Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Vrede-Barmhartigheid-en-Daadkracht-de-Kerstboodschap-van-de-Patriarch
        Vrede, Barmhartigheid en Daadkracht de Kerstboodschap van de (...)

Vrede, Barmhartigheid en Daadkracht de Kerstboodschap van de Patriarch

JERUZALEM - Op 16 december hield Mgr. Fouad Twal, de Latijnse Patriarch van Jeruzalem, naar aanleiding van Kerstmis zijn traditionele persconferentie. Hij werd hierbij geflankeerd door Mgr. William Shomali, hulpbisschop en vicaris voor Jeruzalem en Palestina, alsook door Mgr. Giacinto Marcuzzo, vicaris voor Israël .


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 10 januari 2016
  • réagir
  • 0 stem

De Patriarch herinnerde aan de ondubbelzinnige voorstellen van Paus Franciscus: “alles loopt fout zohaast elkeen verder gaat met oorlog te voeren.” Zo wordt de Paus telkens weer pijnlijk getroffen wanneer hij ziet dat haat het haalt op redelijkheid en dialoog. Hij herinnert de Israëlische en Palestijnse leiders eraan dat het tijd is om moedig te zijn en zich in te zetten voor een duurzame vrede die op rechtvaardigheid is gebaseerd.

Mgr. Twal sprak over de nooit eerder geziene terroristische dreiging waaronder wij leven. Deze is gebaseerd op een funeste ideologie vol fanatisme die terreur zaait onder zoveel onschuldige mensen.
“Deze verschrikkelijke oorlogen worden door de wapenhandel gevoed, waaraan overigens tal van internationale krachten zich mee schuldig maken,” stelde de Patriarch met klem. “Wij staan tegenover een totale absurditeit en schijnheiligheid.”

“De Kerk en de gemeenschap van gelovigen moeten tegelijk een antwoord op de actuele situatie formuleren. Dit antwoord ligt vervat in het Jubeljaar van de Barmhartigheid, dat op 8 december door Paus Franciscus werd geopend. De Barmhartigheid is de remedie tegen de kwalen van onze tijd. De Barmhartigheid moet zich over alle domeinen van ons leven uitstrekken, met inbegrip van het openbaar domein.”

S.B Mgr FOUAD TWAL
Latijns Patriarch van Jeruzalem

“Dit feest doet onze hoop heropleven. De Heer is met ons. Wij hopen dat op een dag de vrede tot ons zal komen. Wij zijn er ons van bewust dat de situatie nu moeilijk en onrustwekkend is, maar wij hopen dat dank zij de solidariteit van de hele wereld en van alle Kerken wij van wat meer gemoedsrust en kalmte zullen kunnen genieten.”

“De ware wens van de Patriarch is dat men op zoek gaat naar de ware betekenis van Kerstmis en dit vanuit de Geest en in een grotere stilte, zodat men de ware grootte van dit Hoogfeest opnieuw kan overwegen.”

Mgr. WILLIAM SHOMALI
Hulpbisschop voor Jeruzalem en Vicaris voor Palestina

“Wanneer de situatie buiten de Kerk, waar men ook Kerstmis viert gevaarlijk is, krijgt het Hoogfeest van Kerstmis nog een grotere betekenis omdat het precies het feest van het Heil is. Het weet de mens als het ware te bevrijden van al wat negatief is. Daarom moeten we de betekenis van Kerstmis uitdiepen en onszelf eraan herinneren dat Jezus Christus de Verlosser is. Hij is het die de wereld van oorlog, van onbegrip, van geweld en van vergelding komt verlossen. Ik denk dat wij, gezien de omstandigheden, meer dan ooit redenen hebben om Kerstmis als het Hoogfeest van ons Heil te vieren.”

Aan het einde van de persconferentie lanceerde de Patriarch nog een oproep aan alle pelgrims om precies in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid het Heilig Land te bezoeken.

Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter