Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Votiefmis-ter-ere-van-de-Broodvermenigvuldiging
      #Votiefmis ter ere van de Broodvermenigvuldiging

#Votiefmis ter ere van de Broodvermenigvuldiging

HEILIG LAND – Voor de tweede maal mochten wij de Eucharistie in open lucht vieren, en dan nog wel aan de oevers van het Meer van Tiberias. Hieronder volgt de homilie die Mgr. Delville bij die gelegenheid uitsprak.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 30 december 2017
  • réagir
  • 1 stem

Homilie in Tabgha, aan het Meer van Tiberias, 3 november 2017

Jean-Pierre Delville, Bisschop van Luik

Dierbare broeders en zusters,

Hier, aan de oevers van het Meer van Tiberias, herdenken wij het wonder van de vermenigvuldiging der broden dat Jezus hier ergens in de buurt voltrok. In het verhaal dat ons door het evangelie van Johannes is overgedragen (Joh 6, 1-15) zegt Jezus tot zijn leerlingen: “Waar zullen we brood halen om al die mensen te eten te geven?” In de synoptische evangelies zijn het de leerlingen die zeggen: “We bevinden ons in een woestijnachtige streek” en zijn zij het die Jezus bevragen omtrent de maaltijd van de massa. Daarop zegt Jezus hen dat ze zelf eten moeten zoeken. Maar in het Evangelie van Johannes is het Jezus die zelf het initiatief neemt door de leerlingen de vraag te stellen waar zij het brood zouden vandaan halen. Dan laat het pessimisme van de leerlingen zich kennen. Ze hebben slechts een jonge knaap kunnen vinden die vijf gerstebroden en twee vissen bijheeft. Bij de synoptici zijn de leerlingen dan weer wel wat meer vooruitziend geweest en zeggen ze: “Wij beschikken over vijf gerstebroden en twee vissen”. In werkelijkheid hebben ze evenwel een hele schat in de hand, maar ze beseffen dat niet. De vijf broden zijn het symbool van het Oude Verbond (want vijf is het getal van de vijf boeken der Wet); en de twee vissen staan symbool voor de twee gedaanten van Christus en verwijzen zodoende naar het Nieuw Verbond. Het gaat er hier dus om het Oude en het Nieuwe Verbond samen te voegen en dat brengt ons tot het getal zeven, het cijfer van de volmaaktheid. Vertrekkende vanuit de broosheid, de kwetsbaarheid komt Jezus tot volmaaktheid.

Bij de synoptici zegent Jezus de broden en de vissen, maar zijn het de leerlingen die alles verdelen, nadat zij de massa in groepen van vijftig hebben doen neerzitten. In het Johannesevangelie laat Jezus zelf de massa neerzitten. Zo schept hij orde en zekerheid en opent hij de harten tot ontvankelijkheid. Vervolgens zegt de evangelist: “Daarop nam Jezus de broden en na het uitspreken van het dankgebed, deelde Hij ze uit onder de aanwezigen”. Zijn daden en Zijn gebed zijn een voorafbeelding van de Eucharistie. De evangelist voegt er nog aan toe dat er voldoende brood was voor iedereen. Er bleven zelfs nog twaalf korven over. Twaalf, het getal van het aantal stammen van Israël, het getal van het Gods volk, de Kerk zoals wij deze vandaag vormen. Jezus gaf de massa te eten vanuit de kwetsbaarheid van de schamele vijf broden en de twee vissen, vanuit de kwetsbaarheid van de leerlingen. Zo werd de woestijn een groene weide, de honger maakte plaats voor vreugde.

Vóór Zijn lijden bevond Jezus zich in een andere woestijn, de woestijn van het verraad, de woestijn van de verlatenheid. Daar heeft Hij evenmin toegegeven aan de moedeloosheid of aan de wanhoop. Hij had zijn leerlingen verzameld, bood ze een maaltijd aan en in deze maaltijd deelde Hij zijn lichaam, zijn bloed en heel zijn leven uit. Doorheen het verhaal van de broodvermenigvuldiging ontwikkelt de evangelist reeds de diepe betekenis van de Eucharistie. Want de broodvermenigvuldiging is de voorafbeelding van de Eucharistie. In de Eucharistie bevindt Jezus zich opnieuw in een woestijn, de woestijn van Zijn nakende dood, de woestijn van het verraad vanwege de leerlingen. Een tijdje na de broodvermenigvuldiging zegt Jezus immers: “Ik ben het brood om van te leven” (Joh 6, 35).

Het wonder van de broodvermenigvuldiging wordt een teken genoemd, “een teken van Jezus”. Want het is niet het feit op zich dat door zijn tegenstanders wordt bekritiseerd, maar wel de betekenis van dit feit. Jezus zegt: u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u volop hebt kunnen eten en dit eten u heeft verzadigd” (Joh 6, 26).

Wij worden op onze beurt eveneens genodigd om de betekenis van de broodvermenigvuldiging te ontdekken en niet om ons het hoofd te breken over de materiële kant van de zaak. De betekenis ontlenen wij aan het brood van het Laatste Avondmaal, het gebroken brood dat gedeeld wordt. Dat is het Lichaam van de Heer dat tijdens zijn openbaar leven dag na dag gegeven wordt en dat eens en voor altijd door het offer van Zijn Leven, door zijn dood aan het Kruis en door Zijn Verrijzenis aan elkeen wordt geschonken. Het is God die het lot van de mensheid deelt, het is God die ons dankzij zijn offer de weg van de broederliefde toont. Hier wordt de mens geroepen om deelgenoot te worden aan leven van God en deel te hebben aan Zijn Goddelijk Leven. Dat is de betekenis van de communie met Zijn Lichaam en Zijn Bloed. Zoals God ons menszijn deelt, zo nemen wij deel aan Zijn Goddelijk Leven. Wij delen in Zijn goddelijkheid door middel van de communie. Dit is een ongelooflijk gebeuren. Het is een gebeuren vol consequenties. Het onderstreept in het bijzonder de waardigheid van de menselijke natuur die geroepen is om aan het goddelijk leven te participeren.

Laten wij de Heer danken voor de hoop die Hij ons heden schenkt. Het gebroken brood is het levensbrood. Want dit is precies het geheim: het ware leven is het leven dat zichzelf wegschenkt en niet het leven dat men voor zich houdt.

Laten wij de Heer danken dat hij ons laat deel hebben aan het mysterie van het gedeelde leven en laten wij dit in onze omgeving tot stand brengen. Moge deze prachtige omgeving die zich hier bij het Meer van Tiberias voor onze ogen ontvouwt, ons inspireren. Moge het mysterie van de Liefde, dat Christus hier voor ons heeft ontplooid, voor altijd in onze harten gegrift blijven.

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter