Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Viering-van-de-24ste-Wereld-Ziekendag-in-Nazareth
        Viering van de 24ste Wereld Ziekendag in Nazareth

Viering van de 24ste Wereld Ziekendag in Nazareth

NAZARETH – Paus Benedictus XVI koos drie jaar geleden Nazareth uit om er de plechtige viering van de Wereld Ziekendag te vieren. Dit jaar had deze viering plaats op donderdag 11 februari in de basiliek van Maria Boodschap. Mgr. Zygmunt Zimowski, Voorzitter van de Pauselijke Raad voor Gezondheidswerkers, verzorgde samen met meer dan zeventig priesters en bisschoppen de eucharistieviering. Dit gebeurde in aanwezigheid van talrijke gelovigen, pelgrims en zieken van over de hele wereld.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 21 februari 2016
  • réagir
  • 0 stem

In 1993 proclameerde Paus Johannes Paulus II 11 februari als Wereld Ziekendag. Op deze dag viert de Kerk de herinnering aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, waar 162 jaar geleden de Heilige Maagd aan Bernadette verscheen. Deze dag moet de gelovigen de mogelijkheid bieden om hun gebeden specifiek ter intentie van allen die lijden te formuleren en om de lijdende mens met bijzondere zorgen te omringen. In zijn boodschap bij de 2de Wereld Ziekendag richtte Paus Johannes Paulus zich in het bijzonder tot diegene die zich professioneel met de ziekenzorg bezig houden: “Sta net als de Barmhartige Samaritaan allen die lijden ter zijde en zorg voor hen. Ontdek op die wijze in hen de aanwezigheid van Jezus en Zijn lijdend aangezicht. Hoed u voor de onverschilligheid die de dagelijkse sleur met zich kan meebrengen. Hernieuw dag na dag uw engagement door u zonder enige discriminatie broer of zuster te tonen van allen die uw hulp nodig hebben. Breng uw niet te vervangen professionele bijdrage met bezieling en leg zo een hart in uw werk. Dit is de enige weg om alle hulpbehoevenden hun menswaardigheid te laten behouden.”

Mgr. Zygmunt legde in zijn homilie de nadruk op een vijftal belangrijke punten: de roeping van eenieder; de weg om dienaars van een cultuur van ontmoeting en vrede te zijn; de barmhartigheid voor allen die God met eerbied bejegenen; het geloof en de gelukzaligheid van Maria en Jozef; en tenslotte de eerbied tot God als gave van de Heilige Geest. Hij herinnerde eraan hoe elk mens een eigen roeping heeft en deed een dringende oproep om allen die lijden ter hulp te komen: “Wij worden allen op een of andere wijze door God geroepen. Een mens kan op velerlei wijzen lijden. Soms doorstaat hij hevige pijnen en vraagt hij een ander mens om bijstand. Hij heeft zijn hulp nodig, hij heeft nood aan zijn aanwezigheid (…)

Het is dan ook belangrijk om zich aan de zijde van de lijdende mens te scharen. Misschien heeft hij wel meer nood aan menselijke aanwezigheid dan aan medische zorgen. Misschien kijkt hij wel meer uit naar een warm menselijk hart vol medeleven en diepmenselijke solidariteit.”

Tijdens de eucharistieviering, die door ruim 1.100 mensen werd mee gevierd, kregen de gelovigen de kans om even over bepaalde passages uit het leven van de Heilig Maagd te reflecteren. Zo bijvoorbeeld over de bruiloft van Kana, waar Onze-Lieve-Vrouw de dienaars vroeg om Jezus in alles te gehoorzamen. De gelovigen werden eveneens uitgenodigd om over het Ja-woord van de Heilige Maagd te mediteren. Haar bereidwillige houding zou immers het verloop van de hele geschiedenis veranderen.

Vervolgens had de ziekenzalving plaats. Dit was het meest plechtige moment van de dag. Hier hadden de zieken met het grootste verlangen naar uitgekeken. Gedurende ruim 45 minuten konden ongeveer 70 personen in rolstoelen naar voor komen om er het sacrament te ontvangen. In totaal zouden maar liefst meer dan 225 zieken van over de hele wereld onder het vurig zingen van het Magnificat het Sacrament der Zieken toegediend kregen. Rabab Zeitoun en Louayy Zaher schreven bovendien speciaal voor deze gelegenheid een hymne.

Mgr. Fouad Twal, Latijns Patriarch van Jeruzalem, Mgr. George Bacouni, aartsbisschop van Akko, van Haïfa en van heel Galilea, Mgr. Marcuzzo, Patriarchaal Vicaris in Israël en een zeventigtal priesters concelebreerden samen de eucharistieviering aan de zijde van de gezant van de Heilige Stoel.

Aan het einde van de mis las Mgr. Zimowski de boodschap voor die Paus Franciscus speciaal voor de gelegenheid van deze Wereld Ziekendag had geschreven en gaf vervolgens de zegen. Na de mis bezocht de delegatie het Centre Marie de Nazareth en zongen daar de vespers.

Pastoraal bezoek aan de christen organisaties van Nazareth
In het raam van het programma van de Wereld Ziekendag bracht de pauselijke delegatie een pastoraal bezoek aan de christen ziekenhuizen, het bezinningshuis, de centra voor mensen met een beperking en de scholen van Nazareth. Hiervoor splitste de delegatie zich op in drie groepen: een eerste groep bezocht het Hospitaal Sint-Vincentius a Paulo te Nazareth en haar verschillende afdelingen, met in het bijzonder het moederhuis. Daar kregen ze tevens de gelegenheid even met de geschiedenis van het oord kennis te maken, alsook om samen met de verantwoordelijken van gedachten te wisselen omtrent de verwachtingen en de problemen van de instelling. Een twintigtal mensen ontvingen tevens het Sacrament van de Ziekenzalving.

Een tweede groep bezocht in Nazareth het Hospitaal van de Heilige Familie dat door de orde van de Hospitaalbroeders en de Zusters van Maria Bambina wordt beheerd. Daar was aandacht voor thema’s als de geschiedenis van het hospitaal, haar werking en haar bijdrage aan het sociaal welzijn. De groep bezocht tevens het moederhuis van het hospitaal.

De delegatie bracht ook nog een bezoek aan het Engels hospitaal van Nazareth, de Foyer Sint-Franciscus voor de opvang van bejaarden, het Hospitaal van de Heilige Familie en het Instituut Sint-Anna dat onderwijs en opvoeding verschaft aan dakloze kinderen.

Saher Kawas
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter