Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Wetgevende-verkiezingen-in-Palestina-zeven-zetels-voorbehouden-voor-christen
        Wetgevende verkiezingen in Palestina: zeven zetels voorbehouden voor (...)

Wetgevende verkiezingen in Palestina: zeven zetels voorbehouden voor christen kandidaten

Bij de eerste wetgevende verkiezingen die sinds 15 jaar in de Palestijnse gebieden worden georganiseerd, zullen zeven op de 132 zetels in het volgende “éénkamerparlement” voor christen kandidaten worden voorbehouden. Het betreft zowel Grieks Orthodoxen, Rooms katholieken, Grieks katholieken, Kopten of protestanten die samen binnen de Palestijnse bevolking slechts een kleine minderheid vertegenwoordigen.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 6 maart 2021
  • réagir
  • 0 stem

Enkele dagen voor de plechtige aanstelling van Joe Biden in het Witte Huis en het vertrek van Donald Trump, de president die Jeruzalem als hoofdstad van Israël heeft erkend en hiermee de woede van heel de Palestijnse bevolking heeft opgewekt, werken de Palestijnen aan hun onderlinge verzoening.

Toenadering onder de Palestijnen

Op 15 januari heeft het hoofd van de Palestijnse Autoriteit verkiezingen aangekondigd. De winnaar van de laatste presidentsverkiezingen in 2005, Mahmoud Abbas, ondertekende op 15 januari een decreet in die zin. Zijn opvolger zal op 31 juli 2021 worden aangewezen, terwijl de leden van de Wetgevende Raad, dit is het Palestijns Parlement, op 22 mei zullen worden verkozen. Palestina kent een éénkamerparlement.

Het betreft de eerste wetgevende verkiezingen in 15 jaar. Deze vormen een teken van toenadering tussen het seculiere El Fatah in Cisjordanië, dat sedert 1967 door Israël wordt bezet, en het Islamitische Hamas dat de Gazastrook controleert. Dit laatste gebied valt onder een Israëlische blokkade. Ongetwijfeld willen beide partijen met deze verkiezingen ook hun respectievelijke legitimiteit in cijfers uitdrukken.

Meer ruimte aan de christenen toebedeeld

Van de 132 zetels die op het spel staan, zullen er zeven voor christen kandidaten worden voorbehouden. Dit staat in een decreet dat door beide Palestijnse entiteiten werd goedgekeurd en recent door Mahmoud Abbas werd ondertekend. Dit decreet regelt het verloop van de verkiezingen. Bij de verkiezingen van 2006 werden er slechts vijf zetels voor christen kandidaten voorbehouden. Dit deelt het Persagentschap Fides mee. Grieks-Orthodoxen, Latijns katholieken, Melkieten en Lutheranen tellen samen 46.850 gelovigen, hetgeen zowat 1,4% van de bevolking vertegenwoordigt. Dit lezen we in een rapport dat in 2017 door het Centraal Buerau van Statistiek van de Palestijnse Staat werd uitgegeven.

Postelectoraal geweld vermijden

Midden februari raakten El Fatah en Hamas het in Caïro eens over een akkoord dat de cruciale modaliteiten van de verkiezingen heeft vastgelegd. Het voorziet in het engagement om tijdens de campagne en de stemming de “openbare vrijheden” te respecteren. Tevens werd een “verkiezingsrechtbank” opgericht die het hele proces van de verkiezingen moet bewaken en klachten en betwistingen van resultaten zal beslechten. De bedoeling is om het scenario van de laatste verkiezingen in 2006 te vermijden. Toen werden de resultaten immers sterk gecontesteerd, hetgeen aanleiding gaf tot gewelddadige en bloedige confrontaties tussen beide kampen. Dit heeft dan uiteindelijk aanleiding gegeven tot de splitsing van de Palestijnse Gebieden in twee afzonderlijke administraties. Het geheel van de fracties is bovendien overeengekomen om “de resultaten te respecteren en te aanvaarden”. De Palestijnen zijn van plan om na de verkiezingen Hamas in de schoot van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) op te nemen. Dit is de structuur die door de Oslo-akkoorden als officiële vertegenwoordiger van alle Palestijnen is erkend.

Het lijkt erop dat deze aangekondigde verkiezingen reeds heel wat enthousiasme hebben gewekt. 93,3% van de Palestijnen die de stemgerechtigde leeftijd hebben bereikt, hebben zich voor deze wetgevende verkiezingen van mei en voor de presidentiële verkiezingen van juli ingeschreven. In 2006 was dit slechts 80%.

Bron: Vatican News

Foto & Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter