Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/ZOOM-ten-dienste-van-de-Kerk-in-Jordanie
        ZOOM ten dienste van de Kerk in Jordanië

ZOOM ten dienste van de Kerk in Jordanië

AMMAN – De Priesterraad voor Jordanië van het Latijns Patriarchaat heeft haar eerste virtuele vergadering gehouden, dit onder voorzitterschap van Mgr. William Shomali, Latijns Patriarchaal Vicaris voor Jordanië. Voor deze vergadering werd gebruik gemaakt van de applicatie ZOOM.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 3 juni 2020
  • réagir
  • 0 stem

De COVID-19 crisis en daarmee samenhangende sanitaire afzondering heeft ervoor gezorgd dat de medespelers in de pastorale zorg in Jordanië hun werkmethode hebben moeten aanpassen en herdenken. Het katholiek studie- en mediacentrum in Jordanië van P. Rifat Bader heeft van deze omstandigheden gebruik gemaakt om aan de Jordaanse priesters voor te stellen om voor hun vergaderingen gebruik te maken van de applicatie ZOOM. De ijver en het dynamisme van dit katholiek centrum is overigens ook bij de Belgische Landscommanderij van de Ridderode van het Heilig Land genoegzaam gekend.

Het begon reeds eerder met de organisatie van een spirituele bezinning voor alle priesters van het Latijns Patriarchaat die in Jordanië actief zijn en dit werd een heel groot succes.

Daaropvolgend werd aan de Priesterraad van Jordanië de mogelijkheid geboden om via deze applicatie een virtuele vergadering te houden. In de Priesterraad zetelen verkozen leden, leden die hiervoor zijn aangeduid en priesters die van rechtswege lid zijn.

Deze vergadering betekende een première in de geschiedenis van het Latijns Patriarchaat. Tijdens deze vergadering waren er zowel tussenkomsten vanwege Mgr. Pizzaballa als van Mgr. Shomali die via de applicatie vanuit hun bureau respectievelijk in Jeruzalem en Amman aan de vergadering konden participeren. De deelnemers aan de vergadering hadden het over een veelheid aan pastorale onderwerpen binnen de lokale Kerk, en in het bijzonder over de situatie tijdens de sluiting van de kerken. De tussenkomsten werden afgewisseld met gebedsmomenten of met het zingen van de psalmen.

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter