Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Wees-onze-helpende-handen-Een-gift-schenken
      Wees onze helpende handen - Een gift schenken

Wees onze helpende handen - Een gift schenken

Er zijn vele manieren om ons in onze directe steun aan de christenen van het Heilig Land een helpende hand te reiken: een eenvoudige bankoverschrijving, een testamentaire schenking, een doelgerichte gift… Hieronder volgt een waaier aan mogelijkheden


1. Giften via een bankoverschrijving
Alle giften, hoe gering ze ook mogen zijn, worden met dank aanvaard en zullen integraal voor de christenen in het Heilig Land worden aangewend. Onze Belgische Stichting voor het Heilig Land is officieel gemachtigd giften te ontvangen.
Hieronder vindt u de coördinaten:
Belgische Stichting voor het Heilig Land
• Bankrekening: IBAN BE31 6300 1228 9555 – Swiftcode (BIC)BBRUBEBB
• Mededeling: Gift
Voor giften van 40€ en meer wordt een fiscaal attest opgemaakt en zijn fiscaal aftrekbaar.

2. Giften naar aanleiding van bijzondere familiale gebeurtenissen
U kan naar aanleiding van een overlijden, geboorte, huwelijk, verjaardagen, jubilea of andere privé- of professionele aangelegenheden uw relaties uitnodigen aan de Belgische Stichting voor het Heilig Land een gift over te maken. Wij zouden u hiervoor ten zeerste erkentelijk zijn. Het volstaat hiervoor contact op te nemen met de Penningmeester of met het secretariaat. Zij zullen u meedelen hoe u dit eenvoudig kunt afhandelen. Graag zullen wij u dan de lijst van de donateurs overmaken, zodat u in de mogelijkheid bent deze mensen een persoonlijke bedanking toe te sturen.
Belgische Stichting voor het Heilig Land
• Bankrekening: IBAN BE31 6300 1228 9555 – Swiftcode (BIC)BBRUBEBB

3. Testamentaire beschikking
Elkeen kan een deel van zijn nalatenschap of zijn integrale erfenis schenken aan de Belgische Stichting voor het Heilig Land. Elk legaat, hoe klein ook, wordt met dank aanvaard. Meerdere formules zijn hiervoor mogelijk. Daarom beschikken wij over een brochure met specifieke uitleg ter zake die op eenvoudig verzoek aan het secretariaat zal toegezonden worden. Wij nodigen u tevens uit om de raad van een notaris in te winnen, maar op eenvoudig verzoek zijn wij graag bereid om bij u langs te komen ten einde u persoonlijk de nodige uitleg te verschaffen of desgewenst uw vragen te beantwoorden. Dit gebeurt kosteloos en zonder dat dit ook maar enige verplichting met zich zou meebrengen.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter