Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Waarom-blijft-het-Heilig-Graf-gesloten
        Waarom blijft het Heilig Graf gesloten?

Waarom blijft het Heilig Graf gesloten?

JERUZALEM – Als gevolg van de pandemie van het Coronavirus werd de Basiliek van het Heilig Graf vanaf 25 maart voor onbepaalde tijd gesloten, en dit ondanks de verwachtingen van de religieuze autoriteiten die de basiliek beheren. Er werd zelfs een protestbrief naar de Eerste Minister van Israël gestuurd.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 9 april 2020
  • réagir
  • 0 stem

Sedert de avond van 25 maart bleven de deuren van de Basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem gesloten. De burgerlijke autoriteiten waren tot dit besluit gekomen in het kader van de genomen maatregelen ter bescherming tegen Covid-19.

Nog dezelfde namiddag namen de kerkelijke overheden die de basiliek beheren kennis van deze beslissing. ’s Anderendaags, op 26 maart in de morgen, publiceerden de Grieks-Orthodoxe Patriarch van Jeruzalem, Theophilos III, de Custode van het Helig Land, Francesco Patton en de Armeense Patriarch van Jeruzalem, Nourhan Manoughian, een verklaring waarin werd uitgelegd dat het liturgische leven binnen de basiliek zowel overdag als ’s nachts gewoon zou worden verder gezet. Hiervoor zouden de monniken en de broeders die het heiligdom bewaren, in permanentie blijven zorgen. Hun gebed zou zelfs nog intenser zijn dan ooit. Het communiqué vermeldde wel dat de basiliek tijdens de liturgische vieringen niet langer voor de gelovigen zou toegankelijk zijn en dat alleen maar een klein aantal personen zou toegelaten worden. Op die manier wou men de verspreiding van het virus mee bestrijden.

Een brief aan Netanyahu

In realiteit is niet alles op die manier verlopen. De deuren bleven op bevel van de politieke instanties gesloten. Ook al ging het gebedsleven binnenin onverminderd verder, toch werd aan de religieuzen die zich van buiten de basiliek bij die vieringen wilden aansluiten, de toegang ontzegd. Op 31 maart maakten de drie kerkgemeenschappen die het Heilig Graf bewaren dan ook hun beklag in een schrijven aan de Israëlische Premier Benjamin Netanyahu. Dat deden zij in een brief aan de premier die zij tegelijk ook naar president Reuven Rivlin en naar de procureur-generaal Avichai Mandelblit hebben gestuurd om hen over de toestand te informeren.

In hun brief onderlijnden de beide orthodoxe patriarchen en de Franciscaanse Custode het feit dat “de meest heilige site van de christenen niet enkel voor de gelovigen gesloten bleef, maar dat ook de kerkleiders die daar leven, de toegang werd ontzegd.” De drie geestelijken deden een beroep op het respect voor de godsdienstvrijheid en op de gelijke behandeling met de overige religieuze gemeenschappen in de Israëlische samenleving. Zij benadrukten dat zij er zich onmogelijk konden bij neerleggen dat “hun geloofsgemeenschappen verhinderd werden om binnen in de basiliek hun vieringen op te dragen en dit in overeenstemming met hun liturgische kalender en de eigen rituelen.”

De belangrijkste verantwoordelijken voor het beheer van dit christen heiligdom verwezen naar een bijzonder gegeven dat door de politieke autoriteiten van het Heilig Land genoegzaam gekend is. Het betreft het feit dat alle belangrijke kwesties rond het Heilig Graf dienen geregeld worden volgens een akkoord tussen de drie religieuze gemeenschappen en dit akkoord is zowel lokaal als internationaal erkend. Dit akkoord garandeert het respect van het unieke karakter en van de autonomie van deze plaats.

De te respecteren beperkingen

De drie kerkleiders geven de verzekering van hun engagement om alle voorzorgsmaatregelen die door de gezondheidsautoriteiten zijn getroffen ten volle te respecteren. Zo stellen zij: “Van onze kant uit garanderen wij dat alle vieringen voor het publiek zullen verboden zijn en dit zolang de restricties blijven gelden. Het aantal aanwezigen zal steeds tot een maximum van 10 priesters beperkt blijven. Deze kunnen de basiliek betreden om bij de vieringen in de aangeduide ruimten te assisteren. Dit geldt ook voor de functionarissen en bedienaars die voor de diensten en voor de TV- en radio-uitzendingen naar de rest van de wereld onmisbaar zijn.”

Dezelfde religieuze verantwoordelijken van de basiliek hebben – in het geval deze heilige plaats zou open blijven – met aandrang aan iedereen gevraagd om de voorzorgsmaatregelen ten volle na te leven. Zo werden er in het bijzonder maatregelen getroffen om zeker geen groepen groter dan tien personen te vormen (dit geldt overigens overal in Israël), om tussen mekaar steeds een minimale afstand van 2 meter te bewaren, om elke vorm van uitingen van devotie via fysisch contact te vermijden – hieronder vallen bijvoorbeeld de vredeskus en de aanraking van stenen, kledingstukken, iconen of andere voorwerpen – alsook tot het zich schikken naar de richtlijnen van de bevoegde burgerlijke instanties.

Terresainte.net

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter