Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Wederzijds-respect-tussen-Mgr-Pizzaballa-en-Koning-Abdellah-II-van-Jordanie
        Wederzijds respect tussen Mgr. Pizzaballa en Koning Abdellah II van (...)

Wederzijds respect tussen Mgr. Pizzaballa en Koning Abdellah II van Jordanië

Bij zijn eerste officieel bezoek aan Jordanië droeg Mgr. Pizzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem, in Sweifeih en in de kerk van het Doopsel van Christus op de rechteroever van Jordaan de H. Mis op. Sweifeih ligt in een van de buitenwijken van Amman. Met deze vieringen wou hij de gelovigen van de Latijnse ritus die een sterke aanwezigheid vormen in het Hachemitische koninkrijk, een hart onder de riem steken. Mgr. Pizzaballa had tevens een onderhoud met Koning Abdallah II van Jordanië. Deze prees de rol van de kerken van Jeruzalem omwille van hun belang voor “de religieuze harmonie en het behoud van het Status Quo” in de Heilige Stad.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 26 januari 2021
  • réagir
  • 0 stem

“Het Latijns Patriarchaat speelt net als de andere godsdiensten in Jeruzalem een belangrijke rol voor het bewaren van de eenheid onder de bewoners van de stad. Zij vormen de sleutel voor het behoud van de interreligieuze harmonie en het bewaren van het historisch en juridisch Status Quo in de Heilige Stad”. Dat verklaarde Koning Abdallah II van Jordanië, de Hachemitische bewaarder van de christen en Islamitische heilige plaatsen in Jeruzalem, bij zijn on-line ontmoeting met Mgr. Pizzaballa, de Latijnse Patriarch van Jeruzalem. Deze had plaats op 7 januari naar aanleiding van het officieel bezoek van de patriarch aan het Koninkrijk Jordanië.

Tijdens dit onderhoud feliciteerde Koning Abdallah II eerst en vooral Mgr. Pizzaballa omwille van zijn recente aanstelling tot Patriarch en wenste hem alle geluk toe bij de uitoefening van zijn nieuw ambt. Hij herhaalde tevens zijn steun aan de Raad van Kerken van Jeruzalem die de gematigdheid bevorderen, die zorgen voor de kerkelijke goederen, de giften en de kerkelijke instellingen en die zich ook engageert om de aanwezigheid van de christenen in het Heilig Land in stand te houden. De Hachemitische vorst herinnerde tevens aan de zeer goede relaties van zijn koninkrijk met Paus Franciscus en het Vaticaan alsook aan hun gezamelijke principes inzake steun aan de vrede en aan het verwerpen van elke vorm van geweld. Tenslotte benadrukte hij nog eens de mondiale verantwoordelijkheid om steun te verlenen aan de vele vluchtelingen en aan de landen die zich inspannen om hen een menswaardige opvang te bieden.

Op zijn beurt eerde de Latijnse Patriarch het engagement en de inspanningen van de koning om de christen heilige plaatsen in Jeruzalem te bewaren, dit in overeenstemming met de zending die hem daags na de eerste Israëlo-Arabische Oorlog was toevertrouwd. Mgr. Pizzaballa onderstreepte de hechte banden tussen het Patriarchaat en Jordanië en sprak zijn tevredenheid uit voor de manier waarop het land zorg draagt voor de noodwendigheden van de vele vluchtelingen

Het bezoek van Mgr. Pizzaballa dat op 21 januari ten einde liep, betrof zijn eerste officieel bezoek als tiende Latijnse Patriarch van Jeruzalem aan het Hachemitische koninkrijk. Het Patriarchaat omvat Jordanië, Palestina, Galilea en Cyprus.

Eerste misviering in Sweifeih

Op 7 januari, de dag waarop de nieuwe Latijnse Patriarch in Jordanië aankwam, vierde hij de Eucharistie in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth te Sweifeih. Deze ligt in de westelijke buitenwijken van Amman. In zijn welkomrede onderstreepte Mgr. William Shomali, patriarchaal vicaris voor Jordanië, het feit dat Jordanië de regio is die binnen het bisdom Jeruzalem het grootste aantal gelovigen binnen de Latijnse ritus telt. Het telt tevens meer parochies, meer scholen en meer priesters dan het patriarchaat zelf. Mgr. Shomali had het tevens over de zware gevolgen van de Covid-19 pandemie voor het Koninkrijk Jordanië, zeker voor wat het onderwijs, de economie en de arbeidsmarkt betreft. “Het kruis is zwaar om dragen, maar indien we dit op de gepaste manier doen, zal het ons kracht geven en als bron dienen waaruit de Kerk zegen zal putten”. Patriarch-Emeritus Mgr. Fouad Twal, de hulpbisschop-emeritus voor Jeruzalem, Mgr. Salim Al-Sayegh en de zaakgelastigde van de Apostolische Nuntiatuur in Jordanië, Mgr. Mauro Lalli concelebreerden samen met enige priesters de plechtige eucharistieviering. Ook waren er vertegenwoordigers van diverse religieuze en onderwijsinstellingen alsook een grote schare gelovigen.

Bezoek aan de site van het Doopsel van Jezus

Op 9 januari begaf Mgr. Pizzaballa zich naar de site van het Doopsel van Jezus aan de Jordaanse kant van de rivier de Jordaan. Hij werd er verwelkomd door de Minister van Toerisme en Oudheidkunde, Nayef Al Fa-Fayez. “Dit jaar is het de 21ste verjaardag van het begin van de christen bedevaarten naar de plaats van het Doopsel van Jezus in de moderne tijd.” Dat wist de directeur van het Centrum voor Katholieke Studies en Media tijdens de persconferentie te vertellen. Rif’at Bader herinnerde er tevens aan dat omwille van de hoogdringendheid van de coronabesmettingen vieringen voortaan nog enkel door een beperkt aantal aanwezigen zouden kunnen bijgewoond worden.

Laten wij in tijden van pandemie vooral het gezinsgebed onderhouden

In zijn homilie in de H. doopselkerk op de oever van de Jordaan beklemtoonde Mgr. Pizzaballa de spirituele en menselijke betekenis van het Doopsel van Christus. Dit betekende de start van zijn Openbaar Leven. De patriarch riep alle gelovigen op om zich door de moeilijke omstandigheden in deze pandemie niet te laten ontmoedigen en vroeg hen allen om dag aan dag ten volle als Christus te leven. “In deze moeilijke tijd moeten wij het gezinsgebed bewaren, wij moeten onze familiebanden verstevigen en opnieuw leren wat de kunst van de huiselijke discipline van ons verwacht.” Hij nodigde iedereen uit om zich af te vragen wat de Almachtige Vader in onze eigen particuliere situaties precies van ons zou verwachten. “Met andere woorden, wij moeten groeien in wijsheid en in dankbaarheid ten aanzien van God en ten aanzien van de medemensen.” De Patriarch besloot zijn homilie met een gebed voor de zieken en voor hen die zich onder leiding van Koning Abdallah II inzetten voor de gezondheid van de bevolking.

Aan het einde van de viering sprak Père Imad Alamat, Secretaris-Generaal van het Latijns Vicariaat van Amman, zijn bijzondere dank uit voor de vele inspanningen die op institutioneel en kerkelijk vlak, maar evenzeer inzake toerisme en media zijn gebeurd ten einde bedevaarten naar de site van het Doopsel van Jezus mogelijk te maken. Hij dankte in het bijzonder Prins Ghazi Ben Mohammad, Voorzitter van het bestuur van de site, en al zijn medewerkers.

Het bezoek van Mgr. Pizzaballa werd verder gezet met enkele ontmoetingen met de politieke autoriteiten, met gelovigen en met enkele vertegenwoordigers van de christene Kerken, moslims en burgerlijke instanties.

Bron: Vatican News -

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter