Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Wensen-van-Fr-Pierbattista-Pizzaballa-ofm-Custode-van-het-Heilig-Land
        Wensen van Fr. Pierbattista Pizzaballa, ofm – Custode van het Heilig (...)

Wensen van Fr. Pierbattista Pizzaballa, ofm – Custode van het Heilig Land

Hier volgt de Kerstboodschap van de Custode van het Heilig Land


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 10 januari 2016
  • réagir
  • 0 stem

“Het volk dat door de duisternis trekt, zag een groot licht verschijnen en over de inwoners van het schaduwland verspreidde zich een stralend licht (Js 9,1)”.

Wij leven in een moeilijke tijd waarvan de opeenvolgende tragedies en de vele gewelddaden ons met angst vervullen. De beschrijving van het einde der tijden die de liturgie voor de advent ons voorhoudt, lijkt wel de echo van de kroniek de hedendaagse tijd. Dit maakt het moeilijk om de Kersttijd met vreugde te begroeten! De angst lijkt onze daden wel te beïnvloeden, tot in de kleine dagelijkse dingen toe. Wij hebben vooral voor de andere schrik alsof wij de moed hebben verloren om in de anderen de geloven. Wij hebben niet langer vertrouwen omdat wij ons verleid weten om ons in onze eigen kleine kring vertrouwelingen op te sluiten. Wij hebben angst van de moslim, van de Jood, van het Oosten of van het Westen, dit naar gelang de plaats waar we ons bevinden. “De anderen zijn onze vijanden geworden en wij zijn er van overtuigd dat de anderen tegen ons zijn en dat zij ons beletten in een veilige wereld en een betere toekomst te geloven.

In Syrië, in Irak, in het Heilig Land, in het Oosten en in het Westen lijkt het alsof het geweld het enige middel is om aan alles wat ons overheerst te weerstaan.

In een dergelijke tijdsgeest stelt de verwachting van Kerstmis ons geloof zwaar op de proef en doet ze de nood aan een sterkere hoop toenemen. Dit zijn de gevoelens bij het feest van het licht in de kerstboom en bij de zegening van de kribbe. Vaak horen wij hier nog tijdens het feestvieren het loeien van de sirenes als een herinnering aan de conflicten en de hevig oplopende emoties. Wij stellen vast dat er een zekere onvolkomenheid aan de huidige situatie kleeft, iets wat tijd en ruimte overstijgt.

Ondertussen vertelt het Evangelie ons dat de volheid der tijden is bereikt, dat Johannes het volk in de woestijn uitnodigt en een doopsel van boete predikt om de weg naar de Heer te bereiden. Het feest, al dat licht en al die kleuren dit alles is noodzakelijk om Kerstmis te vieren. Dit alles voert ons met een grotere echtheid naar de originele betekenis van dit Hoogfeest. Het is God zelf die heden onze tijd en onze geschiedenis binnentreedt. Kerstmis vertelt ons dat God het leven liefheeft en dat Hijzelf precies het ware Leven is. En deze waarachtigheid is de beste reden om op deze aarde te blijven leven. Het is tijd om de authentieke motivatie op te sporen, de wezenlijke redenen om te blijven leven en te blijven hopen. Het gaat om redenen en argumenten die stand houden, en die zich niet laten over en weer slingeren volgens de grillen van een tijd, vol angst en opwinding. Zo ontdekken we opnieuw de smaak van de juiste dosering en van een open blik op de ware toekomst. Het is tijd om de vragen en de antwoorden in de ogen te kijken, om opnieuw de juiste oriëntatie te vinden, om het Oosten opnieuw uit te vinden. En dit Oosten is Christus: God en mens. Het is Kerstmis die ons precies aan dit Oosten herinnert.

Kerstmis zegt ons dat ons leven een advent is, dat wij op weg zijn naar een toekomst. Soms is die weg dramatisch en vermoeiend. Maar van één ding zijn we zeker: wij zullen Christus ontmoeten. Kerstmis leert ons dat de toekomst waar we ons moeten mee bezig houden, dat deze toekomst nu reeds begint en dat deze in feite al begonnen is. Jezus is geboren, hij is gestorven, maar eveneens verrezen.

Wij zijn niet op stap naar het onbekende of wandelen niet in de duisternis, maar wij begeven ons op weg naar iets dat reeds is gebeurd en dat blijvend is, naar iets dat zich telkens opnieuw, op elk moment verwezenlijkt en door ons niet kan vernietigd worden, zelfs al zouden we dit willen. Wij zijn op weg naar een ontmoeting met Iemand. Daarom zal deze moeilijke tijd een mooie tijd worden, indien we maar het uur van de ontmoeting herkennen, indien we maar de nood aan iets groter dan onszelf voorvoelen, iets dat onszelf aandachtig maakt voor onze eigen toekomst. Want de toekomst waarheen wij ons bewegen, kan niets anders zijn dan de voltooiing van alle relaties waar we hier reeds zorg hebben van gedragen, ook al gebeurt dit alles in de tragische omstandigheden waarin wij ons heden bevinden.

Onze wens voor het nieuwe jaar is dus om met vertrouwen de open weg in de woestijn van ons leven te bewandelen. Deze voert ons naar het aangezicht van de ene Barmhartige God, die ons zelfs in de huidige troebele tijd trouw opwacht.

Zalig Kerstfeest!

Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter