk maken om de salarissen uiteindelijk in Jordanië met $ 720 en in Israël met $ 1.060 te verhogen. Voor dit jaar zou dit een meerkost van $ 454.000 betekenen.

Drie nieuwe projecten in 2016

Bovenop de verhoging van de salarissen werden voor 2016 nog een drietal nieuwe projecten voorgesteld. Het betreft werken aan twee scholen en aan een bezinningstehuis. Deze projecten vertegenwoordigen samen een kost van 1,5 miljoen Amerikaanse dollar.
De kleuterschool van Hashime voldoet niet langer aan de Jordaanse wetgeving. De kleuters moeten immers op het gelijkvloers verblijven zodat de kinderen niet het risico lopen van de trappen te vallen. Indien de school niet aan deze eis tegemoet komt, dreigt deze gesloten te worden. De school in Tla’elm Ali moet ook in een grotere speelplaats voorzien, zoniet zal ook deze gesloten worden. De kostprijs van beide projecten wordt op $ 911.000 geraamd.
De laatste vraag betreft bij te springen in de lopende uitgaven van het bezinningstehuis in Taybeh (Cisjordanië). Het Patriarchaat stelt voor dat de Orde een bijkomende financiële hulp zou leveren bovenop de huidige bijdrage die de Orde reeds aan de werkingskosten van het tehuis biedt.

Bron: www.oessh.va (05/08/2016)

Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter